Chứng chỉ chứng nhận ISO 9001:2015 có hiệu lực trong bao lâu ?

Chứng chỉ chứng nhận ISO 9001:2015 có hiệu lực trong bao lâu ?

Tác giả: ISOCUS | 19-02-2019, 3:44 pm
Hiệu lực giấy chứng nhận iso 9001:2015 là bao lâu. Thời gian hiệu lực giấy chứng nhận iso.
- Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015  có hiệu lực trong 3 năm
- Trong thời gian hiệu lực của chứng chỉ, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá giám sát định kỳ để đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và luôn có hiệu lực.
 
 
- Chu kỳ giám sát có thể là 6 tháng, 9 tháng hoặc tối đa là 12 tháng tùy theo quy định của tổ chức chứng nhận và/hoặc thỏa thuận giữa khách hàng và tổ chức chứng nhận. Hết 3 năm nếu vẫn muốn chứng nhận, tổ chức/doanh nghiệp sẽ phải đăng ký đánh giá lại. Cuộc đánh giá lại được tiến hành tương tự cuộc đánh giá chứng nhận lần đầu. Chứng chỉ cấp lại có hiệu lực trong 3 năm.
- Hiện nay, những đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức đã chứng nhận ISO 9001:2008 thì bắt buộc phải cập nhật chứng nhận ISO 9001:2015 trong vòng 3 năm, tất cả những chứng nhận ISO 9001:2008 đều hết hiệu lực vào tháng 09/2018.


Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299