TCVN 5847:2016 - CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP LY TÂM

TCVN 5847:2016 - CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP LY TÂM

Tác giả: ISOCUS | 28-06-2019, 1:25 pm
TCVN 5847:2016 thay thế TCVN 5847:1994 và TCVN 5846:1994. TCVN 5847:2016 do Hội Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời nói đầu

TCVN 5847:2016 thay thế TCVN 5847:1994TCVN 5846:1994.

TCVN 5847:2016 do Hội Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chun Đo lường Chất lượng thm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Li giới thiệu

TCVN 5847:1994, Cột điện bê tông cốt thép ly tâm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử và sTCVN 5846:1994, Cột điện bê tông cốt thép ly tâm - Kết cấu và kích thước là các tiêu chun áp dụng cho cột điện bê tông ly tâm cốt thép không ứng lực trước, đã được ban hành và áp dụng từ 1994. Tuy nhiên, hiện nay trên thế giới các loại cột bê tông sử dụng trong truyền tải điện, viễn thông, chiếu sáng... đều được sản xut, theo công nghệ bê tông ly tâm ct thép ứng lực trưc nhờ có những ưu đim vượt trội v kết cấu, độ bn và giá thành hợp lý. Việt Nam, thi gian qua nhiều đơn vị đã chuyển đi công nghệ sang sản xuất cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước, các đơn vị chưa chuyển đổi được cũng có xu hướng đầu tư chuyn đổi sang sản xuất cột đin bê tông ly tâm ng lực trước thay thế cho cột điện bê tông ly tâm không ứng lực trước. Vì vậy, cần xây dựng tiêu chuẩn mới trên cơ s soát xét hai tiêu chun hiện hành, áp dụng cho sản phm cột điện bê tông ct thép ly tâm ứng lực trước với mục tiêu phù hợp thực tế sản xut, sử dụng trong nước và hội nhập quốc tế, đồng thời nội dung tiêu chuẩn này cũng đáp ứng áp dụng phù hợp cho loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ng lực trước hiện đang còn sản xut tại một số đơn v chưa có điu kiện chuyển đi sang sản xut loại cột bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299