Kiểm toán QMS và IFRS cho ngành Dầu khí
Chat Zalo
Chat ngay

Kiểm toán QMS và IFRS cho ngành Dầu khí

Hội thảo đào tạo được chia thành hai mô-đun: MODULE I - Hệ thống quản lý chất lượng ngành dầu khí kiểm toán MODULE II - Tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) cho ngành công nghiệp dầu khí Mỗi mô-đun được cấu trúc và có thể được thực hiện như một khóa đào tạo độc lập; tuy nhiên, các đại biểu sẽ tối đa hóa lợi ích của họ bằng cách lấy Module 1 và 2 back-to-back như một khóa đào tạo hai tuần.
ĐĂNG KÝ Gọi để tư vấn0937619299
Đặc điểm nổi bật Điều kiện sử dụng Thông tin chi tiết Quy trình chứng nhận Thông tin cần cung cấp Bình luận và đánh giá

ĐIỂM NỔI BẬT

 • MÔ HÌNH 1: Hệ thống quản lý chất lượng ngành dầu khí kiểm toán
 • MÔ HÌNH 2: Tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) cho ngành công nghiệp dầu khí

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Xem thêm icon

THÔNG TIN CHI TIẾT

MÔ HÌNH 1: Hệ thống quản lý chất lượng ngành dầu khí kiểm toán

NGÀY 1

Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng (QMS)

 • ISO 29001: 2010 và 9001: 2015 Tiêu chuẩn quốc tế QMS
 • Xem xét các điều khoản 29001 khoản 4-8 và 9001 khoản 9 Kiểm toán nội bộ
 • Yêu cầu hệ thống chất lượng
 • Các loại và mức độ kiểm tra nội bộ của QMS
 • Tài liệu trong Hệ thống quản lý chất lượng
 • Vai trò và trách nhiệm của kiểm toán viên 

NGÀY 2

Chuẩn bị và thiết lập kiểm toán

 • Thuật ngữ và định nghĩa
 • Các khái niệm và nguyên tắc kiểm toán
 • Lập kế hoạch và tiến hành kiểm tra hiệu quả
 • Sản xuất chương trình kiểm toán và thủ tục
 • Điều khoản tham chiếu kiểm toán
 • Kỹ năng phỏng vấn và ghi chú 

NGÀY 3

Tiến hành kiểm toán nội bộ

 • Quy trình kiểm toán nội bộ
 • Tạo danh sách kiểm tra kiểm tra hiệu quả
 • Truyền thông trong Kiểm toán
 • Đánh giá tài liệu QMS
 • Phỏng vấn nhân sự chính
 • Quan sát trang web vật lý 

NGÀY 4

Chuẩn bị báo cáo kiểm toán

 • Xem xét các sự không phù hợp và quan sát
 • Kết quả kiểm tra và kết luận
 • Chuẩn bị Báo cáo kiểm toán nội bộ
 • Kế hoạch hành động khắc phục
 • Trình bày báo cáo kiểm toán
 • Giám sát và Close-out của Non-conformities 

NGÀY 5

Đánh giá quá trình đánh giá & đánh giá nội bộ

 • Đánh giá quá trình kiểm toán nội bộ
 • Xem xét báo cáo kiểm toán nội bộ

 

MÔ HÌNH 2: Tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) cho ngành công nghiệp dầu khí

