ISO 9001 và Cách Áp Dụng Phương Pháp PDCA (Plan-Do-Check-Act) Trong Quản Lý Chất Lượng
Chat Zalo
Chat ngay

ISO 9001 và Cách Áp Dụng Phương Pháp PDCA (Plan-Do-Check-Act) Trong Quản Lý Chất Lượng

Tác giả: ISOCUS | 17-07-2023, 4:57 pm
ISO 9001 là một trong những tiêu chuẩn quốc tế phổ biến nhất về quản lý chất lượng. Được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế (ISO), tiêu chuẩn này tập trung vào việc xác định các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng mà tổ chức cần áp dụng để đảm bảo sản phẩm và dịch vụ đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và luôn đảm bảo cải tiến liên tục.

I. Giới thiệu về ISO 9001 và PDCA

ISO 9001 là một trong những tiêu chuẩn quốc tế phổ biến nhất về quản lý chất lượng. Được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế (ISO), tiêu chuẩn này tập trung vào việc xác định các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng mà tổ chức cần áp dụng để đảm bảo sản phẩm và dịch vụ đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và luôn đảm bảo cải tiến liên tục.

Phương pháp PDCA (Plan-Do-Check-Act) là một quy trình quản lý chất lượng cơ bản, có nguồn gốc từ ý tưởng của kỹ sư Walter A. Shewhart vào những năm 1930 và được phát triển và phổ biến rộng rãi bởi nhà quản lý chất lượng nổi tiếng W. Edwards Deming. PDCA là một phương pháp khoa học dựa trên việc xác định mục tiêu và đưa ra các kế hoạch, thực hiện kế hoạch, kiểm tra kết quả và thực hiện những cải tiến khi cần thiết. Đây là một công cụ mạnh mẽ để áp dụng trong việc cải thiện hiệu suất và chất lượng của các hoạt động tổ chức.

II. Ưu điểm của việc áp dụng ISO 9001 và PDCA

 1. Xác định rõ mục tiêu và trách nhiệm: ISO 9001 giúp tổ chức xác định rõ mục tiêu và trách nhiệm của từng cá nhân trong tổ chức. PDCA giúp cải thiện quá trình đặt ra mục tiêu cụ thể và xác định các bước thực hiện.

 2. Tăng cường lòng tin của khách hàng: ISO 9001 là một dấu hiệu uy tín cho khách hàng, chứng tỏ tổ chức đã cam kết đáp ứng các yêu cầu chất lượng cao nhất. PDCA giúp duy trì và cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ, tạo lòng tin cho khách hàng về sự ổn định và chất lượng của tổ chức.

 3. Tối ưu hóa hiệu suất tổ chức: Áp dụng PDCA giúp xác định các điểm yếu trong quy trình hoạt động và đưa ra các cải tiến hiệu quả để tối ưu hóa hiệu suất tổ chức. Điều này dẫn đến sự cải thiện vượt bậc về hiệu quả sản xuất và làm việc.

 4. Cải thiện liên tục: ISO 9001 và PDCA đề cao tinh thần cải tiến liên tục. Từ việc đề ra mục tiêu chất lượng cho đến việc thực hiện cải tiến, đều được thực hiện một cách có hệ thống và khoa học.

 5. Tăng cường khả năng cạnh tranh: ISO 9001 và PDCA giúp tổ chức nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, tăng cường sự hài lòng của khách hàng, từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh trong thị trường.

III. Các bước áp dụng phương pháp PDCA trong việc thực thi ISO 9001

 1. Bước 1: Plan (Lập kế hoạch)

  • Xác định yêu cầu và mục tiêu chất lượng: Để bắt đầu áp dụng PDCA, tổ chức cần xác định rõ yêu cầu của ISO 9001 và đề ra các mục tiêu chất lượng cụ thể.
  • Thiết lập kế hoạch: Dựa trên yêu cầu và mục tiêu chất lượng, tổ chức lập kế hoạch xác định các hoạt động, tài nguyên và thời gian cần thiết để đạt được mục tiêu.
 2. Bước 2: Do (Thực hiện)

  • Triển khai kế hoạch: Các hoạt động và công việc được thực hiện dựa trên kế hoạch đã lập trước đó. Đảm bảo rằng các quy trình và tiêu chuẩn đã được thiết lập theo đúng yêu cầu của ISO 9001.
 3. Bước 3: Check (Kiểm tra)

