Chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 là gì ?

Chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 là gì ?

Tác giả: ISOCUS | 30-11--0001, 12:00 am
Việc đánh giá chứng nhận sản phẩm hợp quy theo phương thức 7 được thực hiện như sau : Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Căn cứ vào kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm, hàng hóa được lấy theo phương pháp xác xuất thống kê cho lô sản phẩm, hàng hóa để đưa ra kết luận về sự phù hợp chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa đó mà không cần đánh giá, giám sát.

Việc đánh giá chứng nhận sản phẩm hợp quy theo phương thức 7 được thực hiện như sau :

Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Căn cứ vào kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm, hàng hóa được lấy theo phương pháp xác xuất thống kê cho lô sản phẩm, hàng hóa để đưa ra kết luận về sự phù hợp chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa đó mà không cần đánh giá, giám sát.

 • Lấy mẫu:
  – Mẫu thử nghiệm là mẫu được lấy theo phương pháp xác suất thống kê, đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ lô hàng.
  – Số lượng mẫu phải đủ cho việc thử nghiệm và lưu mẫu.
 • Đánh giá sự phù hợp của mẫu thử nghiệm:
  – Mẫu sản phẩm, hàng hóa được thử nghiệm tại phòng thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định của pháp luật, có thể bao gồm cả phòng thử nghiệm của nhà sản xuất. Ưu tiên sử dụng phòng thử nghiệm được chỉ định và được công nhận.
  – Các đặc tính của sản phẩm, hàng hóa cần thử nghiệm và phương pháp thử nghiệm được quy định trong tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng
 • Xử lý kết quả đánh giá sự phù hợp:
  – Xem xét các đặc tính của sản phẩm, hàng hóa qua kết quả thử nghiệm mẫu với quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
 • Kết luận về sự phù hợp:
  – Lô sản phẩm, hàng hóa được xem là phù hợp với quy định nếu số lượng mẫu thử nghiệm có kết quả không phù hợp nằm trong giới hạn cho phép.
  – Lô sản phẩm, hàng hóa được xem là không phù hợp với quy định nếu số lượng mẫu thử nghiệm có kết quả không phù hợp vượt quá giới hạn cho phép.
 • Kết quả chỉ có hiệu lực với lô hàng đã được đánh giá

Sau khi đánh giá chứng nhận thành công sẽ đạt được giấy hợp chuẩn hợp quy. Tìm hiểu chi tiết giấy hợp chuẩn hợp quy là gì ngay ở chỗ này.

Trên đây là những thông tin cơ bản nhất về các phương thức chứng nhận hợp quy mà chúng tôi cung cấp, để có thể tìm hiểu rõ hơn và được hỗ trợ thực hiện một cách tiết kiệm về thời gian chi phí tối đa hãy liên hệ ngay cho ISOCUS chúng tôi theo địa chỉ sau để được tư vấn miễn phí trên mọi tỉnh thành. ISOCUS hân hạnh hợp tác cùng bạnBình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299