Thẩm định dự án và quản lý rủi ro | Đào tạo chuyên nghiệp
Chat Zalo
Chat ngay

Thẩm định dự án và quản lý rủi ro

Quyết định đầu tư âm thanh trong các lĩnh vực công và tư là chìa khóa để đảm bảo sức khỏe và tăng trưởng bền vững của nền kinh tế. Trong chương trình Thẩm định và Quản lý Rủi ro Dự án ISOCUS (PARM) này, bạn sẽ có được kiến ​​thức và công cụ để tiến hành đánh giá dự án.
ĐĂNG KÝ Gọi để tư vấn0937619299
Đặc điểm nổi bật Điều kiện sử dụng Thông tin chi tiết Quy trình chứng nhận Thông tin cần cung cấp Bình luận và đánh giá

ĐIỂM NỔI BẬT

 • Tầm quan trọng của việc thẩm định và lựa chọn dự án toàn diện
 • Những ưu điểm, nhược điểm và ứng dụng thực tế của các phương pháp đánh giá khác nhau
 • Nguyên tắc phân tích kinh tế và tài chính chủ chốt
 • Các khái niệm hiện đại về đánh giá rủi ro và kỹ thuật quản lý rủi ro
 • Vai trò ngày càng quan trọng của các giải pháp đối tác công - tư (PPP) trong việc cung cấp các dự án thành công

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Chương trình đào tạo thẩm định và quản lý rủi ro dự án ISOCUS này phù hợp với một loạt các chuyên gia tham gia vào việc phát triển, thẩm định, thực hiện và quản lý các dự án. Những người có kinh nghiệm trước đây trong thẩm định dự án sẽ có thể chia sẻ kinh nghiệm của họ với người khác;cơ sở rộng lớn của những người tham gia đảm bảo rằng mọi người đều hưởng lợi từ nhiều lĩnh vực và quan điểm chính sách

Chương trình đào tạo ISOCUS này sẽ đặc biệt có lợi:

 • Dự án và Hợp đồng Nhân sự trong cả khu vực công và tư nhân
 • Các chuyên gia kỹ thuật tìm kiếm các quan điểm rộng hơn về lập kế hoạch và thực hiện dự án
 • Các quan chức chính phủ, các bộ, cơ quan khu vực công
 • Tài trợ dự án, Nhà phát triển, Nhà tài trợ, Tư vấn
 • Nhân viên quản lý rủi ro
 • Chuyên gia quản lý dự án
Xem thêm icon

THÔNG TIN CHI TIẾT

Giới thiệu

Quyết định đầu tư âm thanh trong các lĩnh vực công và tư là chìa khóa để đảm bảo sức khỏe và tăng trưởng bền vững của nền kinh tế. Trong chương trình Thẩm định và Quản lý Rủi ro Dự án ISOCUS (PARM) này, bạn sẽ có được kiến ​​thức và công cụ để tiến hành đánh giá dự án.

Nếu một dự án vốn quan trọng không đạt được mục tiêu tài chính và chiến lược của tổ chức quảng bá, nó có thể dẫn đến tổn thất về tài chính, lãng phí tài nguyên và tác động trên các lĩnh vực có uy tín rộng lớn hơn. Nếu thất bại đó xuất phát từ việc không áp dụng các công cụ và kỹ thuật đánh giá dự án hiện đại, phân tích rủi ro hoặc lựa chọn dự án, đây là những lỗi có thể tránh được.

Quyết định có hay không đầu tư một số tiền đáng kể vào một dự án vốn mới có thể dựa trên một loạt các công cụ và kỹ thuật phân tích dự án, được hỗ trợ bởi đánh giá nghiêm ngặt, có hệ thống các lựa chọn thay thế, các yếu tố rủi ro và các giải pháp tài trợ. Kết quả cuối cùng là cải thiện việc ra quyết định và tăng hiệu quả của các dự án.

