13 bước để kiểm tra nội bộ ISO 9001 bằng ISO 19011

13 bước để đánh giá nội bộ ISO 9001 bằng ISO 19011

Tác giả: ISOCUS | 12-12-2018, 9:09 am
Sau đây là 13 bước để đánh giá nội bộ iso 9001:2015 một cách đơn giản, đánh giá nội bộ iso 9001:2015

Làm thế nào bạn có thể làm cho đánh giá nội bộ hiệu quả hơn? Bằng cách sử dụng phương pháp 13 bước cho các hoạt động đánh giá được nêu trong ISO 19011, bạn có thể sử dụng cùng một khung đáng tin cậy được sử dụng bởi các tổ chức chứng nhận. Tiêu chuẩn cũng nêu ra các nguyên tắc đánh giá, năng lực đánh giá viên và thiết lập chương trình đánh giá, nhưng trong bài viết này tôi sẽ chỉ tập trung vào 13 hoạt động đánh giá cần tuân thủ.

13 bước chính của đánh giá nội bộ iso 9001:2015

Các hoạt động đánh giá của ISO 19011 chi tiết việc quản lý các hoạt động cho chính các cuộc đánh giá. Cách tiếp cận chính thức này có thể giúp đảm bảo đánh giá nội bộ của bạn có hiệu quả và nhất quán và xây dựng tính toàn vẹn của hệ thống đánh giá nội bộ. Các bước này không bắt buộc (ví dụ: các công ty nhỏ hơn có thể bỏ qua một số trong số chúng), nhưng chúng là cách thực hành tốt nhất để thực hiện đánh giá. Dưới đây là sơ đồ quy trình thực hiện đánh giá cá nhân:

1) Bắt đầu đánh giá: Để bắt đầu, chuyên gia đánh giá iso 9001:2015  phải bắt đầu đánh giá bằng cách liên hệ với chủ sở hữu quy trình để được đánh giá và đảm bảo đánh giá sẽ khả thi. Nó chỉ là một ý tưởng tốt để đảm bảo ai đó có sẵn để trình bày bằng chứng khi bạn muốn đánh giá, thay vì cố gắng làm họ ngạc nhiên.

2) Xem lại Tài liệu: Sau đó, bạn cần xem lại tài liệu cho quy trình đánh giá nội bộ iso 9001. Điều này sẽ giúp bạn biết mức độ lớn của một cuộc đánh giá, cho dù có thể mất cả ngày hay chỉ một giờ. Kiến thức này là rất quan trọng cho bước tiếp theo.

3) Xây dựng Kế hoạch đánh giá: Mục đích của đánh giá tài liệu là phát triển kế hoạch đánh giá của bạn về những gì sẽ được đánh giá, ai sẽ thực hiện đánh giá, khi nào nó sẽ xảy ra và ai sẽ được đánh giá. Tại đây, bạn quyết định cách thức đánh giá sẽ được tách ra nếu có nhiều hơn một đánh giá viên sẽ được sử dụng và bao nhiêu thời gian sẽ dành cho mỗi quy trình trong cuộc đánh giá.

4) Phân công công việc cho đánh giá viên theo kế hoạch: đánh giá lớn hơn có thể phân công công việc giữa một số đánh giá viên, với mỗi người thực hiện nhiều hơn một quy trình để đánh giá. Bằng cách này, bạn có thể rút ngắn thời gian đánh giá phá vỡ các quy trình đánh giá, chẳng hạn như có ba đánh giá viên làm việc trong một ngày thay vì một đánh giá viên làm việc trong ba ngày.

5) Chuẩn bị các giấy tờ làm việc: đánh giá viên được chỉ định sau đó chuẩn bị các giấy tờ làm việc đánh giá sẽ xác định những gì đánh giá viên muốn xác minh, những câu hỏi để hỏi và những gì họ mong đợi làm bằng chứng. Điều này sẽ được rút ra từ tài liệu QMS và tiêu chuẩn ISO 9001 .

