Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện (TQM)
Chat Zalo
Chat ngay

Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện (TQM)

Mục tiêu của TQM là cải tiến chất lượng sản phẩm và thoả mãn khách hàng ở mức tốt nhất cho phép. Đặc điểm nổi bật của TQM so với các phương pháp quản lý chất lượng trước đây là nó cung cấp một hệ thống toàn diện cho công tác quản lý và cải tiến mọi khía cạnh có liên quan đến chất lượng và huy động sự tham gia của mọi bộ phận và mọi cá nhân để đạt mục tiêu chất lượng đã đề ra.
ĐĂNG KÝ Gọi để tư vấn0937619299
Đặc điểm nổi bật Điều kiện sử dụng Thông tin chi tiết Quy trình chứng nhận Thông tin cần cung cấp Bình luận và đánh giá

ĐIỂM NỔI BẬT

Các đặc điểm của TQM:

1. Làm đúng ngay từ đầu

2. Chất lượng là trước hết, không phải lợi nhuận là tức thời

3. Con người, yếu tố cơ bản số 1 trong TQM

4. Quản trị ngược dòng

5. Tiến trình tiếp theo chính là khách hàng

HOTTLINE TƯ VẤN TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ

BẤM 0937.619.299

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Đối tượng áp dụng:  TQM là phương pháp quản trị chất lượng toàn diện từ dưới lên (cấp nhân viên lên tới lãnh đạo) trên mọi khía cạnh, phương diện nhằm cải tiến và nâng cao sự thỏa mãn khách hàng, nó có thể áp dụng cho mọi loại hình tổ chức/ doanh nghiệp quan tâm.

 • Cán bộ lãnh đạo, Cán bộ quản lý, Nhân viên
 • Quản lý chính sách
 • Tiêu chuẩn hoá
 • Nhà thầu phụ – mua hàng
 • Nhóm chất lượng
 • Kiểm soát sản xuất, Kiểm soát quá trình, Kiểm soát đo lường, Kiểm soát an toàn
 • Giải quyết vấn đề
 • Quản lý phương tiện và thiết bị
 • Giáo dục và đào tạo
 • Vệ sinh môi trường
 • Quản lý hàng ngày
 • Phương pháp thống kê
 • Quản lý 5S
 • Quản lý sức khoẻ
 • Huy động nguồn nhân lực
Xem thêm icon

THÔNG TIN CHI TIẾT

 1. Khái niệm TQM

TQM là cụm từ viết tắt theo tiếng Anh: Total Quality Management, theo nghĩa tiếng Việt là: Quản lý chất lượng toàn diện.

TQM là một phương pháp quản lý của một tổ chức, định hướng vào chất lượng, dựa trên sự tham gia của mọi thành viên và nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông qua sự thoả mãn khách hàng và lợi ích của mọi thành viên của công ty và của xã hội.

Mục tiêu của TQM là cải tiến chất lượng sản phẩm và thoả mãn khách hàng ở mức tốt nhất cho phép. Đặc điểm nổi bật của TQM so với các phương pháp quản lý chất lượng trước đây là nó cung cấp một hệ thống toàn diện cho công tác quản lý và cải tiến mọi khía cạnh có liên quan đến chất lượng và huy động sự tham gia của mọi bộ phận và mọi cá nhân để đạt mục tiêu chất lượng đã đề ra.

 1. Các đặc điểm chung của TQM trong quá trình triển khai thực tế hiện nay tại các công ty có thể được tóm tắt như sau:

-         Chất lượng định hướng bởi khách hàng

-         Vai trò lãnh đạo trong công ty

-         Cải tiến chất lượng liên tục

-         Tính nhất thể, hệ thống

-         Sự tham gia của mọi cấp, mọi bộ phận, nhân viên

-         Sử dụng các phương pháp tư duy khoa học như kỹ thuật thống kê, vừa đúng lúc,…

 1. Các đặc trưng cơ bản của TQM

-         Chất lượng được tạo nên bởi sự tham gia của tất cả mọi người

-         Chú ý đến mối quan hệ với các lợi ích xã hội: tất cả mọi người đều có lợi

-         Chú ý đến giáo dục và đào tạo: Chất lượng bắt đầu bằng đào tạo và kết thúc cũng bằng đào tạo

-         Dựa trên chế độ tự quản (self- control) - chất lượng không được tạo nên bởi sự kiểm tra mà bởi sự tự giác