Chương trình đào tạo ISOCUS này sẽ làm nổi bật:

 • Tầm quan trọng của việc thẩm định và lựa chọn dự án toàn diện
 • Những ưu điểm, nhược điểm và ứng dụng thực tế của các phương pháp đánh giá khác nhau
 • Nguyên tắc phân tích kinh tế và tài chính chủ chốt
 • Các khái niệm hiện đại về đánh giá rủi ro và kỹ thuật quản lý rủi ro
 • Vai trò ngày càng quan trọng của các giải pháp đối tác công - tư (PPP) trong việc cung cấp các dự án thành công

Chương trình thẩm định và quản lý rủi ro dự án (PARM) này được tạo thành từ ba mô-đun:

Mô-đun 1 - Thẩm định dự án: Nhận dạng, Phân tích chính sách & lựa chọn

Mô-đun 2 - Thẩm định dự án: Các yếu tố tài chính và kinh tế

Mô-đun 3 - Phân tích và quản lý rủi ro dự án

Vì mỗi Mô-đun tập trung vào khía cạnh chiến lược quan trọng khác nhau của đánh giá dự án và quản lý rủi ro, người tham gia có thể chọn chỉ tham dự các mô-đun có sự tham gia của họ (ví dụ, chuyên gia kế toán và tài chính có thể chọn tham dự Mô-đun 2 ).

Tuy nhiên, cả ba Mô-đun được kết nối và tích hợp chung thành một tổng quan toàn diện về vấn đề này, với lợi ích cho tất cả những người tham gia cần nhận thức về môi trường dự án tổng thể.

Mục tiêu

Chương trình đào tạo 3 phần tương tác và thực tế ISOCUS về đánh giá dự án và quản lý rủi ro, bao gồm 3 mô-đun 5 ngày riêng biệt, sẽ cung cấp thông tin chi tiết về cách tổ chức mua sắm có thể đáp ứng các thách thức để chọn các dự án tốt nhất trong bối cảnh tài nguyên hạn chế . Nó sẽ đưa bạn qua các giai đoạn quan trọng của việc xác định dự án, thẩm định và xếp hạng / lựa chọn, cộng với hướng dẫn chuyên môn về đánh giá rủi ro và các công cụ quản lý để cải thiện kết quả dự án.

Chương trình đào tạo về Thẩm định và Quản lý rủi ro dự án ISOCUS sẽ tập trung vào các công cụ tốt nhất để quản lý quá trình thẩm định dự án; xác định và so sánh các phương pháp đánh giá quan trọng khác nhau, từ các chính sách xã hội và phát triển thông qua các yếu tố môi trường và các bên liên quan đến các cơ chế chính của đánh giá kinh tế và tài chính; và có hệ thống khám phá các yếu tố rủi ro chính và các vấn đề chính khác cần được xem xét trong việc quản lý quy hoạch các dự án lớn, dài hạn, có giá trị cao.

Việc tiếp xúc với chính sách, nền kinh tế phân tích, kinh tế và tài trợ cho các dự án lớn sẽ thúc đẩy sự hiểu biết lớn hơn về vai trò quan trọng mà thẩm định dự án đóng trong việc mua sắm dự án.

Chương trình đào tạo thẩm định và quản lý rủi ro dự án ISOCUS sẽ kết thúc với một đánh giá chuyên sâu về cơ chế được sử dụng rộng rãi nhất cho các dự án lớn, hợp đồng hợp tác công tư (PPP); xác định, đánh giá và phân bổ các vấn đề chính trong việc áp dụng mô hình PPP.

Đến cuối buổi chương trình đào tạo ISOCUS này, những người tham gia sẽ có thể:

 • Mô tả các phương pháp chủ yếu của thẩm định dự án
 • Đánh giá cao sự phù hợp của các kỹ thuật thẩm định khác nhau đối với các loại dự án
 • Phân tích chính sách chủ yếu, đánh giá và các vấn đề kinh tế chung giữa các dự án lớn
 • Xác định các yếu tố nguy cơ chính và các giải pháp quản lý rủi ro
 • Nhận ra lợi ích của mô hình dự án PPP

Phương pháp đào tạo

Chương trình đào tạo về Thẩm định và Quản lý rủi ro dự án ISOCUS sẽ sử dụng một loạt các kỹ thuật học tập đã được chứng minh dành cho người lớn để đảm bảo sự hiểu biết tối đa, hiểu và lưu giữ thông tin được trình bày. Các chương trình hàng ngày sẽ có tính tương tác cao và có sự tham gia. Điều này sẽ bao gồm các cuộc thảo luận thường xuyên về khái niệm chính trong đánh giá dự án và quản lý rủi ro, sử dụng và hạn chế các kỹ thuật khác nhau, và cách tốt nhất để xác định, đánh giá, lựa chọn và cấu trúc các cam kết giá trị cao này.

