QCVN 06-3:2010/BYT ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM ĐỒ UỐNG CÓ CỒN

QCVN 06-3:2010/BYT ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM ĐỒ UỐNG CÓ CỒN

Tác giả: ISOCUS | 29-06-2019, 9:33 am
QCVN 06-3: 2010/BYT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nhóm đồ uống biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 45/2010/TT-BYT ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Lời nói đầu

QCVN 06-3: 2010/BYT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nhóm đồ uống biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 45/2010/TT-BYT ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299