chứng nhận sản phẩm Palét phẳng công dụng chung dùng cho trung chuyển hàng hóa
Chat Zalo
Chat ngay

Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm Palét phẳng công dụng chung dùng cho trung chuyển hàng hóa phù hợp TCVN 9023:2011 (ISO/TR 10233:1989) 


chứng nhận sản phẩm Palét phẳng công dụng chung dùng cho trung chuyển hàng hóa + hiệu quả+ giá tốt. Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm Palét phẳng công dụng chung dùng cho trung chuyển hàng hóa thể hiện uy tín của sản phẩm cũng như doanh nghiệp trên thương trường.
ĐĂNG KÝ Gọi để tư vấn0937619299
Đặc điểm nổi bật Điều kiện sử dụng Thông tin chi tiết Quy trình chứng nhận Thông tin cần cung cấp Bình luận và đánh giá

ĐIỂM NỔI BẬT

- Đảm bảo an toàn cho sản phẩm trong sản xuất kinh doanh.

- Nâng cao thương hiệu của công ty.

- Tạo lợi thế cạnh tranh cả thị trường trong và ngoài nước.

- Luôn cải tiến và tạo ra được sản phẩm chất lượng cao và an toàn cho người sử dụng.

- Tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Tăng năng suất lao động và nhiều lợi ích khác…

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Tiêu chuẩn này qui định các mức đặc tính khuyến nghị của palét được thử theo ISO 8611-1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho palét phẳng công dụng chung dùng cho trung chuyển hàng hóa.

 

Các mức đặc tính khuyến nghị liên quan đến hai loại palét:

 

- Loại N (bình thường) là yêu cầu tối thiểu thích hợp cho số lượng lớn palét dùng trong trung chuyển;

 

- Loại S (đặc biệt) là yêu cầu tối thiểu thích hợp cho số lượng lớn palét, ví dụ như palét hai đường nâng, palét bốn đường nâng chuyên dùng trong trung chuyển.

Xem thêm icon

THÔNG TIN CHI TIẾT

Giới thiệu về TCVN 9023:2011 (ISO/TR 10233:1989)

 

Tiêu chuẩn này qui định các mức đặc tính khuyến nghị của palét được thử theo ISO 8611-1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho palét phẳng công dụng chung dùng cho trung chuyển hàng hóa.

 

Các mức đặc tính khuyến nghị liên quan đến hai loại palét:

 

- Loại N (bình thường) là yêu cầu tối thiểu thích hợp cho số lượng lớn palét dùng trong trung chuyển;

 

- Loại S (đặc biệt) là yêu cầu tối thiểu thích hợp cho số lượng lớn palét, ví dụ như palét hai đường nâng, palét bốn đường nâng chuyên dùng trong trung chuyển.

 

Quy trình đánh giá chứng nhận sản phẩm Palét phẳng công dụng chung dùng cho trung chuyển hàng hóa

 

1 . Kiểm tra, lấy mẫu :

 

Hoạt động kiểm tra tại chỗ được đoàn chuyên gia tiến hành trong quá trình đánh giá tại cơ sở, bao gồm kiểm tra hồ sơ liên quan.

 

Phạm vi chứng nhận cần được nêu rõ chủng loại, kích thước sản phẩm, vật liệu chế tạo, kích cỡ sản phẩm theo tiêu chuẩn áp dụng tương ứng .

 

Lấy 01 mẫu/vật liệu chế tạo nhằm đảm bảo lấy quay vòng các kích thước trong các lần đánh giá

 

Doanh nghiệp có trách nhiệm đem mẫu đến phòng thử nghiệm được chỉ định để thử nghiệm sau khi mẫu điển hình được tổ chức chứng nhận niêm phong.

 

2. Hệ thống đảm bảo chất lượng :

 

Doanh nghiệp phải xây dựng , lập thành văn bản, thực hiện, duy trì và thường xuyên nâng cao hiệu lực các điều kiện đảm bảo chất lượng theo yêu cầu quy định nhằm:

 

- Nhận biết các quá trình cần thiết để tạo ra sản phẩm;

 

- Xác định yêu cầu và phương pháp cần thiết để đảm bảo việc thực hiện các yêu cầu và kiểm soát các quá trình này có hiệu lực;

 

- Đo lường và theo dõi các quá trình này;

 

- Thực hiện các hành động cần thiết để đạt yêu cầu đã hoạch định và cải tiến các quá trình này;

 

Trường hợp doanh nghiệp không tự xây dựng hệ thống chất lượng thì cần nhờ tổ chức tư vấn hoặc chuyên gia tư vấn có uy tín.

 

Trường hợp doanh nghiệp có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 còn thời hạn hiêu lực ( do tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoạt động chứng nhận tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 cấp) thì tại lần đầu tiên khi thực hiện đánh giá chứng nhận, doanh nghiệp không phải đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng, nhưng tuy nhiên doanh nghiệp vẫn phải chịu sự xem xét tới việc duy trì các điều kiện đo lường, thử nghiệm, kiểm soát quá trình sản xuất và kế hoạch chất lượng liên quan tới sản phẩm xin đăng ký chứng nhận.

 

3. Đánh giá chứng nhận sản phẩm Palét phẳng công dụng chung dùng cho trung chuyển hàng hóa phù hợp vơí tiêu chuẩn TCVN 9023:2011 (ISO/TR 10233:1989)

 

Sản phẩm Palét phẳng công dụng chung dùng cho trung chuyển hàng hóa sẽ được chứng nhận theo từng chủng loại khi hệ thống đảm bảo chất lượng phù hợp yêu cầu và mẫu điển hình của sản phẩm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật trong TCVN 9023:2011 (ISO/TR 10233:1989)  

Giá trị giấy chứng nhận sản phẩm sẽ có hiệu lực 3 năm, định kỳ 1 năm/ lần sẽ tiến hành giám sát hệ thống đảm bảo chất lượng, kiểm tra tại chỗ và thử nghiệm mẫu sản phẩm.

 

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

+ Thông tin họ tên người liên hệ

+ Thông tin công ty : (Lĩnh vực sản xuất, ngành nghề kinh doanh)

+ Dịch vụ Yêu cầu

BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

Gửi câu hỏi

DỊCH VỤ ĐÃ XEM

Dịch vụ liên quan

Dịch vụ bạn đang xem

Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm Palét phẳng công dụng chung dùng cho trung chuyển hàng hóa phù hợp TCVN 9023:2011 (ISO/TR 10233:1989) 

chứng nhận sản phẩm Palét phẳng công dụng chung dùng cho trung chuyển hàng hóa + hiệu quả+ giá tốt. Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm Palét phẳng công dụng chung dùng cho trung chuyển hàng hóa thể hiện uy tín của sản phẩm cũng như doanh nghiệp trên thương trường.
icon zalo
0937.619.299