HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015
Chat Zalo
Chat ngay

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015

Tác giả: ISOCUS | 16-01-2019, 9:31 am
Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) đã thiết lập nên các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng, các sản phẩm/ dịch vụ cung cấp cho khách hàng phải thỏa mãn các yêu cầu cụ thể.

1. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

ISO 9001 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp. Nó là một trong các tiêu chuẩn thuộc bộ tiêu chuẩn ISO 9000. Tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 là tiêu chuẩn quản lý mới nhất đang được áp dụng hiện nay và thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

ISO 9001:2015 được tạo thành dựa trên các yêu cầu liên quan đến các khía cạnh của một hệ thống quản lý chất lượng.Về cấu trúc, ISO 9001:2015 được chia thành 10 điều khoản tương ứng với chu trình PDCA. Điều khoản 4 đến 7 - Plan, Điều khoản 8 - Do, Điều khoản 9 - Check, Điều khoản 10 - Act.

Các yêu cầu từ Điều khoản 4 đến Điều khoản 10 được minh hoạ bằng mô hình Tiếp cận theo quá trình và chu trình PDCA như sau:

 

2. Diễn giải các yêu cầu của ISO 9001:2015 với chu trình PDCA

 

Chi tiết của điều khoản 8

 

3. Bản chất của ISO 9001:2015 là gì?

 • Quy định rõ việc (việc gì cần làm), rõ người (Ai làm, trách nhiệm, quyền hạn), rõ cách làm (các bước, thao tác thực hiện công việc).
 • Làm thế nào thì chuẩn hóa và viết thành quy trình/hướng dẫn thực hiện.          
 • Và các Quy trình/hướng dẫn chuẩn đó đã được thiết lập thì phải được tuân thủ thực hiện;
  Nhờ đó chủ doanh nghiệp kiểm soát được quá trình sản xuất và đảm bảo được chất lượng sản phẩm/dịch vụ ổn định, tiến tới nâng cao chất lượng sản phẩm.

4. 7 nguyên tắc quản lý chất lượng của ISO 9001 : 2015

 • Luôn hướng vào khách hàng
 • Sự lãnh đạo
 • Sự cam kết của mọi người
 • Tiếp cận theo quá trình
 • Cải tiến
 • Đưa ra quyết định dựa trên bằng chứng
 • Quản lý mối quan hệ

5. Lợi ích của ISO 9001:2015

 • Là cơ sở để các doanh nghiệp xây dựng một quy trình chuẩn để kiểm soát công việc, chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
 • Giúp doanh nghiệp phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm của các bộ phận, là phương tiện phục vụ công tác đào tạo nhân sự.
 • Giảm thiểu đến mức tối đa tình trạng sảm phẩm, dịch vụ không đạt yêu cầu.
 • Nâng cao uy tín cho doanh nghiệp, là cơ sở để các sản phẩm được thâm nhập sâu vào thị trường thế giới.


Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299