Thủ tục cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Thủ tục cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Tác giả: ISOCUS | 19-04-2019, 11:15 am
Nhận giấy chứng nhận ISO 9001 sau 6 bước

Để tăng khả năng cạnh tranh và tạo niềm tin cho khách hàng, đối tác về khả năng quản lý hiệu quả, chặt chẽ, quá trình cung ứng dịch vụ và dây chuyền sản xuất chuyên nghiệp. Rất nhiều toor chức/doanh nghiệp đã tiến hành thực hiện xây dựng hệ thống quản lý chất lượng; theo tiêu chuẩn phù hợp ISO 9001 được ban hành bởi tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế. Vậy Thủ tục để xin cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001 là gì? Nó bao gồm những giấy tờ gì? 

Quy trình chứng nhận ISO 9001:2015

Bước 1: Đăng ký tư vấn chứng nhận iso 9001:2015 tại đây  hoặc đăng ký qua Hotline : 0978.679.199

Tổ chức có nhu cầu xin đăng ký chứng nhận iso 9001:2015 vui lòng liên hệ  ghi nhận đầy đủ các thông tin.

Bước 2: Xem xét hợp đồng và chuẩn bị đánh giá

      Tổ chức chứng nhận sau khi nhận được đăng ký chứng nhận của bên đăng ký chứng nhận sẽ tiến hành hoạt động xem xét hợp đồng và chuẩn bị đánh giá, các hoạt động này gồm có:

 • Xác nhận phạm vi chứng nhận hệ thống quản lý
 • Tính số ngày công đánh giá giai đoạn 1 và giai đoạn 2
 • Báo giá chứng nhận
 • Xác nhận hợp đồng và lập kế hoạch đánh giá

Bước 3: Đánh giá giai đoạn 1

Tổ chức chứng nhận và bên đăng ký chứng nhận thỏa thuận về ngày đánh giá giai đoạn 1 để khẳng định mức độ sẵn sàng của hệ thống quản lý chất lượng cho đợt đánh giá chính thức hay còn gọi là đánh giá giai đoạn 2. Thông thường, các hoạt động đánh giá giai đoạn 1 được thực hiện tại văn phòng của Tổ chức chứng nhận thông qua hệ thống tài liệu mà bên đăng ký chứng nhận gửi cho Tổ chức chứng nhận.

Bước 4: Đánh giá giai đoạn 2

            Đánh giá giai đoạn 2 được tổ chức chứng nhận thực hiện tại bên đăng ký chứng nhận. Số lượng ngày công đánh giá phụ thuộc vào quy mô của tổ chức, mức độ phức tạp của hệ thống quản lý,....Sau cuộc đánh giá, đoàn đánh giá sẽ đưa ra các phát hiện đánh giá, các phát hiện này bao gồm:

 • Điểm không phù hợp loại 1
 • Điểm không phù hợp loại 2
 • Các điểm lưu ý, khuyến nghị cải tiến

Đối với các điểm không phù hợp loại 1 và loại 2 bắt buộc các tổ chức đăng ký chứng nhận phải khắc phục và gửi bằng chứng khắc phục cho Tổ chức được chứng nhận.

Bước 5: Thẩm xét hồ sơ chứng nhận

            Kết thúc quá trình đánh giá giai đoạn 2, theo phạm vi chứng nhận được thống nhất lại giữa Đoàn đánh giá và bên được đánh giá, hồ sơ đánh giá được gửi về Tổ chức chứng nhận. Tổ chức chứng nhận sẽ phải cử cán bộ thẩm xét hồ sơ đánh giá theo quy định. Nếu đầy đủ, thì sẽ kiến nghị cấp giấy chứng nhận iso 9001. Trường hợp, còn chưa thống nhất, chưa đầy đủ có thể liên hệ với khách hàng để bổ sung hồ sơ.

Bước 6: Cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý

Giấy chứng nhận có hiệu lực 03 năm, trên giấy chứng nhận phải bao gồm:

 • Tên tổ chức được chứng nhận
 • Địa chỉ của bên được chứng nhận
 • Chuẩn mực chứng nhận: ISO 9001:2015
 • Phạm vi chứng nhận: ví dụ sản xuất và cung ứng....
 • Thời gian hiệu lực
 • .....


Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299