Cải tiến kinh doanh & Kỹ thuật chất lượng
Chat Zalo
Chat ngay

Cải tiến kinh doanh & Kỹ thuật chất lượng

Chương trình đào tạo kỹ thuật chất lượng và cải tiến kinh doanh ISOCUS này sẽ giúp bạn hiểu và có thể thực hiện các công cụ và kỹ thuật thực hành được công nhận tốt nhất nhằm tối đa hóa hiệu quả kinh doanh và con người.
ĐĂNG KÝ Gọi để tư vấn0937619299
Đặc điểm nổi bật Điều kiện sử dụng Thông tin chi tiết Quy trình chứng nhận Thông tin cần cung cấp Bình luận và đánh giá

ĐIỂM NỔI BẬT

 • Hiểu cách cải tiến quy trình kinh doanh và kỹ thuật chất lượng có thể hỗ trợ chiến lược kinh doanh và đạt được các mục tiêu chiến lược như thế nào
 • Vai trò của quá trình và cải tiến chất lượng trong các hệ thống quản lý hiệu suất
 • Hiểu về Lean và nơi các công cụ và kỹ thuật có thể được áp dụng
 • Tầm quan trọng của tinh thần đồng đội để đảm bảo lợi ích được tối đa hóa và duy trì
 • Làm cách nào để áp dụng các biện pháp khắc phục trong Mô hình 5S?
 • Hiểu TPM và OEE
 • Sử dụng phương pháp tiếp cận sáu bước để giải quyết vấn đề
 • Sử dụng kiểm soát quy trình thống kê để cải thiện và duy trì chất lượng của một quá trình

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Khóa đào tạo ISOCUS này phù hợp cho các chuyên gia muốn có cái nhìn rộng hơn về cách họ có thể cải thiện hoạt động kinh doanh của mình trong khi đảm bảo tất cả các thành viên trong nhóm đều có cơ hội đóng góp vào những cải tiến. Điều này sẽ đảm bảo mọi lợi ích được thực hiện đều được hỗ trợ và bền vững.

Khóa đào tạo này phù hợp với nhiều chuyên gia nhưng sẽ rất có lợi:

 • Những người lãnh đạo đội
 • Quản lý doanh nghiệp
 • Cán bộ sản xuất
 • Chuyên gia cao cấp
Xem thêm icon

THÔNG TIN CHI TIẾT

Mục tiêu

 • Để hiểu bối cảnh trong đó cải tiến quy trình kinh doanh và kỹ thuật chất lượng hỗ trợ chiến lược kinh doanh và mục tiêu chiến lược cấp cao
 • Tầm quan trọng của cải tiến quy trình kinh doanh trong quản lý hiệu suất
 • Để hiểu cách áp dụng các kỹ thuật 5S và Visual Management để kiểm soát các quy trình
 • Tầm quan trọng và lợi ích của tinh thần đồng đội trong mô hình Lean
 • Làm cách nào để áp dụng cấu trúc và kỹ thuật giải quyết vấn đề để cải thiện hiệu suất?
 • Xác định nơi 6 tổn thất lớn và lựa chọn kế hoạch hành động thích hợp để đạt được những lợi ích lớn nhất
 • Hiểu SPC và cách cải thiện và kiểm soát hiệu suất chất lượng

Phương pháp đào tạo

Chương trình đào tạo kỹ thuật nâng cao chất lượng và kỹ thuật chất lượng ISOCUS sẽ kết hợp các bài thuyết trình với các cuộc thảo luận được hỗ trợ, các bài tập thực hành tương tác, các hoạt động nhóm nhỏ và các nghiên cứu điển hình bằng văn bản và video. Một yếu tố quan trọng trong quá trình này là học hỏi từ ý tưởng của nhau, vì vậy mọi đóng góp đều có giá trị. Chúng tôi sẽ sử dụng các nghiên cứu điển hình thực tế để chỉ ra cách chúng ta đã áp dụng trong môi trường “thế giới thực”. Các định dạng chương trình đào tạo được thiết kế để xây dựng trên phiên trước đó bằng cách sử dụng các điểm học tập đạt được trong một bước hợp lý bằng cách tiếp cận bước.

