Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm Ba Lát điện tử - Nhanh chóng - Giá Tốt - ISOCUS.VN
Chat Zalo
Chat ngay

Chứng nhận hợp chuẩn Ba Lát điện tử

Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm Ba lát – dùng cho bóng đèn huỳnh quang - Giá tốt - Chất lượng - Uy tín. Chứng nhận sản phẩm Ba lát – dùng cho bóng đèn huỳnh quang nhằm nâng cao uy tín của sản phẩm cũng như doanh nghiệp trên thị trường
ĐĂNG KÝ Gọi để tư vấn0937619299
Đặc điểm nổi bật Điều kiện sử dụng Thông tin chi tiết Quy trình chứng nhận Thông tin cần cung cấp Bình luận và đánh giá

ĐIỂM NỔI BẬT

Chứng nhận hợp chuẩn Ba Lát điện tử - dùng cho bóng đèn huỳnh quang với:

- Thời gian nhanh

- Chính xác

- Chi phí thấp

- Linh hoạt cho doanh nghiệp

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

- TCVN này yêu cầu chung về an toàn đối với balat dùng cho bóng đèn huỳnh quang. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các balat, trừ điện trở, để sử dụng với nguồn điện xoay chiều điện áp đến 1000V và tần số 50Hz hoặc 60Hz được mắc bóng đèn huỳnh quang có hoặc không có ca tốt tiền nung nóng làm việc có hoặc không có tắc te hoặc thiết bị khởi động và có công suất tiêu thụ danh định, có kích thước và các đặc tính như trong IEC 60081 và IEC60901.

- Tiêu chuẩn này áp dụng cho các balat hoàn chỉnh và các bộ phận cấu thành của nó như cuộn kháng, biến áp và tụ điện. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các balat dùng cho bóng đèn làm việc bình thường ở tần số công nghiệp, còn các balat điện tử được cung cấp bằng nguồn xoay chiều làm việc ở tần số cao không thuộc đối tượng trong tiêu chuẩn.

Xem thêm icon

THÔNG TIN CHI TIẾT

1. Giới thiệu về TCVN 7590-2-8:2006:

TCVN này yêu cầu chung về an toàn đối với balat dùng cho bóng đèn huỳnh quang. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các balat, trừ điện trở, để sử dụng với nguồn điện xoay chiều điện áp đến 1000V và tần số 50Hz hoặc 60Hz được mắc bóng đèn huỳnh quang có hoặc không có ca tốt tiền nung nóng làm việc có hoặc không có tắc te hoặc thiết bị khởi động và có công suất tiêu thụ danh định, có kích thước và các đặc tính như trong IEC 60081 và IEC60901.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các balat hoàn chỉnh và các bộ phận cấu thành của nó như cuộn kháng, biến áp và tụ điện. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các balat dùng cho bóng đèn làm việc bình thường ở tần số công nghiệp, còn các balat điện tử được cung cấp bằng nguồn xoay chiều làm việc ở tần số cao không thuộc đối tượng trong tiêu chuẩn.

Những tiêu chuẩn áp dụng cho việc đánh giá chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm này:

- IEC 60081 và IEC 60901

- TCVN 7590-2-8:2006

- TCVN 7790-1:2007

2. Quy trình đánh giá chứng nhận sản phẩm Ba lát – dùng cho bóng đèn huỳnh quang:

2.1. Kiểm tra, thử nghiệm :

Hoạt động kiểm tra tại chỗ được liên quan đến bao gói, ghi nhãn cho sản phẩm. Nếu Balat là bộ phận cấu thành của đèn điện thì không yêu cầu phải ghi nhãn, nếu Balát là sản phẩm hoàn chỉnh của cơ sở và được bán ra ngoài thị trường thì các nội dung bắt buốc phaỉ được ghi trên nhãn gồm (trừ loại Balat tổ hợp):

  • Xuất xứ của hàng hoá (có thể là nhãn hiệu thương mại, tên nhà chế tạo hoạc tên hãng đại diện).
  • Mã sản phẩm hoạc mẫu chuẩn của nhà chế tạo
  • Giá trị đỉnh của điện áp tạo ra (nếu giá trị đó vượt quá 1500V)