Tác động tổ chức

Việc áp dụng các kỹ thuật đánh giá dự án và kỹ thuật quản lý rủi ro sẽ cho phép tổ chức dự báo các điều kiện tiềm năng trong tương lai có thể tạo ra các cơ hội chiến lược hoặc gây nguy hiểm cho thành công dự án, do đó không chỉ tối đa hóa lợi nhuận của tổ chức vốn đầu tư vào dự án mà còn cải thiện danh tiếng của mình. .

Tác động cá nhân

Đến cuối buổi chương trình đào tạo ISOCUS này, nếu bạn đã theo dõi tất cả các mô-đun, đóng góp của bạn cho tổ chức của bạn sẽ được nâng cao đáng kể. Bạn sẽ có thể:

 • Hiểu các lợi ích có thể đạt được thông qua các dự án được khởi xướng sau khi các quy trình thẩm định và lựa chọn phù hợp
 • Áp dụng các công cụ và kỹ thuật triển khai thực tiễn tốt nhất mới nhất trong đánh giá dự án
 • Hiểu các khái niệm đánh giá dự án kinh tế và tài chính và các biện pháp có giá trị
 • Khám phá cách đánh giá và so sánh các tùy chọn đầu tư dự án thay thế / cạnh tranh và đề xuất các dự án có lợi ích / giá trị tiềm năng tối ưu
 • Hiểu cách đánh giá và giải quyết rủi ro dự án và sự không chắc chắn
 • Phát triển các cấu trúc mạnh mẽ để đưa các dự án ra thị trường
 • Tối đa hóa triển vọng của việc đấu thầu thành công và cung cấp dự án

Ai nên tham dự?

Chương trình đào tạo thẩm định và quản lý rủi ro dự án ISOCUS này phù hợp với một loạt các chuyên gia tham gia vào việc phát triển, thẩm định, thực hiện và quản lý các dự án. Những người có kinh nghiệm trước đây trong thẩm định dự án sẽ có thể chia sẻ kinh nghiệm của họ với người khác;cơ sở rộng lớn của những người tham gia đảm bảo rằng mọi người đều hưởng lợi từ nhiều lĩnh vực và quan điểm chính sách

Chương trình đào tạo ISOCUS này sẽ đặc biệt có lợi:

 • Dự án và Hợp đồng Nhân sự trong cả khu vực công và tư nhân
 • Các chuyên gia kỹ thuật tìm kiếm các quan điểm rộng hơn về lập kế hoạch và thực hiện dự án
 • Các quan chức chính phủ, các bộ, cơ quan khu vực công
 • Tài trợ dự án, Nhà phát triển, Nhà tài trợ, Tư vấn
 • Nhân viên quản lý rủi ro
 • Chuyên gia quản lý dự án

Hãy liên hệ ngay với ISOCUS nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ISOCUS

Trụ sở chính: Số nhà 3, ngõ 75/85 đường Phú Diễn, Tổ 5, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.

VP giao dịch Hải Phòng: Nhà số 12A, ngõ 810, đường Ngô Gia Tự, P. Thành Tô, Q. Hải An, TP Hải Phòng

Email: isocus@gmail.com

Website: https://isocus.vn

LIÊN HỆ NGAY: 0937.619.299 

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

+ Thông tin họ tên người liên hệ

+ Thông tin công ty : (Lĩnh vực sản xuất, ngành nghề kinh doanh)

+ Dịch vụ Yêu cầu

 

 

BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

Gửi câu hỏi

DỊCH VỤ ĐÃ XEM

Dịch vụ liên quan

Dịch vụ bạn đang xem

Thẩm định dự án và quản lý rủi ro
Quyết định đầu tư âm thanh trong các lĩnh vực công và tư là chìa khóa để đảm bảo sức khỏe và tăng trưởng bền vững của nền kinh tế. Trong chương trình Thẩm định và Quản lý Rủi ro Dự án ISOCUS (PARM) này, bạn sẽ có được kiến ​​thức và công cụ để tiến hành đánh giá dự án.
icon zalo
0937.619.299