Vai trò lãnh đạo trong hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

Vai trò lãnh đạo trong hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

Tác giả: ISOCUS | 08-07-2019, 10:44 am

Thông qua sự lãnh đạo và các hành động, lãnh đạo cao nhất tạo ra môi trường để huy động mọi người tham gia và để hệ thống chất lượng hoạt động có hiệu lực. Lãnh đạo cấp cao nhất có thể sử dụng các nguyên tắc của quản lý chất lượng làm cơ sở cho vai trò của họ, đó là:

a) Thiết lập và duy trì chính sách và mục tiêu chất lượng của tổ chức

b) Phổ biến chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng trong toàn bộ tổ chức để nâng cao nhận thức, động viên và huy động tham gia

c) Đảm bảo toàn bộ tổ chức hướng vào các yêu cầu của khách hàng

d) Đảm bảo các quá trình thích hợp được thực hiện để tạo khả năng đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và các bên quan tâm và đạt được mục tiêu chất lượng

e) Đảm bảo thiết lập, thực thi và duy trì một hệ thống quản lý chất lượng có hiệu lực và hiệu quả để đạt được các mục tiêu chất lượng đó

f) Đảm bảo có sẵn các nguồn lực cần thiết

g) Xem xét định kỳ hệ thống quản lý chất lượng

h) Quyết định các hành động đối với chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng

i) Quyết định các hành động cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

 

Liên hệ Hotline: 0978 679 199 - 0988 702 118 hoặc 

Email: contacts@isocus.vn để được hỗ trợ.

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
0978.679.199