chứng nhận sản phẩm Ống Composite nhựa nhiệt rắn gia cường sợi thuỷ tinh

Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm Ống Composite nhựa nhiệt rắn gia cường sợi thuỷ tinh phù hợp tiêu chuẩn TCVN 9563:2013

Chứng nhận sản phẩm Ống Composite nhựa nhiệt rắn gia cường sợi thuỷ tinh + hiệu quả+ giá tốt. Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm Ống Composite nhựa nhiệt rắn gia cường sợi thuỷ tinh thể hiện uy tín của sản phẩm cũng như doanh nghiệp trên thương trường
ĐĂNG KÝ Gọi để tư vấn0978 679 199
Đặc điểm nổi bật Điều kiện sử dụng Thông tin chi tiết Quy trình chứng nhận Thông tin cần cung cấp Bình luận và đánh giá

ĐIỂM NỔI BẬT

- Đảm bảo an toàn cho sản phẩm trong sản xuất kinh doanh.

- Nâng cao thương hiệu của công ty.

- Tạo lợi thế cạnh tranh cả thị trường trong và ngoài nước.

- Luôn cải tiến và tạo ra được sản phẩm chất lượng cao và an toàn cho người sử dụng.

- Tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Tăng năng suất lao động và nhiều lợi ích khác…

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định hàm lượng chất bay hơi biểu kiến có trong sợi, băng, mat (SMC) và vải được tẩm nhựa trước.

Phương pháp này áp dụng được cho tất cả các prepreg được gia cường bằng sợi đơn hướng và đa hướng và tất cả các loại nhựa nền là nhựa nhiệt rắn, trừ khi có quy định khác trong yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm.

Nếu sử dụng sợi aramit làm sợi gia cường, nước đã hấp thụ trong sợi sẽ bị tách ra theo chất bay hơi ở nhiệt độ thử. Do đó phải tính chính xác hàm lượng chất bay hơi bằng cách trừ đi hàm lượng nước hấp thụ.

Xem thêm icon

THÔNG TIN CHI TIẾT

Giới thiệu về TCVN 9563:2013

 

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định hàm lượng chất bay hơi biểu kiến có trong sợi, băng, mat (SMC) và vải được tẩm nhựa trước.

Phương pháp này áp dụng được cho tất cả các prepreg được gia cường bằng sợi đơn hướng và đa hướng và tất cả các loại nhựa nền là nhựa nhiệt rắn, trừ khi có quy định khác trong yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm.

Nếu sử dụng sợi aramit làm sợi gia cường, nước đã hấp thụ trong sợi sẽ bị tách ra theo chất bay hơi ở nhiệt độ thử. Do đó phải tính chính xác hàm lượng chất bay hơi bằng cách trừ đi hàm lượng nước hấp thụ.

 

Các bước Chứng nhận hợp chuẩn

 

TT

Các bước thực hiện

Thời gian

1

Tiếp nhận đầu vào (xem xét sự phù hợp của hồ sơ) và lên kế hoạch thực hiện ngay sau khi khách hàng chuyển khoản 50% giá trị Hợp đồng

20 phút

2

- Đánh giá quy trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (Phương thức 5)

- Đánh giá hiện trường, thực trạng tại Doanh nghiệp

- Lấy mẫu đại diện thử nghiệm, sau đó niêm phong mẫu tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường

Ngay sau khi khách hàng thông báo lịch (Lưu ý: đối với trường hợp đi xa nên báo trước 1-2 ngày)

3

Tiến hành thử nghiệm tại phòng

Thời gian thử nghiệm tùy thuộc vào tính chất cơ lý, vật lý, hóa lý của sản phẩm

4

Cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn

Ngay sau khi có kết quả thử nghiệm

 

Quy trình đánh giá chứng nhận sản phẩm Ống Composite nhựa nhiệt rắn gia cường sợi thuỷ tinh

 

1 . Kiểm tra, lấy mẫu :

 

Hoạt động kiểm tra tại chỗ được đoàn chuyên gia tiến hành trong quá trình đánh giá tại cơ sở, bao gồm kiểm tra hồ sơ liên quan.

 

Phạm vi chứng nhận cần được nêu rõ chủng loại, kích thước sản phẩm, vật liệu chế tạo, theo tiêu chuẩn áp dụng tương ứng .

 

Cách thức lấy mẫu đối với sản phẩm Ống Composite nhựa nhiệt rắn gia cường sợi thuỷ tinh:

 

Mẫu thử nghiệm được lấy như sau: 01 mẫu /1 cấp chịu áp/ 1 loại độ cứng/loại sản phẩm

 

Phương pháp lấy mẫu theo mục 6.3.13 và 6.3.1.4 của tiêu chuẩn TCVN 9563:2016

 

Phạm vi chứng nhận: cần ghi rõ đường kính danh nghĩa, cấp độ PN , cấp độ cứng, phương pháp sản xuất theo tiêu chuẩn

 

Doanh nghiệp hoặc tổ chức chứng nhận có trách nhiệm đem mẫu đến phòng thử nghiệm được chỉ định để thử nghiệm sau khi mẫu điển hình được tổ chức chứng nhận niêm phong.

 

2. Hệ thống đảm bảo chất lượng :

 

Doanh nghiệp phải xây dựng , lập thành văn bản, thực hiện, duy trì và thường xuyên nâng cao hiệu lực các điều kiện đảm bảo chất lượng theo yêu cầu quy định nhằm:

 

- Nhận biết các quá trình cần thiết để tạo ra sản phẩm;

 

- Xác định yêu cầu và phương pháp cần thiết để đảm bảo việc thực hiện các yêu cầu và kiểm soát các quá trình này có hiệu lực;

 

- Đo lường và theo dõi các quá trình này;

 

- Thực hiện các hành động cần thiết để đạt yêu cầu đã hoạch định và cải tiến các quá trình này;

 

Trường hợp doanh nghiệp không tự xây dựng hệ thống chất lượng thì cần nhờ tổ chức tư vấn hoặc chuyên gia tư vấn có uy tín.

 

Trường hợp doanh nghiệp có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 còn thời hạn hiêu lực ( do tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoạt động chứng nhận tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 cấp) thì tại lần đầu tiên khi thực hiện đánh giá chứng nhận, doanh nghiệp không phải đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng, nhưng tuy nhiên doanh nghiệp vẫn phải chịu sự xem xét tới việc duy trì các điều kiện đo lường, thử nghiệm, kiểm soát quá trình sản xuất và kế hoạch chất lượng liên quan tới sản phẩm xin đăng ký chứng nhận.

 

3. Đánh giá chứng nhận sản phẩm Ống Composite nhựa nhiệt rắn gia cường sợi thuỷ tinh phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 9563:2013

 

Sản phẩm Ống Composite nhựa nhiệt rắn gia cường sợi thuỷ tinh sẽ được chứng nhận theo từng chủng loại khi hệ thống đảm bảo chất lượng phù hợp yêu cầu và mẫu điển hình của sản phẩm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật trong TCVN 9563:2013. 

Giá trị giấy chứng nhận sản phẩm sẽ có hiệu lực 3 năm, định kỳ 1 năm/ lần sẽ tiến hành giám sát hệ thống đảm bảo chất lượng, kiểm tra tại chỗ và thử nghiệm mẫu sản phẩm.

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

+ Thông tin họ tên người liên hệ

+ Thông tin công ty : (Lĩnh vực sản xuất, ngành nghề kinh doanh)

+ Dịch vụ Yêu cầu

 

 

BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

Gửi câu hỏi

DỊCH VỤ ĐÃ XEM

Dịch vụ liên quan

Dịch vụ bạn đang xem

Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm Ống Composite nhựa nhiệt rắn gia cường sợi thuỷ tinh phù hợp tiêu chuẩn TCVN 9563:2013
Chứng nhận sản phẩm Ống Composite nhựa nhiệt rắn gia cường sợi thuỷ tinh + hiệu quả+ giá tốt. Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm Ống Composite nhựa nhiệt rắn gia cường sợi thuỷ tinh thể hiện uy tín của sản phẩm cũng như doanh nghiệp trên thương trường
0978.679.199