Chứng nhận hợp chuẩn nhóm Cấu kiện  xây dựng
Chat Zalo
Chat ngay

Chứng nhận hợp chuẩn nhóm Cấu kiện  xây dựng  

Tác giả: ISOCUS | 21-06-2019, 4:57 pm
Chứng nhận hợp chuẩn đòi hỏi phải có Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn Quốc tế, tiêu chuẩn cơ sở tương ứng. Nhóm Cấu kiện xây dựng gồm Cấu kiện bê tông, thép, bê tông côt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực trước: dầm, cọc khoan nhồi

 

Chứng nhận hợp chuẩn đòi hỏi phải có Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn Quốc tế, tiêu chuẩn cơ sở tương ứng. Nhóm Cấu kiện  xây dựng gồm Cấu kiện bê tông, thép, bê tông côt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực trước: dầm, cọc khoan nhồi, tường vây, cọc barrette, cọc ống, cọc ván, cọc vuông, ống cống, ống hộp, cột điện, tấm panel tường-vách, tà vẹt; Cấu kiện bê tông cốt sợi, bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn: mương, hào kỹ thuật, hố ga, hố thu nước mưa và ngăn mùi, bể tự hoại dùng cho nhà vệ sinh, chân kè bảo vệ; Các loại cấu kiện xây dựng khác: cửa sổ, cửa đi, cột điện composit, gối cầu, khe co giãn, băng chặn nước, rọ đá và thảm đá, …

 

Dưới đây là danh mục tiêu chuẩn cho từng nhóm  Cấu kiện xây dựng có thể chứng nhận hợp chuẩn.

 

Cấu kiện  xây dựng

Cấu kiện bê tông, thép, bê tông côt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực trước: dầm, cọc khoan nhồi, tường vây, cọc barrette, cọc ống, cọc ván, cọc vuông, ống cống, ống hộp, cột điện, tấm panel tường-vách, tà vẹt, …

 • JIS 5373:2010
 • TCXDVN 239:2006
 • TCVN 3118:1993
 • TCVN 6394:2014
 • TCVN 7888:2008
 • TCVN 9113:2012
 • TCVN 9114:2012
 • TCVN 9116:2012
 • TCVN 9334:2012
 • TCVN 10332:2014
 • TCVN 10333-1:2014
 • TCVN 10333-2:2014
 • TCVN 10334:2014
 • Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Cấu kiện bê tông cốt sợi, bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn: mương, hào kỹ thuật, hố ga, hố thu nước mưa và ngăn mùi, bể tự hoại dùng cho nhà vệ sinh, chân kè bảo vệ, …

 • JIS 5373:2010
 • TCXDVN 239:2006
 • TCVN 3118:1993
 • TCVN 6394:2014
 • TCVN 7888:2008
 • TCVN 9113:2012
 • TCVN 9114:2012
 • TCVN 9116:2012
 • TCVN 9334:2012
 • TCVN 10332:2014
 • TCVN 10333-1:2014
 • TCVN 10333-2:2014
 • TCVN 10334:2014
 • Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Các loại cấu kiện xây dựng khác: cửa sổ, cửa đi, cột điện composit, gối cầu, khe co giãn, băng chặn nước, rọ đá và thảm đá, …

 • JIS 5373:2010
 • TCXDVN 239:2006
 • TCVN 3118:1993
 • TCVN 6394:2014
 • TCVN 7888:2008
 • TCVN 9113:2012
 • TCVN 9114:2012
 • TCVN 9116:2012
 • TCVN 9334:2012
 • TCVN 10332:2014
 • TCVN 10333-1:2014
 • TCVN 10333-2:2014
 • TCVN 10334:2014
 • Tiêu chuẩn công bố áp dụng

 

Lưu ý: Đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành, yêu cầu tổ chức chứng nhận phải được sự chấp thuận của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực trước khi thực hiện hoạt động chứng nhận./.

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299