ISO đang tổ chức một sự kiện bên lề như là một phần của Hội nghị các bên tham gia Hội nghị khung về biến đổi khí hậu (UNFCCC COP24) lần thứ 24 diễn ra tại Katowice, Ba Lan, từ ngày 2 đến 14 tháng 12 năm 2018. Được tổ chức bởi Điều phối biến đổi khí hậu ISO Lực lượng đặc nhiệm (TF7), kết hợp với Viện đánh giá và quản lý môi trường (Iema) và Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF), sự kiện ISO sẽ có các cuộc thảo luận và thảo luận về việc sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế để thúc đẩy hành động, thực hiện và chuyển đổi khí hậu thay đổi.

Lực lượng đặc nhiệm làm việc với các chuyên gia từ khắp các ủy ban ISO, hướng dẫn họ giải quyết các khía cạnh quan trọng của biến đổi khí hậu trong các tiêu chuẩn ISO.    

Các cơ hội mà Tiêu chuẩn quốc tế mang đến cho các thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu sẽ được thảo luận, như lồng ghép hành động khí hậu, hỗ trợ các kỹ thuật đo lường và giám sát, tạo điều kiện cho đổi mới công nghệ và phi công nghệ, và thúc đẩy thay đổi hành vi và thích ứng với biến đổi khí hậu. Các tiêu chuẩn ISO cũng có thể đóng góp vào tiến trình của Khung làm việc về Giảm thiểu rủi ro thiên tai ở Sendai, đưa ra tốc độ giảm nhẹ thiên tai vào năm 2030.

Nick Blyth, Phó Chủ tịch của ISO TF7, cho rằng Tiêu chuẩn quốc tế là cơ bản trong việc giúp các tổ chức thúc đẩy các hành động biến đổi khí hậu, cho dù đó là các tiêu chuẩn hệ thống quản lý hình thành văn hóa tổ chức và quy trình hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật ISO mới.

Tiêu chuẩn ISO được xây dựng trên sự hợp tác và đồng thuận quốc tế, bởi một số chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này, ông nói.

Chúng là những công cụ phù hợp và mạnh mẽ để giúp các tổ chức không chỉ đo lường tác động của chúng đối với biến đổi khí hậu, mà còn thực hiện các hành động chiến lược để chuyển sang tương lai không carbon và chuẩn bị cho những thách thức không thể tránh khỏi do biến đổi khí hậu của chúng ta.

Các tiêu chuẩn và hướng dẫn ISO mới nhất liên quan đến thích ứng biến đổi khí hậu và phát thải khí nhà kính sẽ được trình bày và thảo luận, bao gồm ISO 14064-1 để định lượng phát thải khí nhà kính và ISO 14067 để định lượng lượng khí thải carbon của sản phẩm. Sự kiện cũng sẽ giới thiệu các tiêu chuẩn mới trong phát triển để thích ứng với biến đổi khí hậu (ISO 14090); tác động, tính dễ bị tổn thương và đánh giá rủi ro (ISO 14091); và trái phiếu xanh cho hiệu suất môi trường của các dự án và tài sản (ISO 14030).

Ngoài ra, bài tập lập bản đồ ISO được thực hiện vào năm 2018, liên kết hàng trăm Tiêu chuẩn quốc tế ISO với các mục tiêu của các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc, sẽ được trình bày.

 

Nguồn : iso.org/news/ref2354. html