DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ ATVSTP BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 52/2015/TT-BYT

Dịch vụ đăng ký kiểm tra nhà nước về VSATTP theo thông tư 52/2015/TT-BYT

Đăng ký kiểm tra nhà nước về VSATTP theo thông tư 52/2015/TT-BYT (sản phẩm thuộc trách nhiệm BYT). Căn cứ đối chiếu kết quả kiểm tra: 1. Hồ sơ công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. 2. Các quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam và quốc tế về chất lượng, an toàn thực phẩm, ghi nhãn hàng hóa.
ĐĂNG KÝ Gọi để tư vấn0978 679 199
Đặc điểm nổi bật Điều kiện sử dụng Thông tin chi tiết Quy trình chứng nhận Thông tin cần cung cấp Bình luận và đánh giá

ĐIỂM NỔI BẬT

  • Mọi lô hàng nhập khẩu đều phải thực hiện việc kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trước khi thông quan.
  • Cơ quan kiểm tra: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm hoặc Cơ quan được ủy quyền kiểm tra như QUATEST 1; 2; 3; Viện vệ sinh ATTP…
  • Thủ tục kiểm tra nhanh gọn/đơn giản.
  • Chi phí hài hòa cho doanh nghiệp của bạn.

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Các sản phẩm thuộc danh mục các sản phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y Tế ban hành kèm theo Phụ lục 01 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của liên bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

1. Việc kiểm tra đối với sản phẩm thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế quy định tại:

a) Phụ lục 01 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của liên bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (Sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT);

b) Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

2. Hồ sơ, thủ tục cấp, thu hồi giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với các thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

3. Hồ sơ, thủ tục cấp, thu hồi giấy chứng nhận y tế, giấy chứng nhận xuất khẩu đối với sản phẩm thực phẩm xuất khẩu.

4. Thông tư này không quy định kiểm tra đối với thực phẩm nhập khẩu được miễn kiểm tra quy định tại Khoản 2 Điều 14 của Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Xem thêm icon

THÔNG TIN CHI TIẾT

Đối với hàng hóa kiểm tra thông thường (phải lấy mẫu + thử nghiệm)

Bước 1: Trước hoặc khi hàng về đến cửa khẩu, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra (theo form của Cơ quan kiểm tra)

Bước 2: Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ thời điểmm nhận được hồ sơ đăng ký kiểm tra, cơ quan kiểm tra tiến hành xem xét kiểm tra, nếu hồ sơ đầy đủ, tiến hành bước tiếp theo, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, sẽ gửi yêu cầu bổ sung hồ sơ. Trong trường hợp doanh nghiệp cần cấp giấy xác nhận mang hàng về bảo quản tại kho, ISOCUS sẽ trao đổi với Cơ quan kiểm tra cấp giấy bảo đảm mang hàng về bảo quản

Bước 3: Thông báo thời gian và địa điểm lấy mẫu kiểm tra

Tổ chức/Thương nhân nhập khẩu báo cho cơ quan kiểm tra biết thời gian và địa điểm tổ chức lấy mẫu kiểm tra

Bước 4: Thử nghiệm mẫu và xác nhận thông báo lô hàng đạt kết quả kiểm tra

Trường hợp mẫu thử nghiệm đạt yêu cầu, Cơ quan kiểm tra sẽ thông báo lô hàng đạt kết quả kiểm tra (theo form của TT 52/2015/TT-BYT)

Bước 5: Thanh toán chi phí và nhận kết quả để thông quan

Tổ chức thực hiện phí thanh toán cho Cơ quan kiểm tra và nhận giấy xác nhận kết quả đạt chất lượng tại ISOCUS.

Lưu ý: ISOCUS cung cấp dịch vụ kiểm tra nhanh về chất lượng đối với thực phẩm nhập khẩu

Phương thức kiểm tra

1. Phương thức kiểm tra thông thường là việc kiểm tra hồ sơ và lấy mẫu đại diện để kiểm tra cảm quan, ghi nhãn, tình trạng bao gói, tình trạng bảo quản đặc biệt (nếu có).

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ các chỉ tiêu cảm quan, tình trạng bao gói, tình trạng bảo quản đặc biệt (nếu có), cơ quan kiểm tra căn cứ vào bản chất thành phần cấu tạo, lịch sử chất lượng của mặt hàng, lịch sử nhập khẩu của chủ hàng và vùng, lãnh thổ xuất xứ, hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng của mặt hàng đó để lựa chọn nhóm và số chỉ tiêu cần kiểm nghiệm.

2. Phương thức kiểm tra chặt là một trong các trường hợp sau:

a) Kiểm tra hồ sơ và lấy đầy đủ mẫu để kiểm nghiệm các nhóm chỉ tiêu trong hồ sơ công bố đối với những mặt hàng không đạt tại lần kiểm tra trước đó;

b) Kiểm tra theo phương thức thông thường và kiểm nghiệm chỉ tiêu được cảnh báo hoặc yêu cầu cung cấp phiếu kết quả kiểm nghiệm đối với các chỉ tiêu có cảnh báo của phòng kim nghiệm được công nhận, tha nhận bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền nước xuất khẩu đối với những mặt hàng có cảnh báo của Bộ Y tế hoặc của cơ quan có thẩm quyền tại nước ngoài hoặc của nhà sản xuất.

3. Phương thức kiểm tra giảm là việc chỉ kiểm tra hồ sơ.

Phương thức kiểm tra giảm chỉ áp dụng tối đa trong thời gian 12 tháng kể từ khi được áp dụng phương thức kiểm tra giảm.

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

+ Thông tin họ tên người liên hệ

+ Thông tin công ty : (Lĩnh vực sản xuất, ngành nghề kinh doanh)

+ Dịch vụ Yêu cầu

 

 

BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

Gửi câu hỏi

DỊCH VỤ ĐÃ XEM

Dịch vụ liên quan

Dịch vụ bạn đang xem

Dịch vụ đăng ký kiểm tra nhà nước về VSATTP theo thông tư 52/2015/TT-BYT
Đăng ký kiểm tra nhà nước về VSATTP theo thông tư 52/2015/TT-BYT (sản phẩm thuộc trách nhiệm BYT). Căn cứ đối chiếu kết quả kiểm tra: 1. Hồ sơ công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. 2. Các quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam và quốc tế về chất lượng, an toàn thực phẩm, ghi nhãn hàng hóa.
0978.679.199