chứng nhận sản phẩm PALÉT – TẤM LÓT

Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm PALÉT – TẤM LÓT phù hợp TCVN 9024:2011 (ISO 12776:2008)

chứng nhận sản phẩm PALÉT – TẤM LÓT + hiệu quả+ giá tốt. Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm PALÉT – TẤM LÓT thể hiện uy tín của sản phẩm cũng như doanh nghiệp trên thương trường.
ĐĂNG KÝ Gọi để tư vấn0937619299
Đặc điểm nổi bật Điều kiện sử dụng Thông tin chi tiết Quy trình chứng nhận Thông tin cần cung cấp Bình luận và đánh giá

ĐIỂM NỔI BẬT

- Đảm bảo an toàn cho sản phẩm trong sản xuất kinh doanh.

- Nâng cao thương hiệu của công ty.

- Tạo lợi thế cạnh tranh cả thị trường trong và ngoài nước.

- Luôn cải tiến và tạo ra được sản phẩm chất lượng cao và an toàn cho người sử dụng.

- Tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Tăng năng suất lao động và nhiều lợi ích khác…

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Tiêu chuẩn này quy định các tấm lót được sử dụng để sắp xếp hàng hóa thành một đơn vị tải, và cũng để xếp, dỡ, vận chuyển và cất giữ hàng hóa dạng đơn vị tải được vận chuyển chủ yếu bằng xe nâng xếp trang bị đẩy kéo.

 

Xem thêm icon

THÔNG TIN CHI TIẾT

Giới thiệu về TCVN 9024:2011 (ISO 12776:2008)

 

Hệ thống nâng chuyển, xếp dỡ đơn vị tấm lót bao gồm việc sử dụng tấm vật liệu mỏng, tấm lót, như một nền mà trên đó các loại hàng hóa được xếp ghép với nhau thành một đơn vị tải để nâng chuyển, xếp dỡ, vận chuyển và lưu giữ. Tấm lót cho một phương pháp để sử dụng các palét cho việc xếp ghép, nâng chuyển, xếp dỡ, vận chuyển và lưu giữ hàng hóa dạng đơn vị tải.

 

Để sử dụng các tấm lót, xe nâng chuyển thông thường được trang bị một bộ phận chuyên dùng dùng để kẹp, kéo và đẩy các đơn vị tải tấm lót. Bộ phận phụ này có thể cố định hoặc di động tùy theo ứng dụng và hoàn cảnh. Nếu tất cả các xe nâng chuyển trong chu trình phân phối được trang bị bộ phận phụ thích hợp, tấm lót chỉ được yêu cầu làm nền cho việc nâng chuyển, xếp dỡ hàng hóa.

 

Các đơn vị tải trên tấm lót, có thể được nâng lên, xếp chồng và sau đó được rút ra và vận chuyển như một đơn vị. Chiều cao xếp chồng có thể cao bằng năm lần chiều của đơn vị tải, phụ thuộc vào độ bền của bao bì. Tuy nhiên, có thể sử dụng tấm lót kết hợp với palét ở một vài giai đoạn trong chu trình phân phối.

 

Tiêu chuẩn này quy định các tấm lót được sử dụng để sắp xếp hàng hóa thành một đơn vị tải, và cũng để xếp, dỡ, vận chuyển và cất giữ hàng hóa dạng đơn vị tải được vận chuyển chủ yếu bằng xe nâng xếp trang bị đẩy kéo.

 

Quy trình đánh giá chứng nhận sản phẩm PALÉT – TẤM LÓT

 

1 . Kiểm tra, lấy mẫu :

 

Hoạt động kiểm tra tại chỗ được đoàn chuyên gia tiến hành trong quá trình đánh giá tại cơ sở, bao gồm kiểm tra hồ sơ liên quan.

 

Phạm vi chứng nhận cần được nêu rõ chủng loại, kích thước sản phẩm, vật liệu chế tạo, kích cỡ sản phẩm theo tiêu chuẩn áp dụng tương ứng .

 

Lấy 01 mẫu/vật liệu chế tạo nhằm đảm bảo lấy quay vòng các kích thước trong các lần đánh giá

 

Doanh nghiệp có trách nhiệm đem mẫu đến phòng thử nghiệm được chỉ định để thử nghiệm sau khi mẫu điển hình được tổ chức chứng nhận niêm phong.

 

2. Hệ thống đảm bảo chất lượng :

 

Doanh nghiệp phải xây dựng , lập thành văn bản, thực hiện, duy trì và thường xuyên nâng cao hiệu lực các điều kiện đảm bảo chất lượng theo yêu cầu quy định nhằm:

 

- Nhận biết các quá trình cần thiết để tạo ra sản phẩm;

 

- Xác định yêu cầu và phương pháp cần thiết để đảm bảo việc thực hiện các yêu cầu và kiểm soát các quá trình này có hiệu lực;

 

- Đo lường và theo dõi các quá trình này;

 

- Thực hiện các hành động cần thiết để đạt yêu cầu đã hoạch định và cải tiến các quá trình này;

 

Trường hợp doanh nghiệp không tự xây dựng hệ thống chất lượng thì cần nhờ tổ chức tư vấn hoặc chuyên gia tư vấn có uy tín.

 

Trường hợp doanh nghiệp có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 còn thời hạn hiêu lực ( do tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoạt động chứng nhận tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 cấp) thì tại lần đầu tiên khi thực hiện đánh giá chứng nhận, doanh nghiệp không phải đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng, nhưng tuy nhiên doanh nghiệp vẫn phải chịu sự xem xét tới việc duy trì các điều kiện đo lường, thử nghiệm, kiểm soát quá trình sản xuất và kế hoạch chất lượng liên quan tới sản phẩm xin đăng ký chứng nhận.

 

3. Đánh giá chứng nhận sản phẩm PALÉT – TẤM LÓT phù hợp vơí tiêu chuẩn TCVN 9024:2011 (ISO 12776:2008)

 

Sản phẩm PALÉT – TẤM LÓT  sẽ được chứng nhận theo từng chủng loại khi hệ thống đảm bảo chất lượng phù hợp yêu cầu và mẫu điển hình của sản phẩm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật trong TCVN 9024:2011 (ISO 12776:2008)  

Giá trị giấy chứng nhận sản phẩm sẽ có hiệu lực 3 năm, định kỳ 1 năm/ lần sẽ tiến hành giám sát hệ thống đảm bảo chất lượng, kiểm tra tại chỗ và thử nghiệm mẫu sản phẩm.

 

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

+ Thông tin họ tên người liên hệ

+ Thông tin công ty : (Lĩnh vực sản xuất, ngành nghề kinh doanh)

+ Dịch vụ Yêu cầu

BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

Gửi câu hỏi

DỊCH VỤ ĐÃ XEM

Dịch vụ liên quan

Dịch vụ bạn đang xem

Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm PALÉT – TẤM LÓT phù hợp TCVN 9024:2011 (ISO 12776:2008)
chứng nhận sản phẩm PALÉT – TẤM LÓT + hiệu quả+ giá tốt. Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm PALÉT – TẤM LÓT thể hiện uy tín của sản phẩm cũng như doanh nghiệp trên thương trường.
icon zalo
0937.619.299