PDCA là gì? Quy trình PDCA trong hệ thống quản lý chất lượng 900

PDCA là gì? Quy trình PDCA trong hệ thống quản lý chất lượng 9001

Tác giả: ISOCUS | 08-07-2019, 10:52 am
Cách thức nào là tối ưu nhất để xem những yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 để làm cho những quá trình riêng lẻ bên trong hệ thống của doanh nghiệp, tổ chức tương thích với nhau hơn nữa?

 

 

 

Cách thức nào là tối ưu nhất để xem những yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 để làm cho những quá trình riêng lẻ bên trong hệ thống của doanh nghiệp, tổ chức tương thích với nhau hơn nữa?

 

Mỗi một quá trình riêng lẻ có thể được cải thiện bởi việc đưa vào cách tiếp cận Plan - Do - Check – Act (PDCA) , tuy nhiên toàn thể hệ thống cũng có thể được hưởng lợi bởi triết lý này.

 

Bằng việc nhìn vào những quá trình riêng biệt đang được liên kết lại trong một chu trình lớn để cải thiện chất lượng, sẽ giúp tổ chức có thể tập trung vào việc cải thiện những quá trình riêng lẻ để hướng tới một hoạt động tốt hơn cho doanh nghiệp của mình.

 

Plan - Do - Check - Act (PDCA) là gì?

 

Plan - Do - Check - Act (hay Vòng tròn PCDA) là một chu trình được nghiên cứu và phát triển bởi Tiến sĩ Walter Shewhart và được biết đến rộng rãi là nhờ Tiến sĩ Edward Deming – Đây là 2 cha đẻ của lý thuyết quản lý chất lượng hiện đại.

 

Cụm trừ P-D-C-A là viết tắt của:

 

Plan - Lập kế hoạch.

 

Do – Thực hiện kế hoạch đã lập.

 

Check – Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.

 

Act – Thực hiện điều chỉnh, cải tiến thích hợp, sau đó bắt đầu lại việc lập kế hoạch điều chỉnh cải tiến này và thực hiện chu trình P-D-C-A mới

 

Đây là mô hình cho sự cải thiện được duy trì liên tục, thích hợp hơn là việc chỉ sửa chữa nhanh chóng một lần, và đó là lý do chúng được đưa vào trong tiêu chuẩn ISO 9001. Tiêu chuẩn ISO 9001 đã, đang là mục tiêu chính,của việc cải tiến liên tục trong Hệ thống quản lý chất lượng hiện đại.

Vòng tròn PDCA được xây dựng ra sao trong những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001

 

 

Trong phần giới thiệu về chứng nhận ISO 9001, có một sự giải thích về quá trình tiếp cận và quá trình đó quan trọng ra sao để việc thực thi Hệ thống quản lý chất lượng tuân theo những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001.

 

Thêm vào đó, có những lưu ý về một phương pháp luận được biết tới là “Plan - Do - Check - Act” đã được đưa vào trong tất cả quá trình. Sau đó, nó sẽ hiển thị mô hình đồ họa cho thấy được cái nhìn tổng thể rất đơn giản về những yêu cầu tiêu chuẩn phù hợp ra sao trong một chu trình PDCA.

 

Dưới đây, ISOCUS sẽ mô tả lại cách hoạt động của chu trình cải tiến liên tục trong Hệ thống quản lý chất lượng (với các số đề mục của ISO 9001 trong ngoặc)

 

Plan - Lên kế hoạch

 

Lên kế hoạnh là một trong những phần lớn nhất trong Hệ thống quản trị chất lượng (gọi tắt là Quality Management System - QMS) và bắt đầu với việc thấu hiểu trong phạm vi của tổ chức và nhu cầu của từng bộ phân, phòng ban quan tâm tới QMS (4.1 & 4.2), điều đó dùng để xác định phạm vi của QMS và quá trình QMS (4.3 & 4.4).

 

Tiếp theo là sự cam kết của lãnh đạo trong công ty trong việc hướng tổ chức tập trung vào khách hàng bằng việc xác định vai trò và trách nhiệm của tổ chức và bằng việc thành lập chính sách chất lượng để đưa toàn thể QMS làm trọng tâm (5.1, 5.2 & 5.3).

 

Bước tiếp theo của việc lên kế hoạch là nhận diện và ghi lại những rủi ro và cơ hội của QMS, bao gồm việc thành lập và lên kế hoạch cho chất lượng mục tiêu và thay đổi việc hỗ trợ việc cải tiến liên tục (6.1, 6.2 & 6.3).

 

Bước cuối cùng là nhận diện và thực thi viêc hỗ trợ toàn thể bộ máy cho phép bạn hoàn thành carry out các kế hoạch của mình. Điều này bao gồm mục (7.1), thẩm quyền nhận diện (7.2), nhận thức (7.3), các mối liên kết (7.4) và bố trí lại quá trình để tạo và kiểm soát các thông tin đã được ghi chép vào tài liệu 7.5).

