Hoạt động xuất sắc
Chat Zalo
Chat ngay

Hoạt động xuất sắc

Nhiều sáng kiến ​​cải tiến thất bại do một cách tiếp cận phân mảnh để liên kết và thực hiện các hoạt động của người hành nghề. Hoạt động xuất sắc (OPEX) hỗ trợ các ổ đĩa cho lợi nhuận bền vững và tăng trưởng trong tổ chức của bạn bằng cách áp dụng một cách tiếp cận toàn diện để cải thiện. Buổi hội thảo đào tạo này sẽ trang bị cho bạn kiến ​​thức, kỹ năng và năng lực hành vi cần thiết để hỗ trợ một chương trình xuất sắc và đóng góp đáng kể vào lợi nhuận của tổ chức, giảm sự thay đổi, khuyết tật, thời gian chu kỳ, thời gian dẫn, chất thải và chi phí trong các hoạt động của bạn. Hội thảo đào tạo ISOCUS này sẽ bao gồm: Lý do tại sao các sáng kiến ​​cải tiến có thể không thành công Những lợi ích của hoạt động xuất sắc Các yếu tố thành công thúc đẩy hiệu suất bền vững Công cụ và kỹ thuật giải quyết vấn đề Thay đổi và cân nhắc hành vi
ĐĂNG KÝ Gọi để tư vấn0937619299
Đặc điểm nổi bật Điều kiện sử dụng Thông tin chi tiết Quy trình chứng nhận Thông tin cần cung cấp Bình luận và đánh giá

ĐIỂM NỔI BẬT

 • Hỗ trợ các ổ đĩa cho lợi nhuận bền vững và tăng trưởng trong tổ chức của bạn bằng cách áp dụng một cách tiếp cận toàn diện để cải thiện.
 • Sẽ trang bị cho bạn kiến ​​thức, kỹ năng và năng lực hành vi cần thiết để hỗ trợ một chương trình xuất sắc và đóng góp đáng kể vào lợi nhuận của tổ chức, giảm sự thay đổi, khuyết tật, thời gian chu kỳ, thời gian dẫn, chất thải và chi phí trong các hoạt động của bạn.

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Chương trình đào tạo ISOCUS hoạt động xuất sắc này phù hợp cho mọi người trong tổ chức nhưng có thể đặc biệt quan tâm đến bất kỳ ai chịu trách nhiệm thúc đẩy cải thiện hiệu suất hoạt động.

Xem thêm icon

THÔNG TIN CHI TIẾT

Mục tiêu

Đến cuối buổi hội thảo đào tạo ISOCUS này, những người tham gia sẽ có thể:

 • Ưu tiên và các hoạt động cải tiến liên kết để đạt được các mục tiêu chiến lược của tổ chức
 • Phân tích 'Tiếng nói của khách hàng' để điều chỉnh các thay đổi đối với yêu cầu của khách hàng
 • Thu hút các bên liên quan cùng nhau loại bỏ chất thải và tối ưu hóa toàn bộ 'Dòng giá trị'
 • Chọn các phương pháp và công cụ thích hợp trong khuôn khổ cải tiến
 • Ảnh hưởng đến văn hóa tổ chức và hành vi của nhân viên để hỗ trợ hoạt động xuất sắc

Phương pháp đào tạo

ISOCUS Quản lý & lãnh đạo đào tạo dựa trên sự kết hợp của (a) huấn luyện viên dẫn dắt, (b) ứng dụng thực tế các kỹ thuật thông qua các hoạt động cá nhân và nhóm, và (c) thảo luận và phản ánh các kinh nghiệm thực tế của đại biểu. Hướng dẫn hội thảo cung cấp hướng dẫn cho tất cả các công cụ và phương pháp được đề cập để tham khảo trong tương lai.

Tác động tổ chức

Các tổ chức sẽ được hưởng lợi từ những người tham gia áp dụng tư duy toàn diện, tránh tối ưu hóa phụ có thể phát sinh từ hoạt động cải tiến bị phân mảnh.

