Quản lý đào tạo & ROI thông qua ISO 29993: 2017
Chat Zalo
Chat ngay

Quản lý đào tạo & ROI thông qua ISO 29993: 2017

ISOCUS đào tạo về Quản lý đào tạo & ROI thông qua ISO 29993: 2017, là chương trình 3 ngày sẽ cung cấp cho bạn kiến ​​thức và kỹ năng chính để đạt được giá trị chiến lược cao hơn từ các nhà cung cấp đào tạo, cũng như quản lý và dẫn dắt bộ phận học tập của tổ chức. Điều này sẽ đạt được thông qua ISO: 29993: 2017, cũng như nắm vững các nguyên tắc ROI ( Return-Of-Investment ) trong đào tạo và phát triển.
ĐĂNG KÝ Gọi để tư vấn0937619299
Đặc điểm nổi bật Điều kiện sử dụng Thông tin chi tiết Quy trình chứng nhận Thông tin cần cung cấp Bình luận và đánh giá

ĐIỂM NỔI BẬT

 • Các tiêu chuẩn được yêu cầu và ý nghĩa thiết thực của việc đạt được các tiêu chuẩn ISO 29993: 2017
 • Đảm bảo rằng các chương trình đào tạo được đề xuất có liên quan và đạt được đảm bảo chất lượng để hỗ trợ chi tiêu được lập kế hoạch
 • Sử dụng ISO 29993: 2017 để cấu trúc việc quản lý bộ phận đào tạo, đảm bảo chất lượng, chính sách và thủ tục

HOTLINE TƯ VẤN TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ 

BẤM : 0937.619.299

 • Hiểu biết về các phương pháp lập kế hoạch ngân sách và tài chính, hệ thống và quy trình
 • Các chỉ số giám sát và đánh giá quan trọng và phân tích dữ liệu và chứng minh rằng ROI đã đạt được
 • Lập kế hoạch tự hành đáp ứng tiêu chuẩn ISO 29993: 2017

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Chương trình của ISOCUS hấp dẫn và có tính tương tác cao này phù hợp với nhiều chuyên gia về nhân sự, L & D và Đào tạo, nhưng sẽ mang lại lợi ích to lớn cho những người:

 • Có nhu cầu hiểu tiêu chuẩn ISO 29993: 2017
 • Có trách nhiệm trực tiếp cho việc đào tạo trong tổ chức và mong muốn đạt được hiệu quả và hiệu quả cao hơn trong quản lý chất lượng
 • Có một cái nhìn tổng quan chiến lược của doanh nghiệp (HRD / OD) và ai cũng có trách nhiệm khởi xướng các chương trình đào tạo hoặc ủy quyền chi tiêu cho đào tạo và mong muốn đảm bảo rằng một hệ thống chất lượng mạnh mẽ được đặt ra cho tổ chức và sự tham gia của các nhà cung cấp dịch vụ học tập
 • Có trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện các chương trình đào tạo ở cấp độ hoạt động
Xem thêm icon

THÔNG TIN CHI TIẾT

Giới thiệu

ISOCUS đào tạo về Quản lý đào tạo & ROI thông qua ISO 29993: 2017, là chương trình 3 ngày sẽ cung cấp cho bạn kiến ​​thức và kỹ năng chính để đạt được giá trị chiến lược cao hơn từ các nhà cung cấp đào tạo, cũng như quản lý và dẫn dắt bộ phận học tập của tổ chức. Điều này sẽ đạt được thông qua ISO: 29993: 2017, cũng như nắm vững các nguyên tắc ROI ( Return-Of-Investment ) trong đào tạo và phát triển.

ISO 29993: 2017 được sử dụng như một tiêu chuẩn quốc tế để quản lý và đánh giá việc đào tạo trong một tổ chức. Nó cung cấp một quy trình chất lượng để chứng nhận bộ phận Đào tạo / Học tập đáp ứng các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng quốc tế trong dịch vụ được cung cấp. Trọng tâm của quản lý đào tạo & ROI thông qua cương trình ISO 29993: 2017 sẽ là sự liên kết của tổ chức học tập liên quan đến ISO 29993: 2017, để đảm bảo các quy trình phát triển chất lượng cao nhất được áp dụng. Bạn cũng sẽ tìm hiểu các yếu tố chính liên quan đến việc đạt được ROI cho các can thiệp phát triển con người quan trọng của bạn. Đây là một chương trình thiết yếu cho những người chịu trách nhiệm đảm bảo sự tham gia chính xác và đảm bảo chất lượng học tập trong tổ chức, cũng như sử dụng cơ chế để tối đa hóa ROI.  

