Thực hiện các hệ thống quản lý chất lượng, môi trường và sức khỏe & an toàn
Chat Zalo
Chat ngay

Thực hiện các hệ thống quản lý chất lượng, môi trường và sức khỏe & an toàn

Hệ thống quản lý chất lượng, sức khỏe và an toàn và môi trường (QHSE) và ba (3) tiêu chuẩn tương ứng của ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001 có thể được thực hiện. Một hệ thống quản lý tích hợp là gì? Một hệ thống quản lý kinh doanh tích hợp tập trung vào lợi thế cạnh tranh, sử dụng các quy trình phổ biến để quản lý hiệu quả và tối ưu hóa hiệu suất. Chương trình đào tạo năm ngày này tập trung vào việc tích hợp các tiêu chuẩn. Mục đích không phải là dạy "các khoản" của mỗi tiêu chuẩn, mà là để hiểu cách các yêu cầu và điều khoản được tích hợp và tác động của chúng đối với các hệ thống kiểm toán và quá trình kiểm toán. Các chủ đề khác bao gồm các hệ thống kiểm toán, quy trình kiểm toán và các công cụ kiểm toán; quy trình tài liệu; tiến hành kiểm toán; viết báo cáo kiểm toán; và thực hiện hành động khắc phục. Kiểm toán nội bộ là nền tảng cho tất cả các hệ thống quản lý vì chúng là phương tiện để thiết lập trạng thái phù hợp. Điều này ISOCUS Thực hiện các khóa đào tạo Hệ thống quản lý chất lượng, môi trường và sức khỏe & an toàn khuyến khích một cách tiếp cận tích hợp để giảm thiểu sự gián đoạn hoạt động, cũng như rủi ro quá trình và phương pháp dựa trên hiệu suất đặc biệt hữu ích trong việc xác định mối liên hệ yếu giữa các quá trình và cơ hội để cải thiện.
ĐĂNG KÝ Gọi để tư vấn0937619299
Đặc điểm nổi bật Điều kiện sử dụng Thông tin chi tiết Quy trình chứng nhận Thông tin cần cung cấp Bình luận và đánh giá

ĐIỂM NỔI BẬT

 • Bối cảnh cho các tiêu chuẩn và lợi ích
 • Các yếu tố chính
 • Triển khai hệ thống quản lý
 • Vai trò và trách nhiệm của các cá nhân có liên quan
 • Các công cụ và kỹ thuật để xác định và giải quyết các vấn đề

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Cho các cá nhân đã tham gia vào việc phát triển và / hoặc thực hiện các hệ thống quản lý tích hợp của tổ chức của họ và muốn tiến xa hơn vào đánh giá hệ thống của họ.

Nó phù hợp cho tất cả các chức năng và cấp độ, cho dù mới để kiểm toán, hoặc muốn hiểu được tích hợp hoặc quá trình tiếp cận để kiểm toán.

Điều này bao gồm:

 • Quản lý chất lượng đảm bảo
 • Quản lý môi trường
 • Quản lý an toàn sức khỏe
 • Tổng giám đốc
 • Các thành viên nhóm thực hiện ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001
 • Nhân viên an toàn
 • Giám đốc chất lượng
 • Quản lý các vấn đề về quản lý
 • Đại diện quản lý
 • Kiểm toán viên nội bộ
 • Các cá nhân quan tâm đến việc kiểm tra các hệ thống quản lý EMS và OHSAS của bên thứ hai hoặc bên thứ ba
Xem thêm icon

THÔNG TIN CHI TIẾT

Mục tiêu

Chương trình đào tạo ISOCUS này sẽ cung cấp cho các đại biểu:

 • Các năng lực cần thiết để thực hiện kiểm toán Hệ thống quản lý tổng hợp (IMS) dựa trên các tiêu chuẩn hệ thống quản lý như ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001: 2018 mới
 • Kiến thức và kỹ năng thực hành cần thiết để tiến hành kiểm toán dựa trên quy trình tích hợp
 • Hiểu biết về các giao thức kiểm toán và thực hành dựa trên ISO 19011

