Phân tích & mô hình hóa quy trình kinh doanh
Chat Zalo
Chat ngay

Phân tích & mô hình hóa quy trình kinh doanh

Phân tích và mô hình hóa quy trình kinh doanh là một thành phần thiết yếu của quá trình thiết kế lại doanh nghiệp (BPR) cũng như các sáng kiến ​​cải tiến quy trình kinh doanh khác như tái cấu trúc, phát triển hệ thống, quản lý chất lượng và cải tiến qui trình liên tục. Trong hội thảo đào tạo quản lý & lãnh đạo GL O MACS về Phân tích và mô hình hóa quy trình kinh doanh, những người tham gia sẽ có được kiến ​​thức và kỹ năng để phân tích và mô hình chính xác quy trình kinh doanh ở cấp doanh nghiệp cũng như mức độ công việc chi tiết.
ĐĂNG KÝ Gọi để tư vấn0937619299
Đặc điểm nổi bật Điều kiện sử dụng Thông tin chi tiết Quy trình chứng nhận Thông tin cần cung cấp Bình luận và đánh giá

ĐIỂM NỔI BẬT

 • Giúp người tham gia hiểu quy trình kinh doanh và các thành phần của chúng
 • Áp dụng các khái niệm và kỹ thuật phân tích quy trình
 • Xác định các quy trình bằng cách sử dụng ký hiệu mô hình quy trình nghiệp vụ (BPMN)
 • Phát triển kiến ​​trúc quy trình nghiệp vụ

HOTLINE TƯ VẤN TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ 

BẤM : 0937.619.299

 • Phân tích quy trình yêu cầu của khách hàng
 • Chỉ định các biện pháp về hiệu suất quy trình nghiệp vụ
 • Chẩn đoán sức khỏe của một quy trình kinh doanh
 • Sử dụng quy trình cải tiến kỹ thuật để chuyển đổi quy trình kinh doanh

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Chương trình đào tạo của ISOCUS được thiết kế cho:

 • Quản lý doanh nghiệp
 • Các nhà phân tích quá trình kinh doanh
 • Chủ sở hữu quy trình
 • Kinh doanh và hệ thống phân tích
 • Chuyên gia công nghệ thông tin
 • Ban lãnh đạo dự án BPM
 • Các thành viên nhóm dự án BPM và chuyên gia chất lượng
Xem thêm icon

THÔNG TIN CHI TIẾT

Trong chương trình đào tạo Quản lý & Lãnh đạo của ISOCUS, người tham gia sẽ có được kiến ​​thức và kỹ năng để lập bản đồ và lập mô hình quy trình kinh doanh ở cấp doanh nghiệp cũng như mức độ công việc chi tiết.

Chương trình đào tạo quản lý & lãnh đạo của ISOCUS về Phân tích và mô hình quy trình kinh doanh cũng cung cấp phương pháp từng bước để phân tích hiệu quả các quy trình nhằm đảm bảo rằng các mô hình quy trình nghiệp vụ phản ánh chính xác thực tế và bao gồm các yêu cầu của các bên liên quan.

Người tham gia sẽ học ký hiệu mô hình hóa quy trình nghiệp vụ (BPMN). Đây là một tiêu chuẩn mô hình mở, được sử dụng rộng rãi kết hợp tính thân thiện với doanh nghiệp với độ chính xác cần thiết để thực hiện hiệu quả và tự động hóa các quy trình kinh doanh. Nó rất dễ hiểu và có thể được áp dụng cho tất cả các khía cạnh của đổi mới quy trình kinh doanh.

Phân tích thực tế và mô hình hóa công việc bằng cách sử dụng các kỹ thuật được thực hiện trong suốt quá trình đào tạo.

Phân tích và mô hình hóa quy trình nghiệp vụ rất quan trọng vì:

 • Mô tả chính xác về quy trình kinh doanh đòi hỏi phân tích nghiêm ngặt
 • Các mô hình quy trình nghiệp vụ cung cấp một đường cơ sở để từ đó cải thiện
 • Phân tích và mô hình tạo điều kiện cải thiện thông qua phát hiện dị thường, dư thừa và thiếu sót
 • Mô hình cung cấp cơ sở cho việc nghiên cứu và thử nghiệm thiết kế quy trình và kết quả quá trình đo lường
 • Các mô hình quy trình nghiệp vụ biến đổi kiến ​​thức vô tận thành một tài sản kinh doanh hữu hình - các mô hình tái sử dụng mà tất cả có thể hiểu
 • Mô hình cung cấp các định nghĩa quy trình nghiệp vụ rõ ràng cho hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp

Mục tiêu

Chương trình đào tạo này nhằm mục đích giúp người tham gia đạt được các mục tiêu sau:

 • Hiểu quy trình kinh doanh và các thành phần của chúng
 • Áp dụng các khái niệm và kỹ thuật phân tích quy trình
 • Xác định các quy trình bằng cách sử dụng ký hiệu mô hình quy trình nghiệp vụ (BPMN)
 • Phát triển kiến ​​trúc quy trình nghiệp vụ
 • Phân tích quy trình yêu cầu của khách hàng
 • Chỉ định các biện pháp về hiệu suất quy trình nghiệp vụ
 • Chẩn đoán sức khỏe của một quy trình kinh doanh
 • Sử dụng quy trình cải tiến kỹ thuật để chuyển đổi quy trình kinh doanh