Tác động tổ chức

Tất cả những người tham dự sẽ có thể đưa những công cụ đã học trở lại cho tổ chức của họ và tạo ra một tác động ngay lập tức và tích cực trên cả mục tiêu và hoạt động cá nhân và doanh nghiệp. Lợi ích được thực hiện sẽ không liên quan đến chi phí vốn quá nhiều nhưng sẽ mang lại kết quả và cải thiện đáng kể và chi phí hiệu quả đồng thời nâng cao hiệu quả của nhóm.

Tác động cá nhân

Những người tham gia sẽ được tiếp cận với một loạt các thực hành tốt nhất và kỹ thuật cải tiến được công nhận rộng rãi được thiết kế để chạy trong một loạt các lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Chúng tôi sẽ cho thấy làm thế nào chúng có thể được áp dụng trên các lĩnh vực này với hiệu quả tích cực như nhau.

Ai nên tham dự?

Khóa đào tạo ISOCUS này phù hợp cho các chuyên gia muốn có cái nhìn rộng hơn về cách họ có thể cải thiện hoạt động kinh doanh của mình trong khi đảm bảo tất cả các thành viên trong nhóm đều có cơ hội đóng góp vào những cải tiến. Điều này sẽ đảm bảo mọi lợi ích được thực hiện đều được hỗ trợ và bền vững.

Khóa đào tạo này phù hợp với nhiều chuyên gia nhưng sẽ rất có lợi:

 • Những người lãnh đạo đội
 • Quản lý doanh nghiệp
 • Cán bộ sản xuất
 • Chuyên gia cao cấp

Chương trình Phác thảo

NGÀY 1

Ngữ cảnh chiến lược

 • Chiến lược là gì? - Tổng quan về Mục đích và Mục đích
 • Công cụ quản lý chiến lược
 • Cải tiến quy trình kinh doanh hỗ trợ chiến lược như thế nào?
 • Sử dụng Strategy Maps để xác định các khu vực để cải thiện kinh doanh

Thực hiện Chiến lược Hiệu quả

 • Thiết kế và sử dụng các hệ thống quản lý hiệu suất hiệu quả
 • Quy trình kinh doanh và cải tiến chất lượng phù hợp như thế nào?

Nâng cao nhận thức

 • Định nghĩa của Lean
 • Những gì Lean Entails?
 • Truyền thống so với Lean
 • Sáu nguyên tắc chính của Lean
 • Giảm Chi phí và Nguyên tắc Lean
 • Những rào cản để thực hiện Lean
 • Hiểu về nền tảng và trụ cột của 'Ngôi nhà TPS' của Toyota
 • Lợi ích cho doanh nghiệp
 • Lợi ích cho nhân viên
 • Năm giai đoạn
 • Mô phỏng quy trình nghiệp vụ

Khái niệm cơ bản của nhà cung cấp

 • Giá trị là gì?
 • Ba M của chất thải
 • Lập bản đồ chuỗi giá trị
 • Các biện pháp hiệu suất
 • 7 Chất thải
 • Quản lý chương trình 5S
 • Quản lý thị giác
 • Product Cell Design
 • Kỹ thuật SMED
 • Thời gian Takt
 • Cân bằng dòng
 • Khả năng xử lý
 • Kéo và đẩy
 • Trao quyền cho nhóm

NGÀY 2

Lãnh đạo hiệu quả

 • Quản lý hoặc lãnh đạo?
 • Tại sao chúng ta cần nhiều nhà lãnh đạo hơn?
 • Đội ngũ lãnh đạo hiệu quả

Văn hoá tổ chức

 • Khung tham chiếu văn hóa
 • Bốn lớp văn hóa
 • Web văn hóa
 • Văn hóa Lean
 • Con người và Lean