6) Xác định trình tự đánh giá: Bước tiếp theo là xác định trình tự đánh giá từ cuộc họp khai mạc thông qua việc trình bày kết quả đánh giá. Nếu được thực hiện đúng, trình tự đánh giá quy trình có thể giúp làm cho luồng đánh giá dễ dàng hơn. Một số ví dụ đang bắt đầu một cuộc đánh giá lớn với việc xem xét đánh giá nội bộ và các hành động khắc phục, điều này sẽ cho bạn ý tưởng về những điểm yếu đã được xác định; hoặc kết thúc đánh giá với việc xem xét hồ sơ tài liệu và hồ sơ đào tạo, bởi vì đánh giá quy trình sẽ xác định hồ sơ để xem xét, làm cho việc này dễ dàng hơn.

7) Tiến hành cuộc họp khai mạc: Cuộc đánh giá bắt đầu bằng cuộc họp khai mạc. Điều này là để nhắc lại với những người được đánh giá rằng đây không phải là một cuộc đánh giá bất ngờ, và có để xác minh sự phù hợp chứ không phải là tìm lỗi. Một số điều chỉnh tốt về thời gian đánh giá có thể được thực hiện tại cuộc họp khai mạc, cũng như đảm bảo rằng mọi người đều hiểu phạm vi và mức độ của cuộc đánh giá cụ thể này.

8) Xem xét tài liệu và giao tiếp: Sau cuộc họp, bất kỳ tài liệu nào được người đánh giá trình bày ngay lập tức nên được xem xét để thu thập thông tin liên quan mà trước đây không có sẵn chưa có trong tài liệu). Một quy tắc chung là giao tiếp nên được duy trì trong suốt quá trình đánh giá (đôi khi sử dụng hướng dẫn đánh giá, đặc biệt là với đánh giá viên bên ngoài).

9) Thực hiện đánh giá: Bước này thường được coi là đánh giá thực tế. đánh giá viên đặt câu hỏi và thu thập các hồ sơ và quan sát sẽ chứng minh nếu các quy trình đáp ứng các yêu cầu QMS. Một lần nữa, điều quan trọng cần nhớ là một đánh giá viên ở đó để cố gắng xác minh rằng một quy trình phù hợp với các yêu cầu đặt ra, không đào cho đến khi tìm thấy lỗi.

10) Tạo kết quả đánh giá: Sau khi đánh giá viên kết thúc xác minh, họ phải tạo ra kết quả đánh giá và chuẩn bị mọi kết luận đánh giá sẽ được trình bày. Nếu tất cả được tìm thấy là phù hợp, thì sẽ không có hành động khắc phục nào được trình bày; nhưng nếu không, thì các hành động khắc phục cần phải được chuẩn bị đúng. Điều quan trọng không kém là làm nổi bật các thực tiễn tốt nhất trong một quy trình vì nó là để xác định bất kỳ thiếu sót. Một số công ty cũng sử dụng quy trình đánh giá nội bộ xác định các cơ hội cải tiến (OFIs) mà chủ sở hữu quy trình có thể xem xét và chấp nhận nếu họ muốn.

11 .

12) Báo cáo đánh giá phân phối chính thức: Những phát hiện cuối cùng được chính thức viết và phân phát trong một báo cáo đánh giá. Điều này cung cấp cho mọi người một tài liệu tham khảo dễ dàng về các hành động cần thiết, cũng như cung cấp một hồ sơ về kết quả của cuộc đánh giá.

13) Theo dõi hành động / hành động khắc phục: Có lẽ phần quan trọng nhất của đánh giá là để đánh giá viên theo dõi mọi hành động, như một cách đảm bảo hành động khắc phục được thực hiện và hoàn thành đánh giá. Nếu không theo dõi các sửa chữa và hành động khắc phục, các vấn đề tương tự có thể được tìm thấy liên tục trong các lần đánh giá tiếp theo, đánh bại mục đích của việc đánh giá được thực hiện. 

Tại sao nên sử dụng ISO 19011 để lập kế hoạch cho quá trình đánh giá nội bộ của bạn

Trong quy trình đánh giá QMS, điều quan trọng là đảm bảo bạn không bỏ lỡ bất kỳ điều gì quan trọng, chẳng hạn như kiến ​​thức đánh giá và lập kế hoạch đánh giá phù hợp, vì vậy sử dụng một phương pháp đã biết để thiết lập quy trình của bạn có thể giúp thực hiện dễ dàng. ISO 19011 cung cấp phương pháp này.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299