chứng nhận sản phẩm thang cáp, máng cáp
Chat Zalo
Chat ngay

Chứng nhận sản phẩm thang cáp, máng cáp phù hợp vơí tiêu chuẩn IEC 61537 :2006 cần những bước gì ?

Tác giả: ISOCUS | 21-06-2019, 10:49 am
Chứng nhận sản phẩm thang cáp, máng cáp phù hợp vơí tiêu chuẩn IEC 61537 :2006 cần những bước gì ?

1. Giới thiệu về TCVN IEC 61537 :2006

 

Tiêu chuẩn này qui định cho sản phẩm thang cáp, máng cáp.

 

Tiêu chuẩn này qui định các thông số thử cho các phương pháp thử được sử dụng.

 

2. Quy trình đánh giá chứng nhận sản phẩm thang cáp, máng cáp

 

2.1 . Kiểm tra, lấy mẫu :

 

Hoạt động kiểm tra tại chỗ được đoàn chuyên gia tiến hành trong quá trình đánh giá tại cơ sở, bao gồm kiểm tra hồ sơ liên quan đến vật liệu sử dụng để sản xuất thang cáp, máng cáp, đặc tính hình học .

 

Doanh nghiệp có trách nhiệm đem mẫu đến phòng thử nghiệm được chỉ định để thử nghiệm sau khi mẫu điển hình được tổ chức chứng nhận niêm phong.

 

2.2. Hệ thống đảm bảo chất lượng :

 

Doanh nghiệp phải xây dựng , lập thành văn bản, thực hiện, duy trì và thường xuyên nâng cao hiệu lực các điều kiện đảm bảo chất lượng theo yêu cầu quy định nhằm:

 

- Nhận biết các quá trình cần thiết để tạo ra sản phẩm;

 

- Xác định yêu cầu và phương pháp cần thiết để đảm bảo việc thực hiện các yêu cầu và kiểm soát các quá trình này có hiệu lực;

 

- Đo lường và theo dõi các quá trình này;

 

- Thực hiện các hành động cần thiết để đạt yêu cầu đã hoạch định và cải tiến các quá trình này;

 

Trường hợp doanh nghiệp do tự xây dựng hệ thống chất lượng thì cần nhờ tổ chức tư vấn hoặc chuyên gia tư vấn có uy tín.

 

Trường hợp doanh nghiệp có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 còn thời hạn hiêu lực ( do tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoạt động chứng nhận tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 cấp) thì tại lần đầu tiên khi thực hiện đánh giá chứng nhận, doanh nghiệp không phải đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng, nhưng tuy nhiên doanh nghiệp vẫn phải chịu sự xem xét tới việc duy trì các điều kiện đo lường, thử nghiệm, kiểm soát quá trình sản xuất và kế hoạch chất lượng liên quan tới sản phẩm xin đăng ký chứng nhận.

 

2.3. Đánh giá chứng nhận sản phẩm thang cáp, máng cáp phù hợp vơí tiêu chuẩn IEC 61537 :2006

 

Sản phẩm thang cáp, máng cáp sẽ được chứng nhận theo từng chủng loại khi hệ thống đảm bảo chất lượng phù hợp yêu cầu và mẫu điển hình của hạng sản phẩm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật trong IEC 61537 :2006.

 

Giá trị giấy chứng nhận sản phẩm sẽ có hiệu lực 3 năm, định kỳ 1 năm/ lần sẽ tiến hành giám sát hệ thống đảm bảo chất lượng, kiểm tra tại chỗ và thử nghiệm mẫu sản phẩm.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299