Teamwork hiệu quả

 • Sức mạnh của các đội
 • Vai trò của các đội trong Lean
 • Tập thể dục cứu hộ âm lịch
 • Công cụ và kỹ thuật tiếp cận đồng thuận
 • Nhóm là gì?
 • Các đội là…
 • Tại sao doanh nghiệp cần đội?
 • Các đặc điểm của nhóm cá nhân (Mô hình Adair)
 • Các giai đoạn trong phát triển nhóm
 • Thiết lập nhóm
 • Vai trò của đội Belbin
 • Đặc điểm của nhóm hiệu quả
 • Bảng câu hỏi và cân nhắc vai trò nhóm
 • Liên kết các điểm học tập với thế giới thực

NGÀY 3

Hệ thống sản xuất Toyota - Triết lý được xây dựng trên Lean

 • Trái tim của TPS - Giảm chất thải
 • Mục tiêu của quản lý hình ảnh
 • Sự tiến hóa
 • Trụ cột của TPS - Jikoda - Cách tiếp cận của Toyota để kiểm soát trực quan
 • Một nơi làm việc trực quan là gì?
 • 5S
 • Seiri - Sắp xếp lộn xộn và lộn xộn
 • Seiso - Chọn, một nơi cho tất cả mọi thứ, mọi thứ ở vị trí của nó
 • Seiton - Tỏa sáng và phát hiện vấn đề
 • Seiketsu - Phương pháp chuẩn hóa, được áp dụng bởi tất cả
 • Shitsuki - Sustain, trở thành thói quen
 • Kỹ năng Matrix
 • Tổ chức sản phẩm
 • Kanban Systems
 • Bảng lập kế hoạch
 • Công cụ lưu trữ / Shadow Boards
 • Điểm đón và trả khách
 • Trụ cột của TPS - Just-in-time
 • Hiểu luồng liên tục
 • Nền tảng của TPS - heijunka
 • San lấp mặt bằng công việc

NGÀY 4

Giải quyết vấn đề sáng tạo

 • Phân tích vấn đề
 • Quyết định xem sự cố có tồn tại hay không
 • Xác định các vấn đề
 • Chẩn đoán vấn đề
 • Quyết định giải pháp
 • Tạo giải pháp thay thế
 • Giải quyết vấn đề theo cách của Toyota
 • Xem cho chính bạn - genchi genbutsu
 • Năm 'tại sao'

Bao gồm các công cụ

 • Biểu đồ
 • Phân tích Pareto
 • Kepner / Tregoe
 • Nguyên nhân và Sơ đồ hiệu ứng
 • Động não
 • Sơ đồ tư duy
 • So sánh cặp
 • FMEA

NGÀY 5

Kiểm soát quy trình thống kê

 • Ý nghĩa chất lượng
 • Kiểm soát chất lượng
 • Thuộc tính và phương pháp đo lường
 • Phân phối tần số
 • Đường cong phân phối bình thường và không bình thường
 • Nguyên nhân phổ biến và đặc biệt của biến thể
 • Độ lệch chuẩn cho phân phối bình thường
 • Khả năng của máy
 • Giải thích Cp / Cpk
 • Quy trình cải tiến giai đoạn
 • Định nghĩa của SPC
 • Năm yếu tố ảnh hưởng
 • Giới thiệu về biểu đồ SPC
 • Mối quan tâm và nhật ký hành động khắc phục

LIÊN HỆ NGAY: 0937.619.299 

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

+ Thông tin họ tên người liên hệ

+ Thông tin công ty : (Lĩnh vực sản xuất, ngành nghề kinh doanh)

+ Dịch vụ Yêu cầu

 

 

BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

Gửi câu hỏi

DỊCH VỤ ĐÃ XEM

Dịch vụ liên quan

Dịch vụ bạn đang xem

Cải tiến kinh doanh & Kỹ thuật chất lượng
Chương trình đào tạo kỹ thuật chất lượng và cải tiến kinh doanh ISOCUS này sẽ giúp bạn hiểu và có thể thực hiện các công cụ và kỹ thuật thực hành được công nhận tốt nhất nhằm tối đa hóa hiệu quả kinh doanh và con người.
icon zalo
0937.619.299