Chứng nhận hợp chuẩn nhóm sản phẩm kim loại quý  
Chat Zalo
Chat ngay

Chứng nhận hợp chuẩn nhóm sản phẩm kim loại quý  

Tác giả: ISOCUS | 21-06-2019, 11:55 am
Chứng nhận hợp chuẩn Kim loại quý đòi hỏi phải có Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn Quốc tế, tiêu chuẩn cơ sở tương ứng. Nhóm sản phẩm Kim loại quý có 4 loại đó là Bạc, Platin, Paladi, vàng. Dưới đây là danh mục tiêu chuẩn cho từng nhóm sản phẩm kim loại quý có thể chứng nhận hợp chuẩn.

 

Chứng nhận hợp chuẩn Kim loại quý đòi hỏi phải có Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn Quốc tế, tiêu chuẩn cơ sở tương ứng. Nhóm sản phẩm Kim loại quý có 4 loại đó là Bạc, Platin, Paladi, vàng.  Dưới đây là danh mục tiêu chuẩn cho từng nhóm sản phẩm kim loại quý có thể chứng nhận hợp chuẩn.

 

Kim loại quý

Bạc

 • - Dạng mảnh vụn
 • - Dạng thanh, que, hình và dây
 • - Dạng tấm, lá, dải và lá mỏng
 • - Bạc trang sức, mỹ nghệ

- Các sản phẩm khác bằng bạc

- TCVN 10616:2014 (ISO 9202:2014)

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Platin

 • - Dạng mảnh vụn
 • - Dạng thanh, que, hình và dây
 • - Dạng tấm, lá, dải và lá mỏng
 • - Platin trang sức, mỹ nghệ

- Các sản phẩm khác bằng platin

- TCVN 10616:2014 (ISO 9202:2014)

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Paladi

 • - Dạng mảnh vụn
 • - Dạng thanh, que, hình và dây
 • - Dạng tấm, lá, dải và lá mỏng
 • - Paladi trang sức, mỹ nghệ

- Các sản phẩm khác bằng paladi

- TCVN 10616:2014 (ISO 9202:2014)

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Vàng

 • - Dạng mảnh vụn
 • - Dạng thanh, que, hình và dây
 • - Dạng tấm, lá, dải và lá mỏng
 • - Vàng trang sức, mỹ nghệ

- Các sản phẩm khác bằng vàng

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật  quản lý liên quan đến sản phẩm

- Tiêu chuẩn Việt Nam:

  TCVN 7054:2014, TCVN 5195:2014, 

  TCVN 10616:2014 (ISO 9202:2014)

- Tiêu chuẩn quốc tế: ISO 11426:1997

- Tiêu chuẩn của Mỹ

   ASTM B 562-99, ASTM E 1335

- Tiêu chuẩn công bố áp dụngBình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299