6 Lý do vì sao cần chứng nhận ISO 27001 | ISOCUS.vn
Chat Zalo
Chat ngay

6 Lý do vì sao cần chứng nhận iso 27001

Tác giả: ISOCUS | 27-04-2018, 3:14 pm
ISO 27001:2005 là cung cấp cơ sở chung cho việc phát triển các chuẩn an ninh tổ chức và thực tiễn quản lý an ninh một cách hiệu quả, đồng thời cung cấp sự tin cậy trong các mối quan hệ của tổ chức.
Chứng nhận ISO 27000 hệ thống quản lý an ninh thông tin
 
An ninh thông tin có nhiệm vụ thực hiện vấn đề này. Triển khai an ninh thông tin là thiết lập một hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) nhằm đảm bảo 3 thuộc tính của nó:
+ Tính tin cậy (Confidentiality).
+ Tính toàn vẹn (Integrity).
+ Tính sẵn sàng (Availability).
Vậy làm thế nào để thiết lập một hệ thống ISMS nhất quán, hiệu quả và thật sự chuyên nghiệp? Bài viết này giới thiệu chuẩn ISO 27001:2005, hệ thống ISMS được triển khai, duy trì và cải tiến theo chuẩn này sẽ đáp ứng những vấn đề trên.
 
 06 Lý do vì sao cần chứng nhận  ISO 27001:2005
 
Việc tuân theo hoặc đạt được chứng chỉ chuẩn ISO 27001:2005 không thể chứng minh tổ chức được đảm bảo an toàn 100%. Không có điều gì là an ninh hoàn toàn ngoại trừ không làm gì cả. Tuy nhiên, sự thừa nhận chuẩn quốc tế này đưa ra những lợi ích chắc chắn mà người quản lý cần phải xem x
 
1. Cấp độ tổ chức
Sự cam kết: Chứng chỉ như là một cam kết hiệu quả của nổ lực đưa an ninh của tổ chức đạt tại các cấp độ và chứng minh sự cần cù thích đáng của chính những người quản trị.
 
2. Cấp độ pháp luật
Tuân thủ: chứng minh cho nhà chức trách rằng tổ chức đã tuân theo tất cả các luật và các qui định áp dụng. Điều quan trọng là chuẩn đã bổ sung những chuẩn và luật tồn tại khác.
 
3. Cấp độ điều hành
Quản lý rủi ro: Mang lại những hiểu biết tốt hơn về các hệ thống thông tin, điểm yếu của chúng và làm thế nào để bảo vệ chúng. Tương tự, nó đảm bảo nhiều khả năng sẵn sàng phụ thuộc ở cả phần cứng và phần mềm.
 
4. Cấp độ thương mại
Sự tín nhiệm và tin cậy: Các thành viên, cổ đông, và khách hàng vững tin khi thấy khả năng và sự chuyên nghiệp của tổ chức trong việc bảo vệ thông tin. Chứng chỉ có thể giúp nhìn nhận riêng từ các đối thủ cạnh tranh trong thị trường.
 
5. Cấp độ tài chính
Tiết kiệm chi phí khắc phục các lỗ hỏng an ninh và có khả năng giảm chi phí bảo hiểm.
 
6. Cấp độ con người
Cải tiến nhận thức của nhân viên về các vấn đề an ninh và trách nhiệm của họ trong tổ chức.
 
Mục đích của ISO 27001 là cung cấp cơ sở chung cho việc phát triển các chuẩn an ninh tổ chức và thực tiễn quản lý an ninh một cách hiệu quả, đồng thời cung cấp sự tin cậy trong các mối quan hệ của tổ chức.
 

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299