Giới thiệu một số hệ thống quản lý năng lượng trên thế giới

Giới thiệu một số hệ thống quản lý năng lượng trên thế giới

Tác giả: ISOCUS | 15-04-2017, 11:43 am

Hiện nay, tại một số nước và khu vực trên thế giới đã đưa ra các tiêu chuẩn hệ thống quản lý năng lượng. Năm 2000, Mỹ đã ban hành tiêu chuẩn quốc gia đầu tiên về hệ thống quản lý năng lượng. Từ năm 2001 đến năm 2009, tại Châu Âu đã ra đời bảy tiêu chuẩn HTQLNL. Trong đó có sáu tiêu chuẩn quốc gia của Đan Mạch, Thụy Điển, Hà Lan, Ailen, Tây Ban Nha và một tiêu chuẩn khu vực chung cho Liên minh châu Âu (EN 16001). Tại Châu Á, sau năm 2007 đến nay đã có hai quốc gia là Hàn Quốc, Trung Quốc đã công bố tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống quản lý năng lượng và Nhật Bản đã có yêu cầu pháp lý đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm cần phải có người quản lý năng lượng và kế hoạch quản lý năng lượng. Và đến năm 2011, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa ISO (International Standard Organization) đã ban hành tiêu chuẩn quốc tế ISO 50001 về Hệ thống quản lý năng lượng – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng. Điều này cho thấy tầm quan trọng của hệ thống quản lý năng lượng được phát triển không chỉ ở quy mô quốc gia mà đã và đang phát triển ở quy mô toàn khu vực.

Mục đích của các tiêu chuẩn quản lý năng lượng là đưa ra một khuôn khổ hệ thống cho các đơn vị, tổ chức nhằm đạt hiệu quả năng lượng. Các tiêu chuẩn quốc gia và khu vực được sử dụng song song tùy theo đặc điểm và nhu cầu của từng đơn vị, tổ chức khác nhau. Hiện nay, ba tiêu chuẩn HTQLNL của Mỹ (MSE 2000), Châu Âu (EN 16001), quốc tế (ISO 50001) được sử dụng rộng rãi và phổ biến nhất. Trong đó, tiêu chuẩn của Mỹ được ban hành đầu tiên vào năm 2000 đã trở thành cơ sở nền tảng đối với các hệ thống quản lý năng lượng tại các quốc gia khác. Đối với tiêu chuẩn của Châu Âu thì được xây dựng dựa trên sự thống nhất và đồng thuận từ các tiêu chuẩn quốc gia trong liên minh khu vực. Và tiêu chuẩn ISO 50001 mới được ban hành trong thời gian gần đây đã thu hút nhiều quan tâm ở phạm vi quốc tế. Do đó, HTQLNL theo ba tiêu chuẩn MSE 2000, EN 16001, ISO 50001 là những hệ thống quản lý năng lượng điển hình.

Danh mục các tiêu chuẩn quốc gia/khu vực về hệ thống quản lý năng lượng

Số hiệu tiêu chuẩn hệ thống quản lý năng lượngQuốc gia/Khu vựcNăm ban hành
ANSI/MSE 2000: 2005Mỹ2000
DS 2403:2001Đan Mạch2001
SS 627750:2003Thụy Điển2003
IS 393:2005Ailen2005
UNE 216301:2007Tây Ban Nha2007
KSA 400:2007Hàn Quốc2007
GB/T 23331:2009Trung Quốc2009
EN 16001:2009Liên Minh Châu Âu2009
ISO 50001Quốc tế2011

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299