Phương pháp đào tạo

ISOCUS Thực hiện các khóa đào tạo Hệ thống quản lý chất lượng, môi trường và sức khỏe & an toàn sử dụng một loạt các phương pháp học tập, bao gồm các hoạt động nhóm kinh nghiệm, bài tập cá nhân, nghiên cứu điển hình và đóng vai. Một phần quan trọng của quá trình học tập là chia sẻ những trải nghiệm khác nhau mà người tham gia mang lại, cũng như thử nghiệm với một số kỹ thuật mới.

Tác động tổ chức

 • Phân phối tài nguyên và thời gian tốt hơn nhiều - dẫn đến hiệu suất và hiệu suất cá nhân tốt hơn
 • Sử dụng một quy trình được chứng minh tốt được quốc tế công nhận
 • Triển khai hiệu quả hơn các hệ thống hiện có
 • Giới thiệu các quy trình mới để nâng cao hiệu quả ngoài sự phát triển chuyên môn của nhân viên, tổ chức sẽ có thể ưu tiên các nguồn lực để chứng minh rằng các rủi ro quy trình được kiểm soát đầy đủ

Tác động cá nhân

 • Tăng tính linh hoạt trong nghề nghiệp
 • Giải quyết vấn đề tăng tốc cho tất cả các vấn đề liên quan đến hệ thống quản lý QHSE
 • Động lực và hoạt động chuyên nghiệp lớn hơn nhiều
 • Tiếp xúc với một loạt các quan điểm về chất lượng, sức khỏe, an toàn và môi trường bằng cách chia sẻ các ví dụ về thực hành tốt nhất và cùng nhau giải quyết các vấn đề hiệu suất thực tế và mô phỏng nhóm
 • Thực hành các kỹ thuật mới và đôi khi đầy thách thức sẽ xây dựng sự linh hoạt và tự tin trong việc khai thác sức mạnh của đội

Ai nên tham dự?

Điều này ISOCUS Thực hiện đào tạo chất lượng, môi trường và sức khỏe & an toàn Hệ thống quản lý là lý tưởng cho các cá nhân đã tham gia vào việc phát triển và / hoặc thực hiện các hệ thống quản lý tích hợp của tổ chức của họ và muốn tiến xa hơn vào đánh giá hệ thống của họ.

Nó phù hợp cho tất cả các chức năng và cấp độ, cho dù mới để kiểm toán, hoặc muốn hiểu được tích hợp hoặc quá trình tiếp cận để kiểm toán.

Điều này bao gồm:

 • Quản lý chất lượng đảm bảo
 • Quản lý môi trường
 • Quản lý an toàn sức khỏe
 • Tổng giám đốc
 • Các thành viên nhóm thực hiện ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001
 • Nhân viên an toàn
 • Giám đốc chất lượng
 • Quản lý các vấn đề về quản lý
 • Đại diện quản lý
 • Kiểm toán viên nội bộ
 • Các cá nhân quan tâm đến việc kiểm tra các hệ thống quản lý EMS và OHSAS của bên thứ hai hoặc bên thứ ba

Chương trình Phác thảo

NGÀY 1

Bối cảnh cho các tiêu chuẩn và lợi ích

 • Khi nào họ bắt đầu có nguồn gốc?
 • Tại sao họ được coi là cần thiết?
 • Các lợi ích liên quan đến từng tiêu chuẩn
 • Hệ thống cá nhân và tích hợp
 • Ưu và khuyết điểm cho việc triển khai

