Để áp dụng ISO 9001 thì doanh nghiệp cần chuẩn bị gì?
Chat Zalo
Chat ngay

Để áp dụng ISO 9001 thì doanh nghiệp cần chuẩn bị gì?

Tác giả: ISOCUS | 18-07-2017, 11:53 am

Để áp dụng ISO 9001 thì doanh nghiệp cần chuẩn bị gì?

Để trà lời cho câu hỏi "Để áp dụng ISO 9001 thì doanh nghiệp cần chuẩn bị gì?", ISOCUS đưa ra những mục tiêu và yêu cầu cơ bản của tư vấn ISO 9001 dưới đây:

  • Xác định nhu cầu và mong muốn của Khách hàng.
  • Xác định ra những quá trình tạo giá trị cần thiết để cung cấp đầy đủ giá trị sản phẩm cho Khách hàng.
  • Đưa ra Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng để định hướng cho từng cá nhân trong Doanh nghiệp hướng tới thoả mãn Khách hàng.
  • Xác định các trách nhiệm quyền hạn của từng bộ phận, cá nhân trong Doanh nghiệp liên quan đến thoả mãn Khách hàng.
  • Lập ra các quy trình làm việc để đảm bảo các quá trình tạo giá trị được thực hiện theo một phương pháp thống nhất trong Doanh nghiệp.
  • Đào tạo và hướng dẫn các quy trình làm việc đến toàn bộ cán bộ công nhân viên.
  • Thực hiện đánh giá nội bộ để kiểm tra mức độ tuân thủ các quy trình làm việc.
  • Thực hiện các biện pháp khắc phục phòng ngừa mỗi khi có sự không phù hợp được phát hiện.

Doanh nghiệp cần áp dụng ISO 9001 ngay hôm nay để nâng cao thương hiệu và tạo ra giá trị gia tăng lớn nhất. Mọi nhu cầu tư vấn – đào tạo và cấp chứng nhận, xin vui lòng liên hệ ISOCUS để biết thêm chi tiết.

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299