Danh mục các tài liệu bắt buộc theo yêu cầu của ISO 9001: 2015

Danh mục các tài liệu bắt buộc theo yêu cầu của ISO 9001: 2015

Tác giả: ISOCUS | 28-11-2018, 5:04 pm

Kể từ khi công bố bản sửa đổi mới của ISO 9001 vào tháng trước, nhiều người đã tự hỏi tài liệu nào là bắt buộc trong bản sửa đổi mới này năm 2015. Cần bao nhiêu tài liệu?

Vì vậy, đây là danh sách - dưới đây bạn sẽ thấy không chỉ các tài liệu bắt buộc, mà còn là các tài liệu được sử dụng phổ biến nhất để thực hiện ISO 9001.

Các tài liệu bắt buộc và hồ sơ theo yêu cầu của ISO 9001: 2015

Dưới đây là các tài liệu bạn cần để sản xuất nếu bạn muốn tuân thủ ISO 9001: 2015. (Xin lưu ý rằng một số tài liệu sẽ không bắt buộc nếu công ty không thực hiện các quy trình có liên quan.):

 • Phạm vi của QMS 
 • Chính sách chất lượng 
 • Mục tiêu chất lượng
 • Tiêu chuẩn đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp 

Và, đây là các hồ sơ bắt buộc (lưu ý rằng các hồ sơ được đánh dấu bằng * chỉ bắt buộc trong trường hợp điều khoản liên quan không bị loại trừ):

 

 • Theo dõi và kiểm tra các hồ sơ hiệu chuẩn thiết bị 
 • Hồ sơ đào tạo, kỹ năng, kinh nghiệm và trình độ 
 • Hồ sơ đánh giá yêu cầu sản phẩm / dịch vụ
 • Ghi lại đánh giá đầu ra thiết kế và phát triển 
 • Hồ sơ về đầu vào thiết kế và phát triển 
 • Hồ sơ thiết kế và kiểm soát phát triển
 • Hồ sơ thiết kế và đầu ra phát triển
 • Biên bản thay đổi thiết kế và phát triển 
 • Đặc điểm của sản phẩm được sản xuất và cung 
 • Hồ sơ kiểm soát thay đổi cung cấp dịch vụ sản xuất / dịch vụ
 • Bản ghi sự phù hợp của sản phẩm / dịch vụ với các tiêu chí chấp nhận
 • Bản ghi kết quả đầu ra không phù hợp 
 • Kết quả giám sát và đo lường 
 • Chương trình kiểm toán nội bộ  
 • Kết quả rà soát quản lý 
 • Kết quả hành động khắc phục 

Các tài liệu không bắt buộc

Có rất nhiều tài liệu không bắt buộc có thể được sử dụng để thực hiện chứng nhạn ISO 9001. Tuy nhiên, tôi thấy các tài liệu không bắt buộc này được sử dụng phổ biến nhất:

 • Thủ tục xác định ngữ cảnh của tổ chức và các bên liên quan
 • Thủ tục giải quyết các rủi ro và cơ hội (khoản 6.1)
 • Thủ tục thẩm quyền, đào tạo và nhận thức 
 • Quy trình bảo trì thiết bị và thiết bị đo
 • Thủ tục kiểm soát tài liệu và bản ghi 
 • Quy trình bán hàng 
 • Thủ tục thiết kế và phát triển 
 • Thủ tục sản xuất và cung cấp dịch vụ
 • Thủ tục kho bãi 
 • Thủ tục quản lý các điểm không phù hợp và các biện pháp khắc phục 
 • Thủ tục giám sát sự hài lòng của khách hàng 
 • Thủ tục kiểm toán nội bộ 
 • Thủ tục rà soát quản lý 

Vì vậy, đây là nó - bạn nghĩ gì? Đây có phải là quá nhiều để viết? Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299