Tư vấn ISO 9001:2015 - Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế

Tư vấn ISO 9001:2015 - Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế

Tác giả: ISOCUS | 08-01-2019, 2:23 pm
ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý Chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành, được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Việc áp dụng và được chứng nhận theo ISO 9001:2015 đối với một doanh nghiệp đảm bảo đơn vị đó có Hệ thống quản lý tốt về Chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

I. ISO 9001 LÀ GÌ?

- ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý Chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành, được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Việc áp dụng và được chứng nhận ISO 9001:2015 đối với một doanh nghiệp đảm bảo đơn vị đó có Hệ thống quản lý tốt về Chất lượng sản phẩm, dịch vụ và có khả năng cung cấp một cách ổn định các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu.

- Tiêu chuẩn HTQLCL theo ISO 9001:2015 cung cấp khuôn khổ đầy đủ cho một Hệ thống QLCL, gồm:

  • Cam kết và triển khai Chính sách Chất lượng,
  • Phân tích bối cảnh tổ chức, rủi ro và cơ hội, và phát triển các biện pháp kiểm soát nhằm đáp ứng yêu cầu khách hàng, nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý, cải tiến liên tục.
  • Kiểm soát Chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong suốt các quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
  • Phòng ngừa các rủi ro về chất lượng thông qua kiểm soát các hoạt động nghiên cứu phát triển, hoạch định sản xuất và cung cấp dịch vụ, chăm sóc khách hàng, mua hàng...
  • Kiểm soát các sản phẩm/đầu ra không phù hợp và thực hiện hành động khắc phục,
  • Hoạch định trách nhiệm, quyền hạn, cơ cấu và đảm bảo năng lực nhân sự, năng lực của hệ thống thiết bị, cơ sở hạ tầng và môi trường cần thiết quản lý chất lượng sản phẩm , dịch vụ.
  • Trao đổi thông tin, kiểm soát hồ sơ tài liệu, đánh giá nội bộ và xem xét hệ thống quản lý.

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có thể áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh không phân biệt quy mô lớn nhỏ.

III. LỢI ÍCH ÁP DỤNG ISO 9001

- Một doanh nghiệp áp dụng Hệ thống quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 sẽ cung cấp niềm tin rằng đơn vị đó có Hệ thống quản lý tốt về Chất lượng sản phẩm, dịch vụ và có khả năng cung cấp một cách ổn định các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu.

- Việc được chứng nhận theo ISO 9001:2015 cũng tạo điều kiện điều kiện vượt qua các rào cản kỹ thuật và dễ dàng cho tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu hay việc xuất khẩu sang các thị tường khó tính trên thế giới. 
Bên cạnh đó, việc áp dụng ISO 9001:2015 còn mang lại nhiều lợi ích khác như:

- Tiêu chuẩn hóa toàn bộ hoạt động quản lý Chất lượng trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

- Giảm tối đa các nguy cơ và các chi phí giải quyết các vụ bồi thường sự cố Chất lượng, các khoản phạt vi phạm pháp luật về Chất lượng.

- Tăng cường uy tín, sự tin cậy, hài lòng, tin tưởng của khách hàng và bên quan tâm đối với sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của doanh nghiệp.

- Cải thiện hiệu quả tài chính của doanh nghiệp thông qua việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và giảm sai lỗi, lãng phí.

- Tạo khuôn khổ nền tảng cho việc triển khai và tích hợp các Hệ thống quản lý khác như quản lý môi trường, An toàn sức khỏe nghề nghiệp, Quản lý năng lượng, An toàn thực phẩm, …

IV. CÁC GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI ÁP DỤNG ISO 9001

B1: Hướng dẫn chuẩn bị triển khai Hệ thống QLCL

B2: Khảo sát thực trạng hoạt động quản lý Chất lượng như đặc tính chất lượng sản phẩm, điều kiện hạ tầng, thực trạng hoạt động, nhu cầu quản lý của doanh nghiệp để xác định bối cảnh, nhu cầu quản trị nội bộ

B3: Đề xuất Mô hình  và Kế hoạch triển khai hệ thống QLCL

B4: Hướng dẫn đào tạo về nhận thức, diễn giải các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

B5: Hướng dẫn phân tích bối cảnh, quá trình, rủi ro và cơ hội, các biện pháp kiểm soát và các tài liệu khác theo yêu cầu của tiêu chuẩn.

B6: Hướng dẫn áp dụng và kiểm soát áp dụng của Hệ thống QLCL.

B7: Hướng dẫn, đào tạo các đánh giá nội bộ, hỗ trợ thực hiện hoạt động đánh giá nội bộ; Hướng dẫn thực hiện xem xét HTQLCL.

B8: Hướng dẫn chuẩn bị và sẵn sàng cho đánh giá chứng nhận; Hướng dẫn thực hiện các thủ tục khắc phục sau chứng nhận để cấp chứng chỉ.

B9: Hướng dẫn duy trì đánh giá nội bộ, xem xét hệ thống, rà soát và cải tiến tài liệu, tái đào tạo và đào tạo bổ sung sau chứng nhận.

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299