Phương pháp đào tạo

Các phương pháp mô hình hóa quy trình nghiệp vụ tiên tiến được chuyển giao bằng các bài thuyết trình ngắn, tập trung được theo sau bởi các buổi hội thảo học tập dựa trên kinh nghiệm. Trong các phiên này, kiến ​​thức thu được được áp dụng cho các ví dụ và nghiên cứu điển hình trong thế giới thực. Học tập nhanh chóng của các phương pháp và kỹ thuật đạt được bằng phương tiện làm việc theo nhóm, công việc cá nhân, thảo luận người tham gia, tương tác của người hỗ trợ và phản hồi mang tính xây dựng.

Tác động tổ chức

 • Bật văn hóa tổ chức tập trung vào quá trình
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc cải tiến triệt để và liên tục trong tổ chức
 • Xác định chính xác công việc của tổ chức thông qua việc sử dụng các mô hình quy trình nghiệp vụ
 • Đóng góp vào việc đạt được hiệu suất tổ chức đột phá

Tác động cá nhân

 • Khách quan có được thông tin phù hợp để xây dựng các mô hình quy trình nghiệp vụ
 • Áp dụng hiệu quả các kỹ thuật mô hình quy trình nghiệp vụ thực hành tốt nhất
 • Tự tin đóng góp vào các sáng kiến ​​cải tiến quy trình kinh doanh

Hội thảo Phác thảo

1 NGÀY

Hiểu quy trình kinh doanh

 • Chế độ xem quy trình: Giới thiệu về quy trình kinh doanh
 • Các loại quy trình kinh doanh
 • Xác định và đặt tên quy trình nghiệp vụ
 • Làm thế nào để phân tích các thành phần của một quy trình kinh doanh?
 • Quy trình nghiệp vụ Mô hình hóa các khái niệm
 • Phân tích thực tế

NGÀY 2

Phát triển các mô hình quy trình nghiệp vụ bằng cách sử dụng ký hiệu mô hình quy trình nghiệp vụ (BPMN)

 • Giới thiệu về ký hiệu mô hình quy trình nghiệp vụ (BPMN)
 • Lập mô hình quy trình nghiệp vụ
 • Đại diện cho phân nhánh chi tiết và tham gia Logic
 • Quy trình nghiệp vụ mẫu
 • Quy trình tạo mô hình bằng cách sử dụng các phần tử BPMN cơ bản
 • Quy trình kinh doanh thực tế Mô hình hóa công việc

NGÀY 3

Mô hình hóa quy trình nâng cao bằng BPMN

 • Các phần tử tạo mô hình BPMN mở rộng
 • Phát triển sơ đồ phân cấp
 • Sử dụng Bể bơi và Làn đường
 • Xử lý ngoại lệ
 • Quy trình kinh doanh thực tế Mô hình hóa công việc

NGÀY 4

Phân tích quy trình kinh doanh

 • Giới thiệu về Kiến trúc quy trình nghiệp vụ
 • Xác định và phân tích quá trình khách hàng
 • Chẩn đoán quá trình sức khỏe
 • Phân tích hiệu suất quy trình
 • Xác định quy trình Enablers

NGÀY 5

Cải thiện quy trình kinh doanh bằng cách sử dụng các mô hình

 • Xác định các cơ hội cải thiện bằng cách sử dụng các mô hình quy trình
 • Di chuyển từ các mô hình hiện hữu sang
 • Mô tả các cải tiến bằng cách sử dụng các mô hình quy trình
 • Triển khai các quy trình được cải tiến
 • Chọn công cụ tạo mô hình phù hợp

LIÊN HỆ NGAY: 0937.619.299

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

+ Thông tin họ tên người liên hệ

+ Thông tin công ty : (Lĩnh vực sản xuất, ngành nghề kinh doanh)

+ Dịch vụ Yêu cầu

 

 

BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

Gửi câu hỏi

DỊCH VỤ ĐÃ XEM

Dịch vụ liên quan

Dịch vụ bạn đang xem

Phân tích & mô hình hóa quy trình kinh doanh
Phân tích và mô hình hóa quy trình kinh doanh là một thành phần thiết yếu của quá trình thiết kế lại doanh nghiệp (BPR) cũng như các sáng kiến ​​cải tiến quy trình kinh doanh khác như tái cấu trúc, phát triển hệ thống, quản lý chất lượng và cải tiến qui trình liên tục. Trong hội thảo đào tạo quản lý & lãnh đạo GL O MACS về Phân tích và mô hình hóa quy trình kinh doanh, những người tham gia sẽ có được kiến ​​thức và kỹ năng để phân tích và mô hình chính xác quy trình kinh doanh ở cấp doanh nghiệp cũng như mức độ công việc chi tiết.
icon zalo
0937.619.299