Sự ra đời của tiêu chuẩn ISO 31000

Sự ra đời của tiêu chuẩn ISO 31000

Tác giả: ISOCUS | 19-04-2017, 5:54 pm
Quản lý rủi ro là một yếu tố ngày càng trở nên quan trọng trong hoạt động kinh doanh...

Quản lý rủi ro là một yếu tố ngày càng trở nên quan trọng trong hoạt động kinh doanh và các cổ đông cũng quan tâm nhiều hơn về rủi ro.Rủi ro có thể có ngay tại các quyết định chiến lược, có thể là nguyên nhân gây nên sự không ổn định trong tổ chức hoặc nói đơn giản hơn nó nằm ngay bên trong các hoạt động của tổ chức.

Một cách tiếp cận về quản lý rủi ro trong phạm vi qui mô doanh nghiệp sẽ giúp tổ chức xem xét các tác động tiềm ẩn của tất cả các loại rủi ro trong tất cả các quá trình, các hoạt động, các bên liên quan, các sản phẩm và dịch vụ. Triển khai cách tiếp cận toàn diện sẽ giúp cho tổ chức được hưởng lợi từ những gì thường được gọi là “mặt trái rủi ro”. Rủi ro (risk) được hiểu là việc lượng hóa khả năng xảy ra những thiệt hại hoặc lợi nhuận thu về thấp hơn so với dự kiến.
Theo nhiều nhà phân tích, rủi ro chỉ phát sinh khi có một sự không chắc chắn về mất mát sẽ xảy ra, nếu xác suất mất mát là 0 hoặc 1 thì không có rủi ro. Trong quá khứ, nói đến quản lý rủi ro phần lớn người ta nghĩ đến những hoạt động bảo hiểm. Đây là các dịch vụ trọn gói, trong đó người mua bảo hiểm sẽ không phải chịu những rủi ro trong trường hợp nó xảy ra. Ngày nay, với những yêu cầu của pháp luật, yêu cầu của người lao động Quản lý rủi ro đã trở thành một yếu tố quản trị ngày càng quan trọng như quản trị tài chính hay quản trị các nguồn lực khác trong doanh nghiệp. Có thể nói cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007 vừa qua là phôi thai cho sự ra đời của tiêu chuẩn ISO 31000:2009. Bộ tiêu chuẩn này giúp tất cả các doanh nghiệp (và thậm chí các tổ chức phi lợi nhuận) những nguyên tắc và hướng dẫn cho quá trình quản lý rủi ro một cách tốt nhất.
Tiêu chuẩn ISO 31000 chính thức công bố vào ngày 18/11/2009; Do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành; Ngày 18/11/2009 Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO đã ban hành phiên bản ISO 31000: 2009 – tiêu chuẩn về quản lý rủi ro – bộ tiêu chuẩn ra đời với mục đích gúp tất cả các Doanh nghiệp, tổ chức về những nguyên tắc và hướng dẫn cụ thể trong quá trình quản lý rủi ro một cách hiệu quả nhất.
Trước khi ban hành tiêu chuẩn này tổ chức ISO đã tiến hành rất nhiều cuộc họp trong khuôn khổ, nhằm tranh luận những ý kiến theo nhiều chiều hướng khác nhau của hơn 28 quốc gia đại diện cho các Châu lục (trừ nam cực). Những chuyên gia đã tiến hành các cuộc họp trên nhiều địa điểm khác nhau tại nhiều quốc gia nhằm có được sự so sánh và đút kết các yêu cầu chung của bộ tiêu chuẩn ISO 31000 cung cấp các nguyên tắc, khuôn khổ và hình thức quản lý rủi ro một cách minh bạch, hệ thống và đáng tin cậy trong bất kỳ phạm vi hoặc môi trường hoạt động của tổ chức, bên cạnh tiêu chuẩn ISO 31000:2009 tổ chức ISO còn ban hành thêm tiêu chuẩn ISO/Guide 73:2009 – quản lý rủi ro, cơ sở và từ vựng nhằm cung cấp một tập hợp các điều khoản và định nghĩa liên quan đến việc quản lý rủi ro bổ sung cho tiêu chuẩn ISO 31000:2009 và ISO/IEC 31010 – Kỹ thuật đánh giá rủi ro.
Ông Kenvin W Knight PM – Chủ tịch tổ chức ISO – người chịu trách nhiệm chính trong nhóm phát triển tiêu chuẩn cho biết “Mọi tổ chức dù lớn hay nhỏ, các vấn đề nội bộ và bên ngoài luôn tồn tại không chắc chắn, như vậy mục tiêu họ đề ra có thể hoàn thành tốt hay không. Chính sự không chắc chắn này sẽ mang lại nhiều nguy cơ trong hệ thống và luôn tồn tại cố hữu trong mọi hoạt động. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vừa qua bắt nguồn từ những sai lầm của ban điều hành và quản lý rủi ro mang lại. Tiêu chuẩn ISO 31000 sẽ giúp doanh nghiệp ngành công nghiệp, thương mại, công ty tư nhân….tự tin tìm ra lối thoát của cuộc khủng hoảng.
Tiêu chuẩn ISO 9001:2009 khuyến cáo các tổ chức phát triển, thực hiện và liên tục cải thiện khung quản lý rủi ro như là một phần không thể thiếu của hệ thống quản lý.
ISO 31000 là một tài liệu thực tế nhằm hỗ trợ các tổ chức trong việc phát triển phương pháp riêng của mình để quản lý rủi ro. Nhưng điều này không phải là một tiêu chuẩn bắt buộc và cần một tổ chức chứng nhận. Việc thực hiện ISO 31000 các tổ chức có thể so sánh với thực tiễn quản lý rủi ro của doanh nghiệp với chuẩn mực quốc tế công nhận, cung cấp các nguyên tắc quản lý hiệu quả.
ISOCUS là tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo, triển khai áp dụng và chứng nhận hàng đầu tại Việt Nam. Các tổ chức có nhu cầu và nhận giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 31000Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299