Chứng nhận ISO 9001 cho cá nhân và hệ thống quản lý chất lượng

Khác biệt giữa Chứng nhận ISO 9001 cho cá nhân và hệ thống quản lý chất lượng

Tác giả: ISOCUS | 10-12-2018, 8:47 am
Chứng nhận ISO 9001 là một thuật ngữ chung được sử dụng cho hai điều chính: chứng nhận kiến ​​thức của cá nhân và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của công ty. Chứng nhận ISO 9001 là gì , bạn có thể yêu cầu?

Chứng chỉ ISO 9001 dành cho cá nhân

Chứng chỉ ISO 9001 cho các cá nhân là cần thiết để cung cấp thông tin, kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để sử dụng ISO 9001 để tạo và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng (thường được gọi là QMS) cho một công ty. Những chứng chỉ cá nhân này cũng cho phép những người liên quan phát triển và thăng tiến nghề nghiệp trong kiểm toán hệ thống quản lý chất lượng bằng cách chứng minh kỹ năng của họ cho các nhà tuyển dụng tiềm năng.

 Có rất nhiều khóa học có sẵn, bao gồm các khóa học hai ngày về cách triển khai các khóa Kiểm toán nội bộ ISO 9001, ISO 9001 kéo dài hai đến ba ngày, và thậm chí đào tạo Kiểm toán viên trưởng ISO 9001, thường ở định dạng năm ngày và bao gồm một kiểm tra. Khóa học chuyên gia đánh giá có thể được cung cấp bởi một công ty mà chính nó đã được chứng nhận là có thể trình bày đào tạo chuyên gia đánh giá  trưởng ISO 9001. Người tham gia chỉ có thể đạt được chứng nhận là chuyên gia đánh giá  ISO 9001 .

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Các quá trình chứng nhận ISO 9001 cho các công ty bắt đầu với quyết định sử dụng tiêu chuẩn ISO 9001 làm cơ sở cho các QMS. Sau đó, công ty sẽ thực hiện tất cả các hành động cần thiết để tạo và ghi lại hệ thống của họ bằng cách sử dụng các yêu cầu ISO 9001 làm hướng dẫn cho những gì cần phải làm. Việc thực hiện hoàn tất sau khi công ty duy trì hệ thống trong một khoảng thời gian, sau đó tiến hành kiểm toán nội bộ và ít nhất một đánh giá quản lý hệ thống. 

Sau đó, chuyên gia đánh giá trưởng được chứng nhận từ một tổ chức chứng nhận sẽ đánh giá hệ thống theo các yêu cầu đối với ISO 9001 và nếu hệ thống đó đáp ứng tiêu chuẩn, chứng chỉ ISO 9001sẽ được ban hành cho thấy QMS của công ty được chấp nhận để đáp ứng tiêu chuẩn. Công ty sau đó được coi là được chứng nhận ISO 9001 .

Chu trình duy trì chứng nhận ISO 9001 cho một công ty

Các yêu cầu chứng chỉ chất lượng ISO yêu cầu QMS phải được duy trì và cải thiện, vì vậy chứng nhận ISO 9001 không chỉ đơn giản là một lần. Thỏa thuận với tổ chức chứng nhận tiếp tục sau lần đánh giá  ban đầu (đánh giá chứng nhận) và họ cũng tổ chức kiểm toán thường xuyên của hệ thống (gọi là kiểm toán giám sát hoặc bảo trì). Điều này được thực hiện theo chu kỳ ba năm, trong đó kiểm toán chứng nhận ban đầu xem xét toàn bộ QMS ISO 9001 và kiểm toán bảo trì hai năm tiếp theo chỉ xem xét một phần của hệ thống. 

Việc đánh giá giám sát có thể xảy ra một lần, hai lần hoặc nhiều hơn mỗi năm theo thỏa thuận giữa công ty và tổ chức chứng nhận; tuy nhiên, mức tối thiểu là một lần một năm trong khoảng thời gian chứng chỉ hợp lệ. Vào cuối ba năm, chu kỳ sẽ bắt đầu lại nếu công ty chọn duy trì chứng nhận ISO 9001 và những lợi ích mà nó cung cấp. Sau đó, một cuộc kiểm toán chứng nhận lại đánh giá toàn bộ hệ thống sẽ được thực hiện.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299