-         Chú ý đến việc sử dụng các dữ liệu quản lý dựa trên sự kiên (management by fact)

-         Quản lý và triển khai chính sách: xây dựng và triển khai hệ thống chính sách trên toàn công ty

-         Hoạt động nhãm chất lượng: thúc đẩy ý thức tự quản và hợp tác của người lao động

-         Chia sẻ kinh nghiệm và ý tưởng: khuyến khích các ý tưởng sáng tạo và cải tiến

-         Xem xét của lãnh đạo và đánh giá nội bộ: đảm bảo hệ thống chất lượng hoạt động thông suốt và thực hiện chính sách và kế hoạch chất lượng

-         Sử dụng các phương pháp thống kê : thu thập và phân tích dữ liệu về sản phẩm và quá trình

 1. Mục đích 

  Nhằm tối ưu hoá cho tổng hợp các yếu tố :

  - Chất lượng .

  - Chi phí.

  - Giao hàng: đúng thời gian, địa điểm, số lượng, chủng loại…

  - An toàn cho nhân viên, xã hội và môi trường.

 2. Triết lý

  - Chất lượng là khả năng thỏa mãn nhu cầu của thị trường với chi phí thấp nhất. Hãy sáng tạo chất lượng và theo đuổi sản phẩm tốt nhất để vượt quá sự mong mỏi của khách hàng và làm vui thích họ.

  - Trách nhiệm chất lượng trước hết là của lãnh đạo.

  - Hướng đến khách hàng, Chiếm giữ và nâng cao lòng tin của khách hàng thường xuyên & trung thành sẽ mang lại thị phần và lợi nhuận.

  - Quản lý theo quá trình, Linh hoạt trong tổ chức, Ủy quyền mạnh mẽ, Phát huy sáng tạo, Hợp tác & Làm việc nhóm, Trân trọng nguồn nhân lực có trách nhiệm, đạo đức và đa năng.       

 3. Các bước triển khai TQM

-         Khảo sát công ty

-         Lãnh đạo cam kết

-         Thành lập Ban chỉ đạo TQM

-         Đào tạo nhận thức về chất lượng

-         Đào tạo các công cụ kỹ thuật thống kê

-         Đào tạo 5S

-         Thành lập các nhóm chất lượng QCC

-         Xây dựng các chỉ tiêu cải tiến cho nhóm QCC

-         Thực hành 5S, kỹ thuật thống kê,QCC

-         Ghi nhận và chuẩn hoá các kết quả thành các qui trình, hướng dẫn công việc

-         Thường xuyên duy trì các hoạt động cải tiến

         7. Bí quyết thành công trong việc áp dụng TQM

-         TQM phải bắt đầu từ lãnh đạo

-         Phải có lòng kiên trì

-         Mạnh dạn thay đổi tổ chức ngay sau khi cam kết với TQM để cho mọi người thấy rằng TQM đã bắt đầu có tác dụng

-         Biết trao thực quyền cho người lao động

-         Có một hệ thống thông tin nội bộ hiệu quả

-         Có chiến lược đào tạo cụ thể

-         Có sự tham gia của tất cả mọi người

         8. Lợi ích

 • Giảm lãng phí và chi phí.
 • Thỏa mãn nhu cầu khách hàng, khách hàng nội bộ, xã hội và gia tăng thị phần.
 • Hình thành thói quan cải tiến liên tục để đạt được thành công mới. 
 • Có được sự cam kết thực hiện từ các thành viên.
 • Đem lại thành công bền vững cho doanh nghiệp.

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

+ Thông tin họ tên người liên hệ

+ Thông tin công ty : (Lĩnh vực sản xuất, ngành nghề kinh doanh)

+ Dịch vụ Yêu cầu

 

 

BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

Gửi câu hỏi

DỊCH VỤ ĐÃ XEM

Dịch vụ liên quan

Dịch vụ bạn đang xem

Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện (TQM)
Mục tiêu của TQM là cải tiến chất lượng sản phẩm và thoả mãn khách hàng ở mức tốt nhất cho phép. Đặc điểm nổi bật của TQM so với các phương pháp quản lý chất lượng trước đây là nó cung cấp một hệ thống toàn diện cho công tác quản lý và cải tiến mọi khía cạnh có liên quan đến chất lượng và huy động sự tham gia của mọi bộ phận và mọi cá nhân để đạt mục tiêu chất lượng đã đề ra.
icon zalo
0937.619.299