Nhãn trên sản phẩm phải bền và rõ ràng: Kiểm tra bằng cách lau nhẹ mỗi lần 15 giây bằng giẻ thấm ướt và lau lại bằng giẻ thấm xăng, yêu cầu nhãn phải không được phai, rõ ràng sau thử nghiệm

Lượng mẫu cần thiết để lấy đem đi thử nghiệm tại phòng thử nghiệm:

 

Loại hình Đánh Gía

Loại Balat

Độc lập

Lắp sẵn

Tổ hợp

Chứng nhận

Mỗi loại được sản xuất tại cơ sở lấy 14 mẫu thử nghiệm

Giám sát

Lấy 14 mẫu cho 1/3 loại bất kỳ trong số các loại trên

Chứng nhận lại

Lấy 14 mẫu cho 2/3 loại bất kỳ trong số các loại trên

 

2.2. Hệ thống đảm bảo chất lượng:

Doanh nghiệp phải xây dựng , lập thành văn bản, thực hiện, duy trì và thường xuyên nâng cao hiệu lực các điều kiện đảm bảo chất lượng theo yêu cầu quy định nhằm:

- Nhận biết các quá trình cần thiết để tạo ra sản phẩm;

- Xác định yêu cầu và phương pháp cần thiết để đảm bảo việc thực hiện các yêu cầu và kiểm soát các quá trình này có hiệu lực;

- Đo lường và theo dõi các quá trình này;

- Thực hiện các hành động cần thiết để đạt yêu cầu đã hoạch định và cải tiến các quá trình này.

Trường hợp doanh nghiệp không tự xây dựng được hệ thống đảm bảo chất lượng để áp dụng thì cần phải thuê đơn vị tư vấn.

Trường hợp doanh nghiệp có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 còn thời hạn hiêu lực ( do tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoạt động chứng nhận tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định tại thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/04/2009 cấp) thì tại lần đầu tiên khi thực hiện đánh giá chứng nhận, doanh nghiệp không phải đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng, nhưng tuy nhiên doanh nghiệp vẫn phải chịu sự xem xét tới việc duy trì các điềukiện đo lường, thử nghiệm, kiểm soát quá trình sản xuất và kế hoạch chất lượng liên quan tới sản phẩm xin đăng ký chứng nhận.

2.3. Đánh giá chứng nhận sản phẩm Ba lát – dùng cho bóng đèn huỳnh quang phù hợp với tiêu chuẩn 7590-2-8:2006

Sản phẩm Ba lát – dùng cho bóng đèn huỳnh quang sẽ được chứng nhận theo từng hạng khi hệ thống đảm bảo chất lượng phù hợp yêu cầu và mẫu điển hình của hạng sản phẩm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật trong TCVN 7590-2-8:2006

Giá trị giấy chứng nhận sản phẩm sẽ có hiệu lực 3 năm, định kỳ 1 năm/ lần sẽ tiến hành giám sát hệ thống đảm bảo chất lượng, kiểm tra tại chỗ và thử nghiệm mẫu sản phẩm.

Lưu ý:

- Hiện nay chưa có yêu cầu của pháp luật bắt buộc liên quan tới sản phẩm balat dùng cho bóng đèn huỳnh quang. Việc chứng nhận sản phẩm này là tình nguyện để nâng cao uy tín của doanh nghiệp trên thị trường

- Doanh nghiệp cần lựa chọn các tổ chức chứng nhận, tổ chức tư vấn có uy tín để áp dụng hiệu quả vào quá trình sản xuất cũng như sản phẩm khi lưu thông trên thị trường.

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

+ Thông tin họ tên người liên hệ

+ Thông tin công ty : (Lĩnh vực sản xuất, ngành nghề kinh doanh)

+ Dịch vụ Yêu cầu

 

 

BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

Gửi câu hỏi

DỊCH VỤ ĐÃ XEM

Dịch vụ liên quan

Dịch vụ bạn đang xem

Chứng nhận hợp chuẩn Ba Lát điện tử
Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm Ba lát – dùng cho bóng đèn huỳnh quang - Giá tốt - Chất lượng - Uy tín. Chứng nhận sản phẩm Ba lát – dùng cho bóng đèn huỳnh quang nhằm nâng cao uy tín của sản phẩm cũng như doanh nghiệp trên thị trường
icon zalo
0937.619.299