ISO 9001:2015 là gì? Hệ thống quản lý chất lượng là gì? ISOCUS.VN

ISO 9001:2015 là gì? Hệ thống quản lý chất lượng là gì?

Tác giả: ISOCUS | 18-12-2018, 9:45 am

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được định nghĩa là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng (QMS) . Các tổ chức sử dụng tiêu chuẩn để chứng minh khả năng cung cấp nhất quán các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và quy định. Đây là tiêu chuẩn phổ biến nhất trong loạt ISO 9000  và là tiêu chuẩn duy nhất trong loạt mà các tổ chức có thể chứng nhận.

ISO 9001 được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) công bố lần đầu tiên vào năm 1987 , một cơ quan quốc tế bao gồm các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của hơn 160 quốc gia. Phiên bản hiện tại của ISO 9001 được phát hành vào tháng 9 năm 2015.

 

ĐỐI TƯỢNG ÁP  DỤNG ISO 9001: 2015 - SỬA ĐỔI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG?

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 áp dụng cho mọi tổ chức, bất kể quy mô hoặc ngành. Hơn một triệu tổ chức từ hơn 160 quốc gia đã áp dụng các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001 cho hệ thống quản lý chất lượng của họ.

Các tổ chức thuộc mọi loại hình và quy mô thấy rằng sử dụng tiêu chuẩn ISO 9001 giúp họ:

 • Tổ chức các quy trình
 • Nâng cao hiệu quả của các quy trình

Tất cả các tổ chức sử dụng ISO 9001 được khuyến khích chuyển sang ISO 9001: 2015 càng sớm càng tốt. Điều này bao gồm không chỉ các tổ chức được chứng nhận ISO 9001: 2008 , mà còn bất kỳ tổ chức nào tham gia đào tạo hoặc chứng nhận người khác.

Kể từ ngày 14 tháng 9 năm 2018, các tổ chức hiện đang đăng ký ISO 9001: 2008 đã chuyển  sang tiêu chuẩn 2015.

 

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 bao gồm những yêu cầu gì?

ISO 9001 dựa trên phương pháp hành động kiểm tra kế hoạch  và cung cấp cách tiếp cận theo quy trình để ghi lại và xem xét cấu trúc, trách nhiệm và quy trình cần thiết để đạt được quản lý chất lượng hiệu quả trong một tổ chức. Các phần cụ thể của tiêu chuẩn chứa thông tin về nhiều chủ đề, chẳng hạn như:

 • Yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm thông tin tài liệu, lập kế hoạch và xác định các tương tác quy trình
 • Trách nhiệm của quản lý
 • Quản lý tài nguyên, bao gồm cả nguồn nhân lực và môi trường làm việc của tổ chức
 • Thực hiện sản phẩm, bao gồm các bước từ thiết kế đến giao hàng
 • Đo lường, phân tích và cải thiện QMS thông qua các hoạt động như đánh giá nội bộ và hành động khắc phục và phòng ngừa

Những thay đổi được giới thiệu trong phiên bản ISO 9001 2015 nhằm đảm bảo rằng ISO 9001 tiếp tục thích ứng với môi trường thay đổi mà các tổ chức hoạt động. Một số cập nhật chính trong ISO 9001: 2015 bao gồm:

 • Giới thiệu thuật ngữ mới
 • Tái cấu trúc một số thông tin
 • Nhấn mạnh vào tư duy dựa trên rủi ro để tăng cường áp dụng phương pháp tiếp cận quá trình
 • Cải thiện khả năng ứng dụng cho các dịch vụ
 • Yêu cầu lãnh đạo tăng lên

Làm cách nào để bắt đầu với ISO 9001: 2015?

Cho dù doanh nghiệp bạn đang bắt đầu với việc  xây dựng hệ thống áp dụng ISO 9001 hoặc chuyển sang phiên bản 2015, bước đầu tiên của bạn là liên hệ với tổ chức tư vấn ISO 9001:2015 theo hotline : 0978.679.199 để nhận tư vấn trực tuyến miễn phí cách thức thực hiện chi tiết.

Lợi ích của ISO 9001 là gì?

ISO 9001 giúp các tổ chức đảm bảo khách hàng của họ luôn nhận được các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, từ đó mang lại nhiều lợi ích, bao gồm cả khách hàng hài lòng , quản lý và nhân viên.

Vì ISO 9001 chỉ định các yêu cầu cho một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả, các tổ chức nhận thấy rằng việc sử dụng tiêu chuẩn giúp họ:

 • Tổ chức hệ thống quản lý chất lượng (QMS)
 • Tạo sự hài lòng cho khách hàng, quản lý và nhân viên
 • Tiếp tục cải thiện quy trình của họ
 • Tiết kiệm chi phí

Chứng nhận ISO 9001:2015

ISO 9001 là tiêu chuẩn duy nhất trong loạt ISO 9000 mà các tổ chức có thể chứng nhận. Đạt được chứng nhận ISO 9001: 2015 có nghĩa là một tổ chức đã chứng minh những điều sau:

 • Theo các hướng dẫn của tiêu chuẩn ISO 9001
 • Hoàn thành các yêu cầu riêng của nó
 • Đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu theo luật định và quy định
 • Duy trì tài liệu

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001 có thể nâng cao uy tín của một tổ chức bằng cách cho khách hàng thấy rằng các sản phẩm và dịch vụ của họ đáp ứng mong đợi. Trong một số trường hợp hoặc trong một số ngành, chứng nhận là bắt buộc hoặc bắt buộc về mặt pháp lý. Quá trình chứng nhận bao gồm thực hiện các yêu cầu của ISO 9001: 2015 và sau đó hoàn thành kiểm toán của nhà đăng ký thành công xác nhận tổ chức đáp ứng các yêu cầu đó.

Các tổ chức nên xem xét những điều sau đây khi họ bắt đầu chuẩn bị chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:

 • Chi phí của nhà đăng ký để đăng ký, kiểm tra và chứng nhận lại chứng nhận ISO 9001
 • Mức độ phù hợp hiện tại với các yêu cầu ISO 9001
 • Lượng tài nguyên mà công ty sẽ dành cho dự án này để phát triển và thực hiện
 • Số tiền hỗ trợ sẽ được yêu cầu từ một nhà tư vấn và các chi phí liên quan

 

 .Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299