NGÀY 6

Ngành dầu khí và vấn đề kế toán chính

 • Lĩnh vực dầu khí và các yếu tố kinh tế vĩ mô
  • Giá cả hàng hóa, biến động tiền tệ, rủi ro lãi suất và phát triển chính trị và rủi ro môi trường
 • Chi phí mua lại, thăm dò, phát triển và sản xuất dự trữ dầu hoặc khí tự nhiên mới
 • Phương pháp tiếp cận kế toán
  • Phương pháp "Những nỗ lực thành công" (SE) hoặc phương pháp "Chi phí đầy đủ" (FC)
 • Giới thiệu / Tổng quan về IFRS liên quan đến ngành Dầu khí, cụ thể là:
  • IFRS 1: Áp dụng lần đầu các tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế
  • IFRS 6: Thăm dò và đánh giá tài sản khoáng sản
  • IFRS 10: Báo cáo tài chính hợp nhất
  • IFRS 11: Sắp xếp chung
  • IAS 16: Tài sản, Nhà máy và Thiết bị
  • IAS 36: Suy giảm tài sản
  • IAS 37: Các khoản dự phòng, nợ tiềm ẩn và tài sản ngẫu nhiên
  • IAS 38: Tài sản vô hình
  • IAS 39 Công cụ tài chính: Ghi nhận và đo lường - Thay thế bởi IFRS 9 - có hiệu lực vào năm 2013 nhưng bây giờ là 2018

NGÀY 7

Đánh giá hiệu suất và xác định các vấn đề kế toán

 • Phân tích báo cáo tài chính
  • Báo cáo thu nhập
  • Bảng sao kê tài chính (Bảng cân đối kế toán)
  • Báo cáo ngân lưu
 • Xác định và đánh giá chính sách kế toán của họ
 • Phân tích DuPont - Đánh giá và cải thiện lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
 • Đánh giá giá cổ phiếu và hiệu suất đầu tư của họ
 • Nghiên cứu điển hình: BP, Chevron, Shell và SABIC

NGÀY 8

Kế toán các hoạt động thượng nguồn với tham chiếu đến IFRS

 • Dự trữ và Tài nguyên
 • Thăm dò và đánh giá
 • Ghi nhận doanh thu
 • Tài sản
 • Khấu hao, Khấu hao và Khấu hao (DD & A)
 • Suy giảm tài sản phát triển, sản xuất và hạ nguồn
 • Ví dụ: BP, Chevron & Shell

NGÀY 9

Sắp xếp chung, Công cụ tài chính và phái sinh

 • Kết hợp kinh doanh, liên doanh và thỏa thuận chia sẻ sản xuất (PSA)
 • Các vấn đề quản lý kho bạc cho đa quốc gia
 • Sử dụng phái sinh trong ngành dầu khí để quản lý rủi ro hàng hóa, tiền tệ và lãi suất, v.v.
 • British Airways Case Study - Bảo hiểm rủi ro giá dầu sử dụng tương lai

NGÀY 10 

Kế toán sáng tạo và quản trị doanh nghiệp

 • Kế toán sáng tạo - Bảo vệ Enron và Bảo vệ nhà đầu tư
 • Cho thuê - IFRS 16 (tiêu chuẩn mới)
 • Kiểm toán viên và báo cáo cho các nhà đầu tư trong ngành công nghiệp dầu khí
 • Điều tra và báo cáo kiểm toán bên ngoài
  • 'Ý kiến' của Kiểm toán viên
  • Đúng và hợp lý
  • Sarbanes Oxley
  • Kiểm toán nội bộ
 • Nhưng Vân đê mặt đạo đưc
 • Quản trị doanh nghiệp
  • Quy định của Chính phủ
  • Niềm tin của nhà đầu tư và giá cổ phiếu

LIÊN HỆ NGAY: 0937.619.299 

 

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

+ Thông tin họ tên người liên hệ

+ Thông tin công ty : (Lĩnh vực sản xuất, ngành nghề kinh doanh)

+ Dịch vụ Yêu cầu

 

 

BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

Gửi câu hỏi

DỊCH VỤ ĐÃ XEM

Dịch vụ liên quan

Dịch vụ bạn đang xem

Kiểm toán QMS và IFRS cho ngành Dầu khí
Hội thảo đào tạo được chia thành hai mô-đun: MODULE I - Hệ thống quản lý chất lượng ngành dầu khí kiểm toán MODULE II - Tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) cho ngành công nghiệp dầu khí Mỗi mô-đun được cấu trúc và có thể được thực hiện như một khóa đào tạo độc lập; tuy nhiên, các đại biểu sẽ tối đa hóa lợi ích của họ bằng cách lấy Module 1 và 2 back-to-back như một khóa đào tạo hai tuần.
icon zalo
0937.619.299