Quản lý năng lượng tốt hơn với kỹ thuật chuyển tiếp
Chat Zalo
Chat ngay

Quản lý năng lượng tốt hơn với kỹ thuật chuyển tiếp

ISOCUS Quản lý năng lượng tốt hơn với chương trình đào tạo chuyển tiếp kỹ thuật sẽ trang bị cho các đại biểu để làm cho hệ thống quản lý năng lượng và môi trường hiện có hữu ích hơn để hỗ trợ các thay đổi kinh doanh chiến lược theo hướng bền vững. Nó sẽ cung cấp các công cụ để giúp hiểu được động lực hệ thống của các tổ chức của họ, để cung cấp hỗ trợ tốt hơn cho việc ra quyết định chiến lược và thực hiện thay đổi với sự tự tin hơn trong các kết quả thành công. Nó sẽ cho phép các đại biểu suy nghĩ khác nhau về những thách thức của “không bền vững”, để xác định và ứng phó với các rủi ro, và góp phần thay đổi chương trình để đảm bảo sự thịnh vượng kinh doanh lâu dài trong một thế giới đang thay đổi. Nó giới thiệu những người tham gia vào kỷ luật kỹ thuật chuyển tiếp và đổi mới, kỷ luật và quy trình kỹ thuật cho phép các tổ chức thích nghi với môi trường hoạt động thay đổi về phía trước. Chương trình đào tạo kỹ thuật chuyển tiếp ISOCUS này cho phép nhân viên và kỹ sư hoạt động hỗ trợ quá trình từ đầu đến cuối. Khi bắt đầu, nó sẽ cho phép người tham gia cung cấp dữ liệu hỗ trợ người ra quyết định, và nó sẽ cho phép họ thực hiện các chương trình thay đổi chiến lược thành các hệ thống quản lý môi trường và năng lượng hàng ngày. Nó sẽ trang bị cho người tham gia thỏa thuận một cách tự tin với "vấn đề xấu xa" có nhiều yếu tố tương tác phức tạp, không có giải pháp đơn giản rõ ràng và nhiều bên liên quan có khả năng xung đột.
ĐĂNG KÝ Gọi để tư vấn0937619299
Đặc điểm nổi bật Điều kiện sử dụng Thông tin chi tiết Quy trình chứng nhận Thông tin cần cung cấp Bình luận và đánh giá

ĐIỂM NỔI BẬT

 • Hệ thống Dynamics - Cách tổ chức của bạn tương tác với thay đổi bên ngoài?
 • Làm thế nào để làm cho hệ thống quản lý năng lượng và môi trường hiện có hữu ích hơn
 • Những giả định không có thách thức đầy thử thách, đặt ra các câu hỏi đúng
 • Cung cấp hỗ trợ hoạt động tốt hơn cho các nhà hoạch định chiến lược
 • Cách triển khai các chương trình thay đổi thành các hệ thống quản lý hàng ngày

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Khóa đào tạo ISOCUS này phù hợp với nhiều chuyên gia nhưng sẽ rất có lợi:

Nhân viên trong các tổ chức phụ thuộc vào các hệ thống thiết kế bao gồm sản xuất, vận chuyển, tòa nhà và thực phẩm, đang đối mặt với bất kỳ "vấn đề xấu xa" như biến đổi khí hậu, cung cấp năng lượng hoặc các thách thức về môi trường hoặc tài nguyên khác.

 • Nhân viên trong vai trò hoạt động chịu trách nhiệm về các hệ thống năng lượng, môi trường và chất lượng hỗ trợ các nhà hoạch định chiến lược
 • Nhân viên chịu trách nhiệm triển khai các chương trình thay đổi thành các hệ thống quản lý hàng ngày
Xem thêm icon

THÔNG TIN CHI TIẾT

Mục tiêu

Vào cuối buổi chương trình đào tạo ISOCUS này, bạn sẽ có thể:

 • Thu thập và giải thích dữ liệu về động lực hệ thống để hỗ trợ các nhà ra quyết định chiến lược
 • Đặt câu hỏi phù hợp, thách thức các giả định không được đặt ra, xác định số liệu tốt hơn
 • Hiểu các khía cạnh hoạt động của kỷ luật Kỹ thuật chuyển tiếp
 • Tư vấn và hỗ trợ các nhà hoạch định chiến lược về việc thực hiện các chương trình thay đổi
 • Đóng góp vào sự thay đổi của công ty theo hướng bền vững bằng cách "suy nghĩ khác"

Phương pháp đào tạo

Chương trình đào tạo ISOCUS này bao gồm các kỹ thuật khác nhau để tối đa hóa sự hiểu biết, lưu giữ và khả năng áp dụng việc học, bao gồm hướng dẫn khóa học, đọc, thuyết trình, bài tập cá nhân và nhóm, thảo luận video và nhóm.

