Tiêu Chuẩn Gạch - Dịch Vụ Cấp Giấy Chứng Nhận Tiêu Chuẩn Gạch
Chat Zalo
Chat ngay

Tiêu chuẩn Gạch - Dịch Vụ Cấp Giấy Chứng Nhận Tiêu Chuẩn Gạch

ĐĂNG KÝ Gọi để tư vấn0937619299
Đặc điểm nổi bật Điều kiện sử dụng Thông tin chi tiết Quy trình chứng nhận Thông tin cần cung cấp Bình luận và đánh giá

ĐIỂM NỔI BẬT

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Xem thêm icon

THÔNG TIN CHI TIẾT

Tiêu chuẩn gạch dành cho các nhà sản xuất, kinh doanh phân phối gạch để đáp ứng yêu cầu và quy định của pháp luật trước khi bán ra thị trường. Đối với mỗi sản phẩm gạch sẽ có một tiêu chuẩn khác nhau cụ thể sẽ có các tiêu chuẩn gạch phổ biến cùng với nhiều cách gọi theo vùng miền như sau : 

Tiêu chuẩn gạch Tiêu chuẩn gạch không nung
Tiêu chuẩn gạch bê tông Tiêu chuẩn gạch bê tông tự chèn
 Tiêu chuẩn gạch xây không nung  Tiêu chuẩn gạch bê tông giả đá
 Tiêu chuẩn gạch terrazzo  Tiêu chuẩn gạch ceramic
 Tiêu chuẩn gạch ốp lát ceramic  Tiêu chuẩn gạch đặc
 Tiêu chuẩn gạch đất sét nung  
Tiêu chuẩn gạch block tự chèn
 Tiêu chuẩn gạch block  Tiêu chuẩn gạch granite
 Tiêu chuẩn gạch xi măng cốt liệu  Tiêu chuẩn gạch nung
 Tiêu chuẩn gạch tuynel xây dựng  Tiêu chuẩn gạch đặc đất sét nung
Tiêu chuẩn về gạch ốp lát Tiêu chuẩn gạch ốp lát
Tiêu chuẩn gạch lát nền Tiêu chuẩn về gạch xây
Tiêu chuẩn gạch xây tường Tiêu chuẩn gạch xây dựng
Tiêu chuẩn gạch xây  

Tiêu chuẩn gạch bê tông - Tiêu chuẩn gạch không nung

TCVN 6477:2016 Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch bê tông (gạch không nung)  được sản xuất từ hỗn hợp bê tông cứng dùng trong các công trình xây dựng.

Phân loại, hình dạng và ký hiệu

 Phân loại

Theo đặc điểm cu tạo, gạch bê tông được phân thành gạch đặc (GĐ) và gạch rỗng (GR) như ví dụ ở Hình 1.

Theo mục đích sử dụng, gạch bô tông được phân thành gạch thường (xây có trát), gồm gạch đặc thường (GĐt), gạch rỗng thưng (GRt) và gạch trang trí (xây không trát), gồm gạch đặc trang trí (GĐtt), gạch rỗng trang trí (GRtt).

Theo mác gạch, gạch bê tông được phân thành các loại M3,5; M5,0; M7,5; M10,0: M12,5; M15,0; và M20,0.

 Hình dạng

Ví dụ về hình dạng của gạch bê tông được th hiện  Hình 1.

CHÚ DN: 1a-gạch rỗng;

1b-gạch đặc.

Hình 1 - Ví dụ về hình dạng cơ bản của gạch bê tông

Ký hiệu

Ký hiệu kích thước cơ bản

Ký hiệu kích thước cơ bản ca viên gạch bê tông được thể hiện  Hình 2.

CHÚ DN:

1 - thành ngang;

2 - thành dọc;

l - chiều dài;

b - chiu rộng;

h - chiu cao;

t - chiu dày thành.

Hình 2 - Ký hiệu kích thước cơ bản của viên gạch bê tông

Ký hiệu sản phẩm

Ký hiệu viên gạch bê tông được ghi theo thứ tự sau: loại-mác-chiều dàixchiu rộngxchiều cao-số hiệu tu chuẩn.

Ví dụ:

+ Gạch bê tông đặc thường, mác 7,5 MPa, chiều dài 220 mm, chiều rộng 105 mm, chiều cao 60 mm, phù hợp với TCVN 6477:2016 được ký hiệu: GĐt-M7,5-220x105x60-TCVN 6477:2016.

+ Gạch bê tông rỗng trang trí, mác 10,0 MPa, chiều dài 210 mm, chiều rộng 100 mm, chiều cao 60 mm, phù hợp với TCVN 6477:2016 được ký hiệu: GRtt-M10,0-210x100x60-TCVN 6477:2016.

Tiêu chuẩn gạch đất sét nung - Tiêu chuẩn gạch tuynel xây dựng

TCVN 6477:2016 Tiêu chuẩn này áp 

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

Gửi câu hỏi

DỊCH VỤ ĐÃ XEM

Dịch vụ liên quan

Dịch vụ bạn đang xem

Tiêu chuẩn Gạch - Dịch Vụ Cấp Giấy Chứng Nhận Tiêu Chuẩn Gạch
icon zalo
0937.619.299