Chứng chỉ chất lượng iso 9001:2015 là gì ? Câu trả lời đầy đủ nhất

Chứng chỉ chất lượng iso 9001:2015 là gì ? Câu trả lời đầy đủ nhất

Tác giả: ISOCUS | 12-12-2018, 1:45 pm

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001:2015

Là một thuật ngữ chung được sử dụng cho hai điều chính: chứng nhận kiến ​​thức của cá nhân và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của công ty.

Chứng nhận  cá nhân

Chứng nhận chất lượng cho các cá nhân có sẵn thông qua một số tổ chức trên thế giới, chẳng hạn như Hiệp hội chất lượng Hoa Kỳ (ASQ). Chứng chỉ được cấp để cho thấy rằng các cá nhân đã chứng minh và duy trì kiến ​​thức về khía cạnh quản lý chất lượng, chẳng hạn như: Kỹ sư chất lượng được chứng nhận (CQE), Thanh tra chất lượng được chứng nhận (CQI), và nhiều hơn nữa.

Một chứng nhận khác có thể đạt được bởi một cá nhân là kiểm toán viên chính ISO 9001. Xem Chứng nhận ISO 9001 để biết thêm thông tin về điều này.

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng

Một hệ thống quản lý chất lượng (thường được gọi là QMS) có thể được thiết kế theo nhiều bộ khác nhau của yêu cầu. Nếu QMS được chứng nhận, điều này có nghĩa là Tổ chức chứng nhận (đôi khi được gọi là Nhà đăng ký) đã thực hiện kiểm toán theo các yêu cầu của QMS và cũng tổ chức kiểm tra định kỳ liên tục của hệ thống để đảm bảo QMS được duy trì. 
Dưới đây được liệt kê một số khung quản lý chất lượng có sẵn. Một số trong số này ở dạng tiêu chuẩn (bộ yêu cầu xác định những gì cần thiết để thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng), trong khi những cái khác là bộ triết lý quản lý chất lượng được sử dụng để thúc đẩy cải tiến.

Khung quản lý chất lượng chung

ISO 9001: Tập hợp các yêu cầu được sử dụng phổ biến nhất để thiết kế QMS. Chứng nhận QMS chống lại ISO 9001 được công nhận trên toàn thế giới.

Để biết thêm thông tin về Chứng nhận ISO 9001 , xem Chứng nhận ISO 9001 .

AS9100: Đây là một tiêu chuẩn dựa trên ISO 9001 và có các bổ sung được thiết kế để sử dụng trong ngành hàng không vũ trụ. QMS có thể được chứng nhận bởi bên thứ ba để tuân thủ tiêu chuẩn này. 

ISO 13485: Đây là tiêu chuẩn được công bố bởi tổ chức ISO để sử dụng cho các công ty muốn thiết kế QMS cho các thiết bị y tế và các yêu cầu cho các mục đích quy định xung quanh chúng.

Lean: Ý tưởng cốt lõi là tối đa hóa giá trị bằng cách loại bỏ chất thải. Ý tưởng chính là bất cứ điều gì làm tăng chi phí cho sản phẩm, nhưng không phải là giá trị, đều lãng phí và cần được kiểm soát hoặc loại bỏ. Điều này hỗ trợ QMS, nhưng không thể được sử dụng để thiết kế hoặc chứng nhận QMS.

MBNQA: Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Malcolm Baldridge công nhận các tổ chức Hoa Kỳ cho thành tích xuất sắc. Giải thưởng có một loạt các yêu cầu mà công ty có thể thiết kế và đánh giá QMS, nhưng ngoài giải thưởng không có chứng nhận liên tục chống lại các yêu cầu này.

Six Sigma: Đây là một bộ công cụ và kỹ thuật được sử dụng để cải tiến quy trình. Nó được sử dụng trong nhiều tổ chức để hỗ trợ QMS bằng cách giúp cải thiện các quy trình, nhưng Six Sigma không xác định QMS và QMS không thể được chứng nhận cho Six Sigma.

TQM: Quản lý chất lượng toàn diện bao gồm các thực tiễn được thiết kế để cải thiện hiệu suất quy trình của một công ty. Các kỹ thuật giúp cải thiện hiệu quả, giải quyết vấn đề và tiêu chuẩn hóa các quy trình. Những kỹ thuật này được sử dụng để hỗ trợ quản lý chất lượng, nhưng không cung cấp khuôn khổ cho Hệ thống quản lý chất lượng và không thể được chứng nhận.

ISO / TS 16949: Tài liệu này bao gồm các yêu cầu cho việc áp dụng ISO 9001 cho các tổ chức sản xuất và dịch vụ ô tô. Một QMS được thiết kế sử dụng các yêu cầu này cũng có thể được chứng nhận chống lại chúng.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299