  • Đánh giá kết quả: Tiến hành kiểm tra kết quả so với mục tiêu chất lượng đã đề ra. Phát hiện ra các sai sót và vấn đề cần được khắc phục.
 4. Bước 4: Act (Thực hiện cải tiến)

  • Thực hiện cải tiến: Dựa trên kết quả đánh giá, tổ chức đưa ra các biện pháp cải tiến, điều chỉnh và cải thiện quy trình hoạt động để đạt được chất lượng cao hơn.
  • Lập kế hoạch kiểm tra lại (Re-Plan): Xin kế hoạch kiểm tra lại, tổ chức định rõ các bước tiếp theo trong quá trình cải tiến và đặt ra mục tiêu cụ thể cho giai đoạn tiếp theo của PDCA.

IV. Áp dụng PDCA trong các phần của ISO 9001

 1. Lãnh đạo và Cam kết (Leadership and Commitment): Bước Plan của PDCA được áp dụng trong việc xác định cam kết của lãnh đạo đối với việc triển khai ISO 9001 và đề ra kế hoạch thực hiện.

 2. Quản lý Rủi ro (Risk Management): Bước Plan của PDCA giúp xác định và đánh giá các rủi ro trong quy trình sản xuất và dịch vụ, từ đó đề xuất các biện pháp phòng ngừa và ứng phó.

 3. Kiểm soát và Cải tiến Liên tục (Control and Continuous Improvement): PDCA được áp dụng trong việc đề ra kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đánh giá hiệu quả của chúng và thực hiện các biện pháp cải tiến liên tục.

 4. Đào tạo và Năng lực (Training and Competence): PDCA giúp xác định nhu cầu đào tạo và phát triển năng lực của nhân viên để đáp ứng yêu cầu của ISO 9001 và thiết lập kế hoạch thực hiện.

 5. Quản lý Nguồn lực (Resource Management): PDCA được áp dụng trong việc lập kế hoạch sử dụng tài nguyên (người, vật, tài chính) một cách hiệu quả để đạt được mục tiêu chất lượng.

 6. Đánh giá Hiệu quả (Performance Evaluation): Bước Check của PDCA giúp tổ chức đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng dựa trên các chỉ số và tiêu chí đã đề ra.

 7. Kỷ luật và Cải tiến (Discipline and Improvement): PDCA được áp dụng để kiểm tra và đánh giá việc tuân thủ quy trình và tiêu chuẩn chất lượng, từ đó đề xuất các biện pháp cải tiến nếu cần thiết.

V. Những lưu ý khi áp dụng PDCA và ISO 9001

 1. Tạo ý thức và sự cam kết từ lãnh đạo: Để thành công trong việc áp dụng PDCA và ISO 9001, sự cam kết từ lãnh đạo là điều kiện tiên quyết.

 2. Định rõ mục tiêu và đo lường kết quả: Việc xác định rõ mục tiêu chất lượng và đo lường kết quả theo các chỉ số thích hợp là cơ sở để thực hiện PDCA.

 3. Liên tục cải tiến: Tinh thần cải tiến liên tục là chìa khóa để duy trì và cải tiến hiệu suất chất lượng của tổ chức.

 4. Đào tạo và hỗ trợ nhân viên: Đảm bảo nhân viên được đào tạo về PDCA và ISO 9001 để thúc đẩy quá trình triển khai hiệu quả.

 5. Đo lường và theo dõi tiến độ: Đo lường và theo dõi tiến độ triển khai PDCA và ISO 9001 là cách để đảm bảo quá trình thực hiện diễn ra đúng kế hoạch.

 6. Tận dụng kinh nghiệm học tập: Từ những kết quả học tập trong quá trình triển khai PDCA, tổ chức nên rút ra những bài học và áp dụng trong các giai đoạn sau.

Kết luận:

ISO 9001 và phương pháp PDCA (Plan-Do-Check-Act) là hai công cụ hữu ích trong quản lý chất lượng, giúp tổ chức đạt được chất lượng sản phẩm và dịch vụ cao hơn, tăng cường lòng tin của khách hàng và tạo lợi thế cạnh tranh. Áp dụng PDCA trong triển khai ISO 9001 đòi hỏi sự cam kết từ lãnh đạo, sự định rõ mục tiêu và theo dõi tiến độ. Điều này giúp tổ chức duy trì sự cải tiến liên tục và tiến tới mục tiêu chất lượng cao nhất.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299