 • Sắp xếp các cải tiến cho các mệnh lệnh chiến lược
 • Thu hút tất cả các bên liên quan trong nỗ lực cải thiện
 • Giảm khiếm khuyết và lãng phí trên toàn bộ luồng giá trị
 • Cải thiện hiệu quả của các nguồn lực chính
 • Tăng sự hài lòng của khách hàng
 • Thúc đẩy việc học tập và tham gia của tổ chức

Tác động cá nhân

Các cá nhân sẽ được hưởng lợi bằng cách áp dụng tư duy và kỹ thuật để xác định, đánh giá và cải thiện các vấn đề ảnh hưởng đến chúng tại nơi làm việc.

 • Phát triển kỹ năng chuyên môn và tư duy phê phán của riêng họ
 • Giải quyết các vấn đề bằng cách sử dụng các phương pháp có cấu trúc, kỷ luật
 • Đưa ra quyết định kinh doanh theo định hướng dữ liệu
 • Thu hút hiệu quả hơn với các đồng nghiệp trong khi giải quyết vấn đề dựa trên nhóm
 • Học các thuật ngữ chính trong ngôn ngữ cải tiến kinh doanh

Ai nên tham dự?

Chương trình đào tạo ISOCUS hoạt động xuất sắc này phù hợp cho mọi người trong tổ chức nhưng có thể đặc biệt quan tâm đến bất kỳ ai chịu trách nhiệm thúc đẩy cải thiện hiệu suất hoạt động.

Hội thảo Phác thảo

NGÀY 1

 • Khung OPEX
 • Phương pháp cải tiến DMAIC (Xác định, đo lường, phân tích, cải thiện và kiểm soát)
 • Ý kiến ​​của khách hàng
 • Quan hệ đối tác khách hàng-nhà cung cấp
 • Triển khai chiến lược
 • Phát triển đường ống dự án và ưu tiên

NGÀY 2 

 • Lập bản đồ quy trình
 • Lập bản đồ chuỗi giá trị
 • độ tin cậy
 • Hiệu quả (Hiệu quả thiết bị tổng thể)
 • Mục tiêu Zero

NGÀY 3 

 • Báo cáo vấn đề
 • Dự án
 • Phân tích nguyên nhân gốc rễ
 • Phân tích hành vi
 • Phân tích văn hóa tổ chức

NGÀY 4 

 • Nguyên tắc Lean
 • 7 Chất thải
 • Sai lầm Proofing
 • Giải quyết vấn đề
 • Tổng sản phẩm bảo trì
 • Giảm thiết lập / SMED
 • 5S
 • Đường ngắm

NGÀY 5 

 • Kế hoạch kiểm soát và giám sát
 • Thay đổi khung quản lý
 • Kế hoạch hành vi

LIÊN HỆ NGAY: 0937.619.299 

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

+ Thông tin họ tên người liên hệ

+ Thông tin công ty : (Lĩnh vực sản xuất, ngành nghề kinh doanh)

+ Dịch vụ Yêu cầu

 

 

BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

Gửi câu hỏi

DỊCH VỤ ĐÃ XEM

Dịch vụ liên quan

Dịch vụ bạn đang xem

Hoạt động xuất sắc
Nhiều sáng kiến ​​cải tiến thất bại do một cách tiếp cận phân mảnh để liên kết và thực hiện các hoạt động của người hành nghề. Hoạt động xuất sắc (OPEX) hỗ trợ các ổ đĩa cho lợi nhuận bền vững và tăng trưởng trong tổ chức của bạn bằng cách áp dụng một cách tiếp cận toàn diện để cải thiện. Buổi hội thảo đào tạo này sẽ trang bị cho bạn kiến ​​thức, kỹ năng và năng lực hành vi cần thiết để hỗ trợ một chương trình xuất sắc và đóng góp đáng kể vào lợi nhuận của tổ chức, giảm sự thay đổi, khuyết tật, thời gian chu kỳ, thời gian dẫn, chất thải và chi phí trong các hoạt động của bạn. Hội thảo đào tạo ISOCUS này sẽ bao gồm: Lý do tại sao các sáng kiến ​​cải tiến có thể không thành công Những lợi ích của hoạt động xuất sắc Các yếu tố thành công thúc đẩy hiệu suất bền vững Công cụ và kỹ thuật giải quyết vấn đề Thay đổi và cân nhắc hành vi
icon zalo
0937.619.299