Các phiên bản của iso 9001:2015 và chứng nhận iso

Các phiên bản của iso 9001:2015 và chứng nhận iso

Tác giả: ISOCUS | 19-12-2018, 9:05 am

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Được xuất bản lần đầu vào năm 1987, ISO 9001 đã trải qua các sửa đổi vào năm 1994, 2000 và một lần nữa vào năm 2008. Bản sửa đổi mới nhất được xuất bản vào tháng 9 năm 2015.

  • ISO 9001: 1994 bao gồm các thay đổi để cải thiện việc kiểm soát điều khoản thiết kế và phát triển, cũng như cung cấp các giải thích rõ ràng khác. Sê-ri 1994 cũng sửa đổi một chút vai trò của ISO 9002 và 9003.
  • Bản sửa đổi ISO 9001: 2008 đã tìm cách làm rõ các vấn đề được nêu ra trong quá trình áp dụng ISO 9001: 2000.

 

Chứng nhận ISO 9001:2015

ISO 9001 là tiêu chuẩn duy nhất trong hệ thống ISO 9000 mà các tổ chức có thể chứng nhận. Đạt được chứng nhận ISO 9001: 2015 có nghĩa là một tổ chức đã chứng minh những điều sau:

  • Theo các hướng dẫn của tiêu chuẩn ISO 9001
  • Hoàn thành các yêu cầu riêng của nó
  • Đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu theo luật định và quy định
  • Duy trì tài liệu

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001:2015   có thể nâng cao uy tín của một tổ chức bằng cách cho khách hàng thấy rằng các sản phẩm và dịch vụ của họ đáp ứng mong đợi. Trong một số trường hợp hoặc trong một số ngành, chứng nhận là bắt buộc hoặc bắt buộc về mặt pháp lý. Quá trình chứng nhận bao gồm thực hiện các yêu cầu của ISO 9001: 2015 và sau đó hoàn thành kiểm toán của nhà đăng ký thành công xác nhận tổ chức đáp ứng các yêu cầu đó.

Các tổ chức , doanh nghiệp nên xem xét những điều sau đây khi họ bắt đầu chuẩn bị chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

  • Chi phí của nhà đăng ký để đăng ký, kiểm tra và chứng nhận lại chứng nhận ISO 9001:2015
  • Mức độ phù hợp hiện tại với các yêu cầu ISO 9001
  • Lượng tài nguyên mà công ty sẽ dành cho dự án này để phát triển và thực hiện
  • Số tiền hỗ trợ sẽ được yêu cầu từ một nhà tư vấn và các chi phí liên quan


Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299