Khóa học sẽ tương tác và sẽ thách thức các đại biểu “suy nghĩ khác” về “tính bền vững” và về phần của họ trong việc cung cấp định hướng chiến lược của tổ chức của họ. Người hướng dẫn sẽ hướng dẫn các đại biểu áp dụng việc học tập và sự hiểu biết của họ về các tổ chức của họ.

Tác động tổ chức

Các tổ chức sẽ được chuẩn bị tốt hơn để phát triển thịnh vượng trong một tương lai thay đổi, dựa trên:

 • Các công cụ tốt hơn để hiểu cách tổ chức hoạt động trong môi trường hoạt động rộng hơn
 • Khả năng nhìn thấy tương lai với sự rõ ràng nơi có tối tăm
 • Khả năng hỗ trợ các quyết định có dữ liệu tốt để thay thế niềm tin mơ hồ trong “kinh doanh như thường lệ”
 • Khả năng thực hiện DIRECTION mạnh mẽ của chiến lược kinh doanh trong tương lai
 • Khả năng cải thiện năng lực hiện có để thiết kế và thực hiện thay đổi
 • Khả năng hỗ trợ lập kế hoạch kinh doanh dài hạn với sự ổn định và sự tự tin

Tác động cá nhân

Những người tham gia sẽ đạt được một cách suy nghĩ mới và hài lòng hơn trong công việc của họ về “tính bền vững” :

 • Tìm hiểu cách suy nghĩ khác nhau - điều này có thể là trải nghiệm mở mắt
 • Đạt được kỷ luật kỹ thuật mới - Kỹ thuật chuyển tiếp
 • Có được khả năng tạo ra các hệ thống và dữ liệu quản lý hữu ích hơn
 • Học hỏi từ người đồng sáng lập Hiệp hội toàn cầu về kỹ thuật chuyển tiếp
 • Trở thành một phần của mạng lưới chuyên gia toàn cầu giải quyết các thách thức “không bền vững”
 • Trở thành người trong nhóm của bạn với tầm nhìn rõ ràng nhất trong tương lai

Ai nên tham dự?

Khóa đào tạo ISOCUS này phù hợp với nhiều chuyên gia nhưng sẽ rất có lợi:

Nhân viên trong các tổ chức phụ thuộc vào các hệ thống thiết kế bao gồm sản xuất, vận chuyển, tòa nhà và thực phẩm, đang đối mặt với bất kỳ "vấn đề xấu xa" như biến đổi khí hậu, cung cấp năng lượng hoặc các thách thức về môi trường hoặc tài nguyên khác.

 • Nhân viên trong vai trò hoạt động chịu trách nhiệm về các hệ thống năng lượng, môi trường và chất lượng hỗ trợ các nhà hoạch định chiến lược
 • Nhân viên chịu trách nhiệm triển khai các chương trình thay đổi thành các hệ thống quản lý hàng ngày

Chương trình Phác thảo

Ngày một  

Giới thiệu - Tầm quan trọng của hệ thống Dynamics  

 • "Tính bền vững" là gì?
 • Tổng quan về các vấn đề toàn cầu về tính không bền vững
 • Tư duy hệ thống và môi trường hoạt động
 • Tầm quan trọng của năng lượng trong xã hội, công nghiệp và hệ thống thiết kế
 • Nền tảng lịch sử cho những thách thức toàn cầu hiện tại
 • Giới thiệu về phương pháp Kỹ thuật chuyển tiếp 

Ngày thứ hai  

Xác định các rủi ro của “Un-sustainability”, các công cụ quản lý ISO  

 • Hiểu một tổ chức trong môi trường hoạt động của nó; những thay đổi trong quá khứ, hiện tại và tương lai
 • Năng lượng, khí hậu, dân số; tại sao tương lai sẽ không giống như quá khứ
 • Ví dụ và sử dụng các tình huống trong tương lai
 • Những thách thức không bền vững đối mặt với tổ chức của tôi dưới "kinh doanh như thường lệ"
 • Tiềm năng hữu ích của các công cụ quản lý môi trường và năng lượng
 • Thu thập dữ liệu về quá khứ, hiện tại và tương lai của một tổ chức

Ngày thứ ba  

Thiết kế số liệu, thu thập dữ liệu, mô tả các kịch bản tương lai  

 • Sử dụng dữ liệu để mô tả các hệ thống và thách thức các giả định không có giả định
 • Sử dụng dữ liệu để mô tả môi trường hoạt động chuyển tiếp.
 • Sử dụng dữ liệu để mô tả các ràng buộc hệ thống trong tương lai
 • Các mô hình bền vững và bền vững cho hoạt động kinh tế và vốn
 • Đạt được khả năng phục hồi cho sự thay đổi bên ngoài 

Ngày thứ tư  

Tổng quan về lập kế hoạch chiến lược, bắt đầu một chương trình thay đổi  

 • Đổi mới chuyển đổi và tạo giải pháp phá vỡ đường dẫn
 • Thiết kế một giải pháp Path Break cho Tổ chức của tôi - ví dụ làm việc
 • Quay lại, thiết kế một chương trình thay đổi
 • Không gian hoạt động an toàn cho các chương trình thay đổi tổ chức
 • Xác định lại lợi thế cạnh tranh
 • Làm thế nào để bắt đầu quá trình thay đổi trong một tổ chức; kích hoạt hoạt động 

Ngày Năm  

Công cụ quản lý và triển khai. Đánh giá môn học  

 • Làm thế nào các yếu tố cần thiết của hệ thống quản lý giúp thực hiện thay đổi
 • Quay lại và dịch Chương trình thay đổi thành quản lý hàng ngày
 • Ví dụ về Công cụ quản lý cho phát triển và xây dựng sản phẩm mới
 • Xây dựng và quản lý các đội để hỗ trợ thay đổi
 • Sử dụng truyền thông để duy trì đà
 • Thẩm định, lượng định, đánh giá; Thử nghiệm nhiều lựa chọn

LIÊN HỆ NGAY: 0937.619.299 

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

+ Thông tin họ tên người liên hệ

+ Thông tin công ty : (Lĩnh vực sản xuất, ngành nghề kinh doanh)

+ Dịch vụ Yêu cầu

 

 

BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

Gửi câu hỏi

DỊCH VỤ ĐÃ XEM

Dịch vụ liên quan

Dịch vụ bạn đang xem

Quản lý năng lượng tốt hơn với kỹ thuật chuyển tiếp
ISOCUS Quản lý năng lượng tốt hơn với chương trình đào tạo chuyển tiếp kỹ thuật sẽ trang bị cho các đại biểu để làm cho hệ thống quản lý năng lượng và môi trường hiện có hữu ích hơn để hỗ trợ các thay đổi kinh doanh chiến lược theo hướng bền vững. Nó sẽ cung cấp các công cụ để giúp hiểu được động lực hệ thống của các tổ chức của họ, để cung cấp hỗ trợ tốt hơn cho việc ra quyết định chiến lược và thực hiện thay đổi với sự tự tin hơn trong các kết quả thành công. Nó sẽ cho phép các đại biểu suy nghĩ khác nhau về những thách thức của “không bền vững”, để xác định và ứng phó với các rủi ro, và góp phần thay đổi chương trình để đảm bảo sự thịnh vượng kinh doanh lâu dài trong một thế giới đang thay đổi. Nó giới thiệu những người tham gia vào kỷ luật kỹ thuật chuyển tiếp và đổi mới, kỷ luật và quy trình kỹ thuật cho phép các tổ chức thích nghi với môi trường hoạt động thay đổi về phía trước. Chương trình đào tạo kỹ thuật chuyển tiếp ISOCUS này cho phép nhân viên và kỹ sư hoạt động hỗ trợ quá trình từ đầu đến cuối. Khi bắt đầu, nó sẽ cho phép người tham gia cung cấp dữ liệu hỗ trợ người ra quyết định, và nó sẽ cho phép họ thực hiện các chương trình thay đổi chiến lược thành các hệ thống quản lý môi trường và năng lượng hàng ngày. Nó sẽ trang bị cho người tham gia thỏa thuận một cách tự tin với "vấn đề xấu xa" có nhiều yếu tố tương tác phức tạp, không có giải pháp đơn giản rõ ràng và nhiều bên liên quan có khả năng xung đột.
icon zalo
0937.619.299