TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7529 : 2005 KÍNH XÂY DỰNG - KÍNH MÀU HẤP THỤ NHIỆT

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7529 : 2005 KÍNH XÂY DỰNG - KÍNH MÀU HẤP THỤ NHIỆT

Tác giả: ISOCUS | 06-07-2019, 2:30 pm

Lời nói đầu

TCVN 7529 : 2005 do Ban kỹ thuật TCVN/TC160 Thủy tinh trong xây dựng hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho kính màu hấp thụ nhiệt dùng trong xây dựng.

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299