Hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí ISO/TS 29001 là gì? | ISOCUS.VN

Hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí ISO/TS 29001 là gì?

Tác giả: ISOCUS | 02-05-2018, 2:31 pm
Hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí ISO/TS 29001 là gì? Hiểu chính xác hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí.

ISO/TS 29001 là tiêu chuẩn kỹ thuật quy định các yêu cầu cụ thể đối với hệ thống quản lý chất lượng của các tổ chức cung cấp sản phẩm và dịch vụ trong ngành công nghiệp dầu mỏ, hóa dầu và khí thiên nhiên.

ISO/TS 29001 là kết quả hợp tác giữa Viện Dầu mỏ Hoa Kỳ (American Petroleum Institute - API) và Ủy ban kỹ thuật ISO/TC67/WG2 với sự tham gia của Tiểu ban kỹ thuật ISO/TC176/SC2 và bộ phận SC18 Q1 thuộc API.


Tổ chức ISO đã ban hành phiên bản cập nhật của thông số kỹ thuật ISO/TC 29001 đảm bảo dịch vụ và trang thiết bị an toàn và tin cậy trong toàn bộ ngành dầu khí quốc tế bằng cách cung cấp các tài liệu yêu cầu thống nhất về quản lý chất lượng.

So với phiên bản đầu tiên năm 2003, ISO/TC 29001:2007 đã được mở rộng nhằm tăng cường tính hữu dụng cho các tổ chức cung cấp dịch vụ. Phiên bản đầu tiên ISO/TS 29001:2003 đưa ra các yêu cầu bổ sung cho ISO 9001:2000 – Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu.

Theo đó, phần nội dung gốc của ISO 9001:2000 được giữ nguyên trong các ô đóng khung, các yêu cầu bổ sung được trình bày bên ngoài các khung.Còn phiên bản ISO/TS 29001:2010, với các thay đổi chủ yếu liên quan đến việc cập nhật theo sự ra đời của tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Tiêu chuẩn kỹ thuật này vẫn duy trì hình thức trình bày phần nội dung nằm trong các khung là nội dung gốc của ISO 9001:2008 được giữ nguyên, trong khi đó các yêu cầu bổ sung cụ thể cho lĩnh vực công nghiệp dầu mỏ, hóa dầu và khí thiên nhiên được trình bày bên ngoài các khung.

 

 

Đối tượng áp dụng hệ thống quản lý chuyên ngành dầu khí ISO/TS 29001 :

- Các nhà sản xuất vật tư, thiết bị cho lĩnh vực công nghiệp dầu mỏ, hóa dầu và khí thiên nhiên trong chuỗi cung ứng này.

- Các nhà cung cấp dịch vụ cho công nghiệp dầu, khí.

- Bên mua thiết bị, vật tư và dịch vụ trong ngành công nghiệp dầu, khí.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299