Quy trình đánh giá chứng chỉ tiêu chuẩn ISO 9001

Quy trình đánh giá chứng chỉ tiêu chuẩn ISO 9001

Tác giả: ISOCUS | 16-04-2019, 3:23 pm
Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu quy trình đánh giá chứng chỉ tiêu chuẩn ISO 9001 tại ISOCUS nhé

Quy trình đánh giá chứng chỉ tiêu chuẩn ISO 9001 tại ISOCUS

Khảo sát đánh giá, xác định ban đầu

 

 

+ Khảo sát kỹ lưỡng hệ thống quản lý của tổ chức, doanh nghiệp và thực hiện đánh giá các tiêu chuẩn quốc gia TCVN theo yêu cầu của chứng chỉ ISO 9001.

+ Tham gia đào tạo để tìm hiểu về chất lượng cũng như hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001.

+ Hoàn thiện lại cơ cấu tổ chức của tổ chức, doanh nghiệp.

+ Phân định rõ ràng trách nhiệm và quyền hạn của lãnh đạo cũng như bộ phận điều hành ISO 9001.

+ Phân bổ lại nhiệm vụ, chức năng cho các phòng, ban của tổ chức, doanh nghiệp.

+ Quy định quyền hạn và nhiệm vụ tương ứng cho các chức danh công việc, yêu cầu về năng lực thích hợp cho các chức danh đó.

Xây dựng và áp dụng hệ thống tài liệu

 

 

+ Thực hiện đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.

+ Xác định những tài liệu cần xây dựng và văn bản hóa.

+ Thiết lập cấu trúc và xây dựng lại hệ thống tài liệu.

+ Thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

Xem xét đánh giá hệ thống

 

+ Tìm hiểu và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cho các cán bộ, nhân viên có liên quan.

+ Tiến hành đào tạo đội ngũ đánh giá viên của nội bộ tổ chức, doanh nghiệp.

+ Thực hiện lựa chọn đánh giá viên.

+ Tìm hiểu những cách khắc phục và áp dụng (nếu cần thiết)

+ Xem xét và đánh giá hệ thống quản lý chất lượng.

+ Thực hiện khắc phục và cải tiến sau khi xem xét.

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299