NGÀY 2

Yếu tố chính

 • Các điều khoản tiêu chuẩn
 • So sánh
 • Thủ tục chung
 • Yêu cầu pháp lý Khái niệm IMS, Định nghĩa và Tài liệu
 • Tích hợp tài liệu hệ thống
 • Kỹ năng kiểm toán phương pháp của Kiểm toán IMS
 • Lựa chọn đội IMS
 • Kiểm tra IMS (bao gồm phương pháp kiểm toán, chuẩn bị, kỹ năng kiểm toán và báo cáo) 

NGÀY 3

Triển khai hệ thống quản lý

 

 • Làm thế nào để bạn bắt đầu?
 • Các giai đoạn thực hiện chính
 • Mục tiêu và yêu cầu cho dự án
 • Thiết lập quy trình, tài liệu và tài nguyên cụ thể cho dự án
 • Xem xét các yêu cầu liên quan đến Dự án và đảm bảo rằng Tổ chức có khả năng đáp ứng các yêu cầu đã xác định
 • Kết quả đánh giá và hành động phát sinh từ đánh giá

NGÀY 4

Vai trò và trách nhiệm của các cá nhân có liên quan

 • Ai làm gì?
 • Vai trò và trách nhiệm chất lượng
 • Vai trò và trách nhiệm về sức khỏe và an toàn
 • Vai trò và trách nhiệm môi trường
 • Vai trò và trách nhiệm kết hợp 

NGÀY 5

Công cụ và kỹ thuật để xác định và giải quyết vấn đề

 • Xác minh, xác nhận, giám sát, đo lường, kiểm tra và hoạt động thử nghiệm Cụ thể cho dự án và các tiêu chí để chấp nhận dự án
 • Hồ sơ cần thiết để cung cấp bằng chứng cho thấy rằng quá trình thực hiện và kết quả dự án đáp ứng yêu cầu
 • Xem lại nội dung của khóa học
 • Bảng câu hỏi khóa học

LIÊN HỆ NGAY: 0937.619.299 

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

+ Thông tin họ tên người liên hệ

+ Thông tin công ty : (Lĩnh vực sản xuất, ngành nghề kinh doanh)

+ Dịch vụ Yêu cầu

 

 

BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

Gửi câu hỏi

DỊCH VỤ ĐÃ XEM

Dịch vụ liên quan

Dịch vụ bạn đang xem

Thực hiện các hệ thống quản lý chất lượng, môi trường và sức khỏe & an toàn
Hệ thống quản lý chất lượng, sức khỏe và an toàn và môi trường (QHSE) và ba (3) tiêu chuẩn tương ứng của ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001 có thể được thực hiện. Một hệ thống quản lý tích hợp là gì? Một hệ thống quản lý kinh doanh tích hợp tập trung vào lợi thế cạnh tranh, sử dụng các quy trình phổ biến để quản lý hiệu quả và tối ưu hóa hiệu suất. Chương trình đào tạo năm ngày này tập trung vào việc tích hợp các tiêu chuẩn. Mục đích không phải là dạy "các khoản" của mỗi tiêu chuẩn, mà là để hiểu cách các yêu cầu và điều khoản được tích hợp và tác động của chúng đối với các hệ thống kiểm toán và quá trình kiểm toán. Các chủ đề khác bao gồm các hệ thống kiểm toán, quy trình kiểm toán và các công cụ kiểm toán; quy trình tài liệu; tiến hành kiểm toán; viết báo cáo kiểm toán; và thực hiện hành động khắc phục. Kiểm toán nội bộ là nền tảng cho tất cả các hệ thống quản lý vì chúng là phương tiện để thiết lập trạng thái phù hợp. Điều này ISOCUS Thực hiện các khóa đào tạo Hệ thống quản lý chất lượng, môi trường và sức khỏe & an toàn khuyến khích một cách tiếp cận tích hợp để giảm thiểu sự gián đoạn hoạt động, cũng như rủi ro quá trình và phương pháp dựa trên hiệu suất đặc biệt hữu ích trong việc xác định mối liên hệ yếu giữa các quá trình và cơ hội để cải thiện.
icon zalo
0937.619.299