 

Do - Thực hiện kế hoạch đã lập

 

Lên kế hoạch sẽ là vô dụng nếu kế hoạch không được hoàn thành. Sự kiếm soát cần được nhận diện cho quá trình hoạt động của QMS, những yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ cần được nhận diện (8.2), phác thảo mở rộng (8.3), kiểm soát địa điểm trong việc cung cấp quá trình, dịch vụ và sản phẩm bên ngoài (8.4).

 

Quá trình sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ cần được hoàn thành với việc kiểm soát việc phát hành sản phẩm và dịch vụ ( 8.5 & 8.6), bất cứ sự không phù hợp nào của dịch vụ và sản phẩm cần được ghi lại (8.7). Ngắn gọn lại là hoạt động trong việc tạo ra dịch vụ và sản phẩm cung cấp cho khách hàng cần phải được hoàn thành.

 

Check - Kiểm tra

 

Có một vài yêu cầu trong tiêu chuẩn có thể kiểm tra được quá trình trong QMS để đảm bảo rằng chúng hoạt động đúng chức năng như kế hoạch được đề ra cho chúng. Sẽ có nhu cầu được giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá sản phẩm hoặc dịch vụ để đảm bảo chúng đáp ứng được yêu cầu, quá trình được sử dụng đầy đủ và hiệu quả, và sự thỏa mãn của khách hàng cần được đáp ứng (9.1). Kiểm tra nội bộ (9.2) của quá trình là chìa khóa để đánh giá hiệu quả của toàn hệ thống. Xa hơn nữa là quá trình đánh giá quản lý (9.3), việc tất cả những đánh giá và phê bình của dữ liệu giám sát để thay đổi và lên kế hoạch giải quyết vấn đề xảy ra.

 

Act - Thực hiện điều chỉnh

 

Act trong trường hợp này bao gồm những hành động cần thiết để giải quyết bất cứ vấn đề nào được phát hiện trong các bước cần kiểm tra. Cải thiện (10.1 & 10.3) là toàn thể những tiêu đề cho các bước hành động này(10.1) với các hành động của việc giải quyết những điều không phù hợp và hành động cần khắc phục (10.2), để loại ra những nguyên nhân của việc không phù hợp thực tế hoặc tiềm tàng như một bước đầu tiên trong hành động để cải thiện hệ thống.

 

Như đã đề cập, chu trình sẽ bắt đầu lại từ đầu để đảm bảo có những kế hoạch phù hợp để được cải thiện hơn nữa. Việc tìm kiếm trong suốt quá trình Kiểm sát Nội bộ trong giai đoạn “Check” có thể dẫn đến những hành động cần sửa đổi đến từ giai đoạn “Act”, chu trình này sẽ yêu cầu thay đổi trong việc lên kế hoạch để đáp ứng được việc những yêu cầu nâng cấp, sửa đổi trong giai đoạn “Do”. Đánh giá Quản lý xem xét kết quả của Kiểm sát nội bộ, những hành động cần sửa đổi và nguồn lực đầu ra dự kiến sẽ hỗ trợ bất kỳ sự thay đổi nào. Nguồn lực được đánh giá và tăng lên, giảm đi hoặc sắp xếp, phân bổ lại theo nhu cầu bức thiết của kinh doanh. Việc này dẫn đến vòng lặp khác của quá trình thực hiện kế hoạch, và chu trình tiếp tục hoạt động.

 

Một ví dụ là nếu công ty của bạn cắt giảm được 5% phần phế liệu bằng việc tạo ra sự thay đổi đôi chút từ quá trình, sự thay đổi đó đã được thực hiện và quá trình đã chạy, việc kiểm tra quá trình cho thấy bạn có thể cắt giảm một lượng 3% phế liệu, và bạn đã thực hiện điều chỉnh để tạo nên sự cải tiến hơn nữa. Kế hoạch tiếp theo cho quá trình có thể tạo ra sự thay đổi thêm và cắt giảm thêm 4% phế liệu trong năm tới.

 

Sử dụng chu trình PDCA trong Hệ thống quản lý chất lượng để hướng tới việc cải thiện năng suất chất lượng

 


 

Mục đích của QMS là làm việc hướng tới việc cải thiệt năng suất chất lượng trong doanh nghiệp .Bởi vị chỉ với việc thông qua cải tiến năng suất chất lượng sẽ giúp công ty thêm lợi thế trong thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt.

 

Bằng việc sử dụng chu trình PDCA sẽ giúp doan nghiệp tập trung các quá trình và mục tiêu của QMS hướng tới sự cải tiến mong muốn này, dẫn tới việc tối ưu được thời gian và chi phí tránh lãng phí các nguồn lực trên.

 

Với việc cải thiện năng suất chất lượng là mục tiêu của QMS thì việc tăng giá trị và bền bỉ hơn trong kinh doanh là điều nằm trong tầm tay doanh nghiệp.

 

Quý Tổ chức/Doanh nghiệp có nhu cầu được đánh giá và cấp giấy chứng nhận và sử dụng dấu chứng nhận HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG vui lòng liên hệ hotline 0916 239 199 hoặc Email contacts@isocert.org.vn  để được hỗ trợ 

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299