Chứng nhận hợp chuẩn nhóm sản phẩm thiết bị bảo hộ lao động và mũ bảo hiểm  
Chat Zalo
Chat ngay

Chứng nhận hợp chuẩn nhóm sản phẩm thiết bị bảo hộ lao động và mũ bảo hiểm  

Tác giả: ISOCUS | 23-06-2019, 9:56 am
Nhóm sản phẩm thiết bị bảo hộ lao động và mũ bảo hiểm gồm Bộ lọc dùng trong bán mặt nạ và mặt nạ phòng độc, Bộ lọc bụi, Mũ an toàn công nghiệp, Hệ thống chống rơi ngã cá nhân, Găng tay, ủng cách điện...

 

Chứng nhận hợp chuẩn đòi hỏi phải có Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn Quốc tế, tiêu chuẩn cơ sở tương ứng. Nhóm sản phẩm thiết bị bảo hộ lao động và mũ bảo hiểm gồm Bộ lọc dùng trong bán mặt nạ và mặt nạ phòng độc, Bộ lọc bụi, Mũ an toàn công nghiệp, Hệ thống chống rơi ngã cá nhân, Găng tay, ủng cách điện, Các loại thiết bị bảo hộ lao động khác: quần, áo bảo hộ lao động, găng tay bảo vệ, Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy và các phương tiện tham gia giao thông khác . Dưới đây là danh mục tiêu chuẩn cho từng nhóm sản phẩm thiết bị bảo hộ lao động và mũ bảo hiểm có thể chứng nhận hợp chuẩn.

 

Thiết bị bảo hộ lao động và mũ bảo hiểm

Bộ lọc dùng trong bán mặt nạ và mặt nạ phòng độc

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- EN 14387:2004

- EN 404: 2005

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Bộ lọc bụi

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- EN 143:2000

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Mũ an toàn công nghiệp

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 6407:1998

- ISO 3873-1977 (E)

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Hệ thống chống rơi ngã cá nhân

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 7802-1: 200

  (ISO 10333-1:2000)

- TCVN 7802-2: 200

   (ISO 10333-2:2000)

- TCVN 7802-3: 200

   (ISO 10333-3:2000)

- TCVN 7802-4: 200

   (ISO 10333-4:2002)

- TCVN 7802-5: 2008 

  (ISO 10333-5:2001)

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Găng tay, ủng cách điện

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 8084:2009 (IEC 60903:2002)

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Các loại thiết bị bảo hộ lao động khác: quần, áo bảo hộ lao động, găng tay bảo vệ, …

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 2605:1978

- TCVN 2606:1978

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy và các phương tiện tham gia giao thông khác

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299