Thủ tục chứng nhận an toàn thực phẩm HACCP

Thủ tục chứng nhận an toàn thực phẩm HACCP

Tác giả: ISOCUS | 16-04-2019, 4:32 pm

Thủ tục chứng nhận an toàn thực phẩm HACCP

Sau khi đã xây dựng thành công hệ thống HACCP. Doanh nghiệp sản xuất hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm sẽ cần phải xin chứng nhận tiêu chuẩn an toàn thực phẩm HACCP của những cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan cấp chứng nhận HACCP là cơ quan độc lập với đơn vị tư vấn áp dụng tiêu chuẩn HACCP. Ở một số quốc gia như Hàn Quốc thì cơ quan chứng nhận chính là cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tuy nhiên lại có một số quốc gia khác thì tổ chức dịch vụ kỹ thuật lại chính là cơ quan chứng nhận HACCP. Mỗi cơ quan chứng nhận ở mỗi quốc gia khác nhau thì sẽ có sự khác nhau nhất định. Các bước tiến hành thủ tục chứng nhận vẫn đều phải tuân theo các bước nhất định, bao gồm:

Bước 1: Tiếp xúc trao đổi thông tin giữa doanh nghiệp và cơ quan chứng nhận

 

 

Cuộc tiếp xúc này sẽ được diễn ra trước khi 2 bên ký hợp đồng chứng nhận. Những thông tin chính cần được thống nhất bao gồm:

– Các bước thực hiện thủ tục cấp chứng nhận HACCP

– Các yêu cầu cơ bản khi thực hiện thủ tục

– Tiêu chuẩn ứng dụng

– Những chi phí sẽ phải bỏ ra

– Kế hoạch thực hiện công việc

Bước 2: Chuẩn bị đánh giá sơ bộ

– Doanh nghiệp gửi hồ sơ đến cơ quan chứng nhận bao gồm các tài liệu, giấy tờ sau đây.: Đơn đăng ký chứng nhận HACCP, những bản kế hoạch HACCP, những hồ sơ; tài liệu có liên quan đến việc áp dụng tiêu chuẩn HACCP.

Cơ quan chứng nhận HACCP sẽ cử chuyên gia phân tích đánh giá thực tế về hồ sơ tiêu chuẩn HACCP; nhằm phát hiện ra những điểm yếu của văn bản tài liệu và việc áp dụng hệ thống HACCP tại cơ sở.

Bước 3: Ký kết hợp đồng cấp chứng nhận HACCP giữa doanh nghiệp và cơ quan chứng nhận.

Bước 4: Doanh nghiệp sẽ cung cấp cho cơ quan chứng nhận những hồ sơ, tài liệu về HACCP.

 

 

Bước 5: Đánh giá chính thức

Những văn bản tài liệu về HACCP (kể cả sổ tay HACCP); sẽ được đánh giá được sự phù hợp của hệ thống tiêu chuẩn HACCP với những luật lệ; những tiêu chuẩn liên quan được xác định.

Sau khi xem xét và đánh giá chính thức những hồ sơ, tài liệu. Chuyên gia đánh giá sẽ phải lập làm báo cáo đánh giá về những tài liệu; những văn bản và gửi lại 1 bản cho doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp sau khi nhận được bản báo cáo đó sẽ phải rà soát và sửa chữa nếu có.

Bước 6: Lên kế hoạch kiểm tra

– Lập kế hoạch kiểm tra, thẩm tra thực địa và bản kế hoạch này sẽ phải được thống nhất giữa doanh nghiệp và đoàn thẩm tra đánh giá.

Bước 7: Kiểm tra và thẩm định thực tế

– Đoàn thẩm tra đánh giá sẽ đến thực địa kiểm tra; thẩm định và xem xét sự phù hợp của hồ sơ đã nộp với thực tế; đồng thời kiến nghị sửa chữa những điểm không phù hợp.

Bước 8: Nhận giấy chứng nhận HACCP

Nếu như toàn bộ tài liệu phù hợp với thực tế; những điểm không phù hợp đã được sửa chữa; khắc phục hoàn toàn thì doanh nghiệp sẽ được cấp chứng nhận HACCP.

Bước 9: Duy trì chứng nhận và xin chứng nhận lại

– Trong thời gian chứng nhận HACCP vẫn còn hiệu lực thì doanh nghiệp sẽ phải giám sát định kỳ để đảm bảo HACCP cần phải được duy trì theo đúng yêu cầu.

– Nếu như phát hiện thấy hệ thống có vấn đề không phù hợp nhưng doanh nghiệp không khắc phục kịp thời sửa chữa thì sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận HACCP.

 

 

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299