Chứng nhận hợp quy đồ điện, điện tử nhập khẩu

Chứng nhận hợp quy đồ điện, điện tử nhập khẩu

Tác giả: ISOCUS | 30-11--0001, 12:00 am
Hầu hết các sản phẩm thiết bị điện, điện tử đầu chứng nhận theo phương thức 7 chứng nhận theo lô sản phẩm.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử (QCVN 4:2009/BKHCN) ban hành kèm theo Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây viết tắt là QCVN 4:2009/BKHCN).

- Thông tư số 28/ 2012/TTBKHCN ban hành ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy.

Việc chứng nhận hợp quy sản phẩm điện và điện tử nhập khẩu được thực hiện như sau:

- Theo phương thức 5 đối với doanh nghiệp sản xuất ở nước ngoài.

- Theo phương thức 7 trong trường hợp sản phẩm điện và điện tử nhập khẩu theo lô hàng chưa được đánh giá chứng nhận hợp quy theo phương thức 5.

 

 

Trình tự thực hiện chứng nhận hợp quy sản phẩm điện và điện tử theo phương thức 7 như sau:

Hồ sơ đăng ký:

 

Doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy, bao gồm:

 

- Giấy đề nghị chứng nhận hợp quy (theo mẫu của tổ chức chứng nhận);

 

- Bản sao hồ sơ nhập khẩu lô hàng (hợp đồng, hóa đơn, vận đơn, …).

 

- Các tài liệu khác liên quan tới chất lượng (nếu có) gồm:

 

+ Kết quả thử nghiệm - đánh giá mẫu điển hình.

+ Giấy chứng nhận hợp chuẩnBình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299