ISO 9001 là gì ?

ISO 9001 là gì ?

Tác giả: ISOCUS | 03-10-2018, 2:11 pm
ISO 9001 (cách gọi tắt của ISO 9001:2015 - phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001) là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2015

ISO là gì ?

ISO: Là Tổ Chức Quốc Tế Về Tiêu Chuẩn Hóa. (The International Organization for Standardization)
Lịch sử về ISO

  –          ISO được thành lập năm 1947

  –          Trụ sở tại Geneva

  –          Được áp dụng hơn 150 nước

  –          Việt Nam là thành viên chính thức từ năm 1977 và hiện nay đã được bầu vào ban chấp hành ISO

ISO 9001 là gì ?

ISO 9001 (cách gọi tắt của ISO 9001:2015 - phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001) là: 

  • Bộ tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2015.
  • Tiêu chuẩn này có tên đầy đủ là ISO 9001:2015 - Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu.
  • Đưa ra các nguyên tắc về quản lý
  • Tập trung vào việc phòng ngừa / cải tiến
  • Chỉ đưa ra các yêu cầu cần đáp ứng
  • Áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức không phân biệt quy mô hay loạI hình sản xuất / dịch vụ

HOTLINE: 0978.679.199Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299