chứng nhận sản phẩm CAO SU THIÊN NHIÊN
Chat Zalo
Chat ngay

Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm CAO SU THIÊN NHIÊN phù hợp TCVN 3769:2016

chứng nhận sản phẩm CAO SU THIÊN NHIÊN - hiệu quả - giá tốt. Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm CAO SU THIÊN NHIÊN thể hiện uy tín của sản phẩm cũng như doanh nghiệp trên thương trường. - Dịch Vụ Chuyên Nghiệp. - Cam Kết Đạt Chứng Nhận 100%. - Chi Phí Trọn Gói (không phát sinh phụ phí)
ĐĂNG KÝ Gọi để tư vấn0937619299
Đặc điểm nổi bật Điều kiện sử dụng Thông tin chi tiết Quy trình chứng nhận Thông tin cần cung cấp Bình luận và đánh giá

ĐIỂM NỔI BẬT

- Đảm bảo an toàn cho sản phẩm trong sản xuất kinh doanh.

- Nâng cao thương hiệu của công ty.

- Tạo lợi thế cạnh tranh cả thị trường trong và ngoài nước.

- Luôn cải tiến và tạo ra được sản phẩm chất lượng cao và an toàn cho người sử dụng.

- Tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Tăng năng suất lao động và nhiều lợi ích khác…

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật của cao su thiên nhiên SVR. Tiêu chuẩn này đưa ra hệ thống phân hạng dựa trên nguồn gốc của hàm lượng cao su thiên nhiên và theo các đặc tính, biểu hiện của cao su.

 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các bên liên quan sử dụng trong việc mua bán SVR và làm cơ sở cho các yêu cầu đối với trường hợp cụ thể có thể được quy định chặt chẽ hơn. Như vậy, tiêu chuẩn này mô tả một số tiêu chí cần thiết là đối tượng thỏa thuận phù hợp giữa các bên liên quan.

Xem thêm icon

THÔNG TIN CHI TIẾT

Giới thiệu về TCVN 3769:2016

 

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật của cao su thiên nhiên SVR. Tiêu chuẩn này đưa ra hệ thống phân hạng dựa trên nguồn gốc của hàm lượng cao su thiên nhiên và theo các đặc tính, biểu hiện của cao su.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các bên liên quan sử dụng trong việc mua bán SVR và làm cơ sở cho các yêu cầu đối với trường hợp cụ thể có thể được quy định chặt chẽ hơn. Như vậy, tiêu chuẩn này mô tả một số tiêu chí cần thiết là đối tượng thỏa thuận phù hợp giữa các bên liên quan.

Quy trình đánh giá chứng nhận sản phẩm CAO SU THIÊN NHIÊN

 

1 . Kiểm tra, lấy mẫu :

 

Hoạt động kiểm tra tại chỗ được đoàn chuyên gia tiến hành trong quá trình đánh giá tại cơ sở, bao gồm kiểm tra hồ sơ liên quan.

 

Phạm vi chứng nhận cần được nêu rõ chủng loại, kích thước sản phẩm, vật liệu chế tạo, theo tiêu chuẩn áp dụng tương ứng .

 

Lấy mẫu: Theo tiêu chuẩn TCVN 4861-89 (ISO/R 250:1962)

 

Doanh nghiệp có trách nhiệm đem mẫu đến phòng thử nghiệm được chỉ định để thử nghiệm sau khi mẫu điển hình được tổ chức chứng nhận niêm phong.

 

2. Hệ thống đảm bảo chất lượng :

 

Doanh nghiệp phải xây dựng , lập thành văn bản, thực hiện, duy trì và thường xuyên nâng cao hiệu lực các điều kiện đảm bảo chất lượng theo yêu cầu quy định nhằm:

 

- Nhận biết các quá trình cần thiết để tạo ra sản phẩm;

 

- Xác định yêu cầu và phương pháp cần thiết để đảm bảo việc thực hiện các yêu cầu và kiểm soát các quá trình này có hiệu lực;

 

- Đo lường và theo dõi các quá trình này;

 

- Thực hiện các hành động cần thiết để đạt yêu cầu đã hoạch định và cải tiến các quá trình này;

 

Trường hợp doanh nghiệp không tự xây dựng hệ thống chất lượng thì cần nhờ tổ chức tư vấn hoặc chuyên gia tư vấn có uy tín.

 

Trường hợp doanh nghiệp có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 còn thời hạn hiêu lực ( do tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoạt động chứng nhận tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 cấp) thì tại lần đầu tiên khi thực hiện đánh giá chứng nhận, doanh nghiệp không phải đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng, nhưng tuy nhiên doanh nghiệp vẫn phải chịu sự xem xét tới việc duy trì các điều kiện đo lường, thử nghiệm, kiểm soát quá trình sản xuất và kế hoạch chất lượng liên quan tới sản phẩm xin đăng ký chứng nhận.

 

3. Đánh giá chứng nhận sản phẩm CAO SU THIÊN NHIÊN phù hợp vơí tiêu chuẩn TCVN 3769:2016

 

Sản phẩm CAO SU THIÊN NHIÊN  sẽ được chứng nhận theo từng chủng loại khi hệ thống đảm bảo chất lượng phù hợp yêu cầu và mẫu điển hình của sản phẩm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật trong TCVN 3769:2016

 

Giá trị giấy chứng nhận sản phẩm sẽ có hiệu lực 3 năm, định kỳ 1 năm/ lần sẽ tiến hành giám sát hệ thống đảm bảo chất lượng, kiểm tra tại chỗ và thử nghiệm mẫu sản phẩm.

 

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

+ Thông tin họ tên người liên hệ

+ Thông tin công ty : (Lĩnh vực sản xuất, ngành nghề kinh doanh)

+ Dịch vụ Yêu cầu

BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

Gửi câu hỏi

DỊCH VỤ ĐÃ XEM

Dịch vụ liên quan

Dịch vụ bạn đang xem

Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm CAO SU THIÊN NHIÊN phù hợp TCVN 3769:2016
chứng nhận sản phẩm CAO SU THIÊN NHIÊN - hiệu quả - giá tốt. Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm CAO SU THIÊN NHIÊN thể hiện uy tín của sản phẩm cũng như doanh nghiệp trên thương trường. - Dịch Vụ Chuyên Nghiệp. - Cam Kết Đạt Chứng Nhận 100%. - Chi Phí Trọn Gói (không phát sinh phụ phí)
icon zalo
0937.619.299