Những yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 22000
Chat Zalo
Chat ngay

Những yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 22000

Tác giả: ISOCUS | 18-04-2019, 4:08 pm

Những yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 22000

Áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000 thì yêu cầu tổ chức/doanh nghiệp phải xây dựng được hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho mình. Có nghĩa là tổ chức, doanh nghiệp này phải có hệ thống văn bản phù hợp và phải thực hiện một cách đầy đủ một số điều dưới đây:

Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm đã đưa ra một số yêu cầu cụ thể về tiêu chuẩn ISO 22000 như sau:

 1. Tổ chức/doanh nghiệp phải có ban quản lý hàng đầu; họ là người có trách nhiệm đưa ra những chính sách về An toàn thực phẩm tổng thể cho toàn tổ chức/doanh nghiệp.
 2. Thiết lập được mục tiêu rõ ràng sẽ góp phần thúc đẩy nỗ lực của tổ chức/doanh nghiệp của bạn tuân thủ tiêu chuẩn này.
 3. Lập kế hoạch chi tiết, thiết kế hệ thống quản lý và tiến hành ghi chép lại hệ thống.
 4. Duy trì toàn bộ hồ sơ, tài liệu về hiệu suất của hệ thống.
 5. Thành lập Đội An toàn Thực phẩm bao gồm một nhóm các cá nhân có trình độ.
 6. Xác định những thủ tục truyền thông để có thể giao tiếp hiệu quả với khách hàng, nhà cung cấp và cả nội bộ công ty.
 7. Xây dựng kế hoạch khẩn cấp.
 8. Tổ chức những buổi họp đánh giá quản lý nhằm đánh giá về hiệu quả hoạt động của FSMS.
 9. Thực hiện những chương trình tiên quyết.
 10. Thực hiện theo nguyên tắc tiêu chuẩn HACCP.
 11. Thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc để tiến hành xác định sản phẩm.
 12. Thiết lập hệ thống hành động nhằm kiểm soát, khắc phục những sản phẩm không phù hợp.
 13. Duy trì việc thu hồi sản phẩm..
 14. Kiểm soát những thiết bị đo lường và thiết bị giám sát.
 15. Thành lập và duy trì việc kiểm toán nội bộ.
 16. Cung cấp đầy đủ nguồn lực để đảm bảo hệ thống FSMS. Có thể hoạt động hiệu quả, bao gồm những nhân viên có trình độ; được đào tạo, hệ thống cơ sở hạ tầng đầy đủ; hiện đại và môi trường làm việc thích hợp để thực hiện việc đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299