Nguyên tắc cơ bản và từ vựng trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001:2015

Nguyên tắc cơ bản và từ vựng trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001:2015

Tác giả: ISOCUS | 05-04-2019, 1:14 pm
7 Nguyên tắc cơ bản và từ vựng trong hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn iso 9001:2015. Tiêu chuẩn quản lý chất lượng iso 9001

ISO 9000: 2015 mô tả các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của quản lý chất lượng được áp dụng phổ biến cho các mục sau:

 

 

 • Các tổ chức tìm kiếm thành công bền vững thông qua việc thực hiện một hệ thống quản lý chất lượng;

   

 • Khách hàng tìm kiếm niềm tin vào khả năng của một tổ chức để luôn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với yêu cầu của họ;

   

 • Các tổ chức tìm kiếm niềm tin trong chuỗi cung ứng của họ rằng các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ của họ sẽ được đáp ứng;

   

 • Các tổ chức và các bên quan tâm tìm cách cải thiện giao tiếp thông qua sự hiểu biết chung về từ vựng được sử dụng trong quản lý chất lượng;

   

 • Các tổ chức thực hiện đánh giá sự phù hợp với các yêu cầu của ISO 9001;

   

 • Nhà cung cấp đào tạo, đánh giá hoặc tư vấn trong quản lý chất lượng;

   

 • Nhà phát triển của các tiêu chuẩn liên quan.

   

ISO 9000: 2015 chỉ định các điều khoản và định nghĩa áp dụng cho tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng và quản lý chất lượng do ISO / TC 176 phát triển.

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299