Chương trình này sẽ làm nổi bật:

 • Các tiêu chuẩn được yêu cầu và ý nghĩa thiết thực của việc đạt được các tiêu chuẩn ISO 29993: 2017
 • Đảm bảo rằng các chương trình đào tạo được đề xuất có liên quan và đạt được đảm bảo chất lượng để hỗ trợ chi tiêu được lập kế hoạch
 • Sử dụng ISO 29993: 2017 để cấu trúc việc quản lý bộ phận đào tạo, đảm bảo chất lượng, chính sách và thủ tục
 • Hiểu biết về các phương pháp lập kế hoạch ngân sách và tài chính, hệ thống và quy trình
 • Các chỉ số giám sát và đánh giá quan trọng và phân tích dữ liệu và chứng minh rằng ROI đã đạt được
 • Lập kế hoạch tự hành đáp ứng tiêu chuẩn ISO 29993: 2017

Mục tiêu

Vào cuối chương trình tương tác cao này, bạn sẽ học cách:

 • Sử dụng ISO 29993: 2017 làm tiêu chuẩn chất lượng kinh doanh để quản lý bộ phận và thu hút các nhà cung cấp dịch vụ học tập bên ngoài
 • Áp dụng các kỹ thuật để xác định nhu cầu đào tạo kinh doanh
 • Phát triển và đề xuất một trường hợp kinh doanh để đào tạo để đáp ứng các mục tiêu kinh doanh chiến lược
 • Phân tích các phương pháp đánh giá để hỗ trợ việc quản lý và đo lường đầu tư
 • Tạo một kế hoạch hành động tự phát triển để thực hiện ISO 29993: 2017

Phương pháp đào tạo

Điều này sáng tạo Quản lý Đào tạo & ROI thông qua ISO 29993: 2017 chương trình sẽ sử dụng một loạt các kỹ thuật học tập dành cho người lớn để đảm bảo sự hiểu biết tối đa, hiểu và duy trì các thông tin trình bày. Điều này sẽ bao gồm các hoạt động cá nhân và nhóm tương tác và hấp dẫn cao, nghiên cứu điển hình và các ví dụ đã làm việc. Các DN sẽ được khuyến khích tương tác và tham gia với khóa học bằng cách khám phá, thảo luận và tranh luận về những phát hiện và kết luận của các tiêu chuẩn bằng cách sử dụng những kinh nghiệm liên quan đến công việc của họ.

Tác động tổ chức

Khi tham dự chương trình tương tác cao này, tổ chức sẽ được hưởng lợi rất nhiều thông qua:

 • Quản lý chức năng đào tạo và phát triển để công nhận tiêu chuẩn quốc tế
 • Hiệu quả và hiệu quả cao hơn trong việc sử dụng progranmes đào tạo và các nhà cung cấp bên ngoài
 • Liên kết chiến lược kinh doanh với khung phát triển tổ chức
 • Đảm bảo các quy trình đảm bảo chất lượng được công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế
 • Cải thiện chi phí và ngân sách cải thiện và ROI
 • Nâng cao khả năng lãnh đạo và quản lý chức năng đào tạo và phát triển

Tác động cá nhân

Bằng cách tham dự chương trình rất hấp dẫn này, bạn sẽ đạt được:

 • Hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn ISO 29993: 2017
 • Phương pháp tiếp cận có cấu trúc để dẫn dắt và quản lý đào tạo và phát triển
 • Tạo quy trình đảm bảo chất lượng phát triển mạnh mẽ phù hợp với phát triển
 • Định lượng được cải thiện chi phí, cải thiện ngân sách và ROI chính đáng
 • Tạo các trường hợp kinh doanh để đáp ứng chi tiêu phát triển tổ chức

 

Mọi ý kiến thắc mắc quý đơn vị vui lòng liên hệ tới 

HOTLINE: 0937.619.299

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

+ Thông tin họ tên người liên hệ

+ Thông tin công ty : (Lĩnh vực sản xuất, ngành nghề kinh doanh)

+ Dịch vụ Yêu cầu

 

 

BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

Gửi câu hỏi

DỊCH VỤ ĐÃ XEM

Dịch vụ liên quan

Dịch vụ bạn đang xem

Quản lý đào tạo & ROI thông qua ISO 29993: 2017
ISOCUS đào tạo về Quản lý đào tạo & ROI thông qua ISO 29993: 2017, là chương trình 3 ngày sẽ cung cấp cho bạn kiến ​​thức và kỹ năng chính để đạt được giá trị chiến lược cao hơn từ các nhà cung cấp đào tạo, cũng như quản lý và dẫn dắt bộ phận học tập của tổ chức. Điều này sẽ đạt được thông qua ISO: 29993: 2017, cũng như nắm vững các nguyên tắc ROI ( Return-Of-Investment ) trong đào tạo và phát triển.
icon zalo
0937.619.299