Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm Hệ thống ống nhiều lớp dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh trong các tòa nhà
Chat Zalo
Chat ngay

Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm Hệ thống ống nhiều lớp dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh trong các tòa nhà

chứng nhận sản phẩm Hệ thống ống nhiều lớp dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh trong các tòa nhà dùng để cấp nước + hiệu quả+ giá tốt. Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm thể hiện uy tín của sản phẩm cũng như doanh nghiệp trên thương trường.
ĐĂNG KÝ Gọi để tư vấn0937619299
Đặc điểm nổi bật Điều kiện sử dụng Thông tin chi tiết Quy trình chứng nhận Thông tin cần cung cấp Bình luận và đánh giá

ĐIỂM NỔI BẬT

- Đảm bảo an toàn cho sản phẩm trong sản xuất kinh doanh.

- Nâng cao thương hiệu của công ty.

- Tạo lợi thế cạnh tranh cả thị trường trong và ngoài nước.

- Luôn cải tiến và tạo ra được sản phẩm chất lượng cao và an toàn cho người sử dụng.

- Tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Tăng năng suất lao động và nhiều lợi ích khác…

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Những tiêu chuẩn sau đây phù hợp để chứng nhận sản phẩm Hệ thống ống nhiều lớp dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh trong các tòa nhà   

 

Gồm có tiêu chuẩn DIN 8077 : 2008-09 & DIN 8078 : 2008-09, TCVN 10097-2:2013(ISO 15874-2:2013) và QCVN 16 : 2017/BXD

 

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cho ống polypropylen (PP) trong hệ thống ống dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh trong các tòa nhà, để vận chuyển nước sinh hoạt hoặc nước không dành cho sinh hoạt (hệ thống trong nhà) và dùng cho các hệ thống gia nhiệt, dưới áp suất và nhiệt độ thiết kế phù hợp với loại ứng dụng [xem Bảng 1 của TCVN 10097-1 (ISO 15874-1)].

 

Tiêu chuẩn này bao gồm một khoảng các điều kiện vận hành (loại ứng dụng), áp suất thiết kế và loại kích thước ống. Không áp dụng các giá trị TDTmax và Tmal vượt quá các giá trị cho trong Bảng 1 của TCVN 10097-1 (ISO 15874-1).

 

CHÚ THÍCH: Người mua hoặc người có trách nhiệm phải đưa ra các lựa chọn thích hợp từ các yêu cầu này, có tính đến các yêu cầu riêng của họ và các quy định của quốc gia cũng như các thực hành hoặc quy phạm lắp đặt tương ứng bất kỳ.

 

Tiêu chuẩn này cũng quy định các thông số thử cho các phương pháp thử được viện dẫn đến trong tiêu chuẩn.

 

Khi kết hợp với các phần khác của bộ tiêu chuẩn TCVN 10097 (ISO 15784), tiêu chuẩn này áp dụng được cho ống PP, các mối nối của ống cũng như các mối nối với các chi tiết bằng PP, bằng vật liệu chất dẻo khác hoặc bằng vật liệu không phải là chất dẻo, sử dụng để dẫn nước nóng và nước lạnh.

 

Tiêu chuẩn này áp dụng được cho ống có hoặc không có (các) lớp bọc.

Xem thêm icon

THÔNG TIN CHI TIẾT

Những tiêu chuẩn sau đây phù hợp để chứng nhận sản phẩm Hệ thống ống nhiều lớp dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh trong các tòa nhà   

 

Gồm có tiêu chuẩn DIN 8077 : 2008-09 & DIN 8078 : 2008-09, TCVN 10097-2:2013(ISO 15874-2:2013) và QCVN 16 : 2017/BXD

 

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cho ống polypropylen (PP) trong hệ thống ống dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh trong các tòa nhà, để vận chuyển nước sinh hoạt hoặc nước không dành cho sinh hoạt (hệ thống trong nhà) và dùng cho các hệ thống gia nhiệt, dưới áp suất và nhiệt độ thiết kế phù hợp với loại ứng dụng [xem Bảng 1 của TCVN 10097-1 (ISO 15874-1)].

 

Tiêu chuẩn này bao gồm một khoảng các điều kiện vận hành (loại ứng dụng), áp suất thiết kế và loại kích thước ống. Không áp dụng các giá trị TDTmax và Tmal vượt quá các giá trị cho trong Bảng 1 của TCVN 10097-1 (ISO 15874-1).

 

CHÚ THÍCH: Người mua hoặc người có trách nhiệm phải đưa ra các lựa chọn thích hợp từ các yêu cầu này, có tính đến các yêu cầu riêng của họ và các quy định của quốc gia cũng như các thực hành hoặc quy phạm lắp đặt tương ứng bất kỳ.

 

Tiêu chuẩn này cũng quy định các thông số thử cho các phương pháp thử được viện dẫn đến trong tiêu chuẩn.

 

Khi kết hợp với các phần khác của bộ tiêu chuẩn TCVN 10097 (ISO 15784), tiêu chuẩn này áp dụng được cho ống PP, các mối nối của ống cũng như các mối nối với các chi tiết bằng PP, bằng vật liệu chất dẻo khác hoặc bằng vật liệu không phải là chất dẻo, sử dụng để dẫn nước nóng và nước lạnh.

 

Tiêu chuẩn này áp dụng được cho ống có hoặc không có (các) lớp bọc.

 

Các bước Chứng nhận hợp chuẩn

 

TT

Các bước thực hiện

Thời gian

1

Tiếp nhận đầu vào (xem xét sự phù hợp của hồ sơ) và lên kế hoạch thực hiện ngay sau khi khách hàng chuyển khoản 50% giá trị Hợp đồng

20 phút

2

- Đánh giá quy trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (Phương thức 5)

- Đánh giá hiện trường, thực trạng tại Doanh nghiệp

- Lấy mẫu đại diện thử nghiệm, sau đó niêm phong mẫu tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường

Ngay sau khi khách hàng thông báo lịch (Lưu ý: đối với trường hợp đi xa nên báo trước 1-2 ngày)

3

Tiến hành thử nghiệm tại phòng

Thời gian thử nghiệm tùy thuộc vào tính chất cơ lý, vật lý, hóa lý của sản phẩm

4

Cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn

Ngay sau khi có kết quả thử nghiệm

 

Quy trình đánh giá chứng nhận sản phẩm Hệ thống ống nhiều lớp dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh trong các tòa nhà

 

1 . Kiểm tra, lấy mẫu :

 

Hoạt động kiểm tra tại chỗ được đoàn chuyên gia tiến hành trong quá trình đánh giá tại cơ sở, bao gồm kiểm tra hồ sơ liên quan.

 

Phạm vi chứng nhận cần được nêu rõ chủng loại, kích thước sản phẩm, vật liệu chế tạo, theo tiêu chuẩn áp dụng tương ứng .

 

Mẫu thử nghiệm được lấy như sau: 02 mẫu/vật liệu (PP-R; PP-H; PP-B; PP-RTC). Trong đó ưu tiên lấy 01 mẫu có PD nhỏ nhất và 01 mẫu có PD lớn nhất mà DN đang có tại thời điểm đánh giá

 

Lấy mẫu giám sát: 01 mẫu/vật liệu (PP-R; PP-H; PP-B; PP-RTC) (ưu tiên loại có sản lượng lớn)

 

Lấy ngẫu nhiên ở tối thiểu 5 vị trí. Mỗi vị trí lấy hai đoạn ống, mỗi đoạn có chiều dài tối thiểu 01 m

 

Phạm vi chứng nhận: cần ghi rõ đường kính danh nghĩa, cấp độ PN theo tiêu chuẩn

 

Doanh nghiệp hoặc tổ chức chứng nhận có trách nhiệm đem mẫu đến phòng thử nghiệm được chỉ định để thử nghiệm sau khi mẫu điển hình được tổ chức chứng nhận niêm phong.

 

2.Hệ thống đảm bảo chất lượng :

 

Doanh nghiệp phải xây dựng , lập thành văn bản, thực hiện, duy trì và thường xuyên nâng cao hiệu lực các điều kiện đảm bảo chất lượng theo yêu cầu quy định nhằm:

 

- Nhận biết các quá trình cần thiết để tạo ra sản phẩm;

 

- Xác định yêu cầu và phương pháp cần thiết để đảm bảo việc thực hiện các yêu cầu và kiểm soát các quá trình này có hiệu lực;

 

- Đo lường và theo dõi các quá trình này;

 

- Thực hiện các hành động cần thiết để đạt yêu cầu đã hoạch định và cải tiến các quá trình này;

 

Trường hợp doanh nghiệp không tự xây dựng hệ thống chất lượng thì cần nhờ tổ chức tư vấn hoặc chuyên gia tư vấn có uy tín.

 

Trường hợp doanh nghiệp có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 còn thời hạn hiêu lực ( do tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoạt động chứng nhận tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 cấp) thì tại lần đầu tiên khi thực hiện đánh giá chứng nhận, doanh nghiệp không phải đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng, nhưng tuy nhiên doanh nghiệp vẫn phải chịu sự xem xét tới việc duy trì các điều kiện đo lường, thử nghiệm, kiểm soát quá trình sản xuất và kế hoạch chất lượng liên quan tới sản phẩm xin đăng ký chứng nhận.

 

3. Đánh giá chứng nhận sản phẩm Hệ thống ống nhiều lớp dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh trong các tòa nhà

 

Sản phẩm Hệ thống ống nhiều lớp dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh trong các tòa nhà sẽ được chứng nhận theo từng chủng loại khi hệ thống đảm bảo chất lượng phù hợp yêu cầu và mẫu điển hình của sản phẩm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

 

Giá trị giấy chứng nhận sản phẩm sẽ có hiệu lực 3 năm, định kỳ 1 năm/ lần sẽ tiến hành giám sát hệ thống đảm bảo chất lượng, kiểm tra tại chỗ và thử nghiệm mẫu sản phẩm.

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

+ Thông tin họ tên người liên hệ

+ Thông tin công ty : (Lĩnh vực sản xuất, ngành nghề kinh doanh)

+ Dịch vụ Yêu cầu

 

 

BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

Gửi câu hỏi

DỊCH VỤ ĐÃ XEM

Dịch vụ liên quan

Dịch vụ bạn đang xem

Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm Hệ thống ống nhiều lớp dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh trong các tòa nhà
chứng nhận sản phẩm Hệ thống ống nhiều lớp dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh trong các tòa nhà dùng để cấp nước + hiệu quả+ giá tốt. Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm thể hiện uy tín của sản phẩm cũng như doanh nghiệp trên thương trường.
